In English
Hoppa till sidans innehåll

Förutsättningar för arrangör


Allmänna tävlingsförutsättningar

Värdegrund och syfte

Värdegrund och syfte med Swedish League beskrivs under eget avsnitt, "Vad är Swedish League?". Gå via menyn eller klicka här

Tävlingens namn och nomenklatur

Tävlingen ska benämnas Swedish League (med versal på första bokstav i både ”Swedish” och ”League”). Eventuell publiktävling kommer i andra hand, vilket betyder att namnet Swedish League alltid kommer först, t ex "Swedish League med [namn på publiktävling]".

Tävlingsklasser 

Swedish League (SL) innehåller i grunden sex klasser;

 • D/H21 Elit
 • D/H20 Elit
 • D/H18 Elit

I tillägg till huvudklasserna finns, beroende på antalet anmälda och upplägg, en eller flera elitklasser som betecknas Elit 2, Elit 3 osv.

D/H21 kan ha WRE-status (World Ranking Event) och då gäller klassbeteckningarna W/M21 i huvudklasserna.

I samband med Swedish League anordnas, i den mån det är möjligt, en nationell tävling med fullständig klassindelning. Den nationella tävlingen ska ha egen målfålla. 

Poängberäkning och jaktstartsfinal

Gå via menyn eller klicka här

 

Dokumentation och utbildning 

SOFT-besök

Innan tilldelningen av arrangemanget önskar SOFT med arrangörscoach komma på besök för att se över ett antal förutsättningar:

 • Tävlingsområde
 • Karta
 • Arena och arenastruktur
 • Ramsättning för banor
 • Organisation (tävlingsledning, banläggning, tävlingsadministration samt kontrollanter)
 • Ekonomi och budget
 • Grov tidplan 

Aktuell avtalsmall uppdateras enligt överenskomna förutsättningar ovan och avtalet skrivs under. Därefter tilldelas arrangören tävlingen.

Avtal

Särskilt avtal upprättas mellan SOFT, OF och arrangör.

Avtalet består av tre grundläggande delar:

 • Ansvarsfördelning. Arrangör ansvarar för planering, genomförande och kvalitetssäkrandet av tävlingen. OF ansvarar för kvalitetskontrollen via tävlingskontrollant, kartkontrollant och bankontrollant. SOFT ansvarar för att säkerställa så att kvalitetskontrollen fungerar via utsedd arrangörs- och IT-coach. Det senare görs enligt en särskild tidplan/checklista, kopplad till avtalet.
 • Ekonomi. Arrangör ansvarar för att ta fram en preliminär budget som ska godkännas av SOFT innan avtalet skrivs under. Budgeten ska om möjligt bifogas avtalet.
 • Kvalité. Arrangören ska följa Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar, samt de förutsättningar för Swedish League-arrangör som återfinns nedan i syfte att säkra en lägsta kvalitetsnivå på tävlingen.

I samband med att arrangören tilldelas tävling undertecknas avtalet.

Avtalsmall med tillhörande budget och tidplan/checklista återfinns på SOFT:s hemsida som ett stöddokument, se nedan.

Om arrangör inte accepterar de förutsättningar som gäller för tilldelandet av tävlingen kan SOFT välja att tilldela annan arrangör tävlingen.

Tävlingsregler och anvisningar, samt stöddokument

Regelverket består av två delar: Tävlingsregler och anvisningar.

I tillägg till regelverket finns det ett antal Stöddokument

Swedish League ska föregå med gott exempel för andra tävlingar och därför är det särskilt viktigt att följa regelverket och ta del av de stöddokument som finns.

När D/H21-klasserna har WRE-status finns även Guidelines för World Ranking Events att ta hänsyn till. Dessa erhålles separat.  

Arrangörsutbildning och erfarenhetsutbyte

Varje år bjuder SOFT in till en helg med arrangörsutbildning och erfarenhetsutbyte för alla kommande SM- och Swedish League-arrangörer. 

Utbildningen består av en övergripande del för huvudfunktionärer och en del med fördjupningskurser inom områdena tävlingsledning/tävlingskontroll, banläggning/bankontroll och tävlingsadministration.

Erfarenhetsutbytet består av ett antal delar där deltagarna är uppdelade efter tävling och funktion:

 • Arrangörscoachen, alternativt IT-coachen, redogör kort (i punktform) för erfarenheter från tidigare arrangemang. 
 • Öppen frågestund och diskussion. 

Dokumentation från senaste utbildningen, inbjudan till nästa utbildning mm, finns under Arrangörsutbildning

Övrig bra dokumentation och utbildning 


Digitala arrangörshandboken  

En stark rekommendation är att följa Digitala arrangörshandboken. Denna innehåller följande delar, uppdelat efter sex stycken funktionärsblock:

 • Vad säger regelverket?
 • Hänvisningar till stöddokument och övrig litteratur för aktuellt block
 • En samling med tips och erfarenheter
 • Kvalitetssäkring med kritiska ansvarsuppgifter inom funktionen (vem gör vad?) samt mellan funktioner (vilken funktion ansvarar för uppgiften?)
 • Bilagor med goda exempel 

Att arrangera tävling i fyra steg 

Önskas en bra överblick av processen att arrangera en tävling, besök gärna den steg för steg-guide som finns på SOFT:s hemsida, döpt Att arrangera tävling i fyra steg

Att arbeta i lärgrupp 

Ett sätt att göra arrangerandet roligare och mer inspirerande är att arbeta i lärgrupper (tidigare studiecirkel).

Det ger flera fördelar:

 • Större helhetsgrepp med bredare kunskap ger en tävling av bättre kvalité.
 • Ökad inspiration och kommunikation leder till en bättre tävling.
 • En extra och kostnadsfri resurs i form av en SISU-representant bidrar till en mer professionell process som i sin tur leder till en bättre tävling.

Att arbeta i lärgrupp   

 

Ekonomi och tävlingsadministration

Anmälan

Anmälan och efteranmälan görs som till en vanlig tävling, dvs via Eventor (gäller även vid WRE-tävling).

Anmälan kan normalt göras senast en vecka innan tävling. Efteranmälan kan normalt göras till 3 dagar innan tävling. Efteranmälda lottas in i startfälten på samma sätt som ordinarie anmälda.  

Anmälningsavgift

Tills vidare är anmälningsavgiften 270 kr i Swedish League-klasserna.

Grundavgiften är 180 kr (maxavgift för elit) och de sista 90 kr motsvarar de 50 % i höjning som får tas ut som tilläggsavgift vid högkvalitativa arrangemang (se tävlingsanvisningarna). 

Vad som ingår i tilläggsavgiften, och vad som inte ingår, framgår av dokumentet Tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang som finns på SOFT:s hemsida under Stöddokument, se länk ovan.  

Tilläggsavgiften faktureras av SOFT i efterhand, där fakturaavgiften motsvarar anmälningsavgiften för en deltagare multiplicerat med antalet deltagare. 

Om det finns behov av att höja anmälningsavgifterna i övriga klasser så ska det ske via ansökan till eget OF för beslut (se tävlingsanvisningarna).

Uppläggning av anmälningsavgifter

För Swedish League baseras tävlingsavgiften på den högsta beskattningsbara anmälningsavgiften för elit som får tas ut, se ovan. Eftersom denna skiljer sig från den totala anmälningsavgiften som deltagaren betalar ska den därför delas upp i en beskattningsbar del och en beskattningsfri del i Eventor. Tänk på att stoppdatum och klasser ska vara identiska för de två avgifterna.

Deltagarurval, lottning och seedning (inkl. återbud och reserver)

Gå via menyn eller klicka här

Startmellanrum

Startmellanrum bestäms av SOFT i samråd med arrangörscoach, tävlingskontrollant och arrangör.

Livebevakning och bildproduktion


Livebevakning, GPS-nätverk i skog (för GPS) samt WiFi-nätverk på arena (för publik)

Vilka IT-tjänster som ingår i tilläggsavgiften, och vad som inte ingår, framgår av dokumentet Tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang som finns på SOFT:s hemsida under Stöddokument, se länk ovan.  

Arena- och webbproduktion

Ambitionen är att Swedish League vid ett antal tävlingstillfällen ska erbjuda både arena- och webbproduktion av hög kvalité. Förutsättningar för denna bestäms av SOFT i samråd med arrangörscoach, IT-coach, tävlingskontrollant och arrangör.

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävling

Vilken lägsta IT-kvalitetsnivå som gäller för värdetävlingar, dit Swedish League tillhör, framgår av dokumentet Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar som finns på SOFT:s hemsida under Stöddokument, se länk ovan.  

Arrangör av WRE-tävling

Om er Swedish League-tävling ingår som världsrankingtävling, en s k World Ranking Event (WRE), finns mer IT-relaterad information under avdelningen Sverigelistan och ranking.
Arrangör av WRE-tävling 

 

Tävlingstekniska förutsättningar

Mall för inbjudan och tävlings-PM

Inbjudan och tävlings-PM ska skrivas på särskild mall som innehåller logotyper för ligan, sponsorer och SOFT.

Mallen hittas på sidan med information om nummerlappar, skyltar, material, mallar och logotyper, se menyn till vänster.

Tävlings-PM/programblad med startlista för Swedish League-klasserna ska erbjudas separat och delas ut vid arenaentrén.     

Ramsättning för banläggningen

Gå via menyn eller klicka här. Ramsättningen är ny inför 2019.

Beräknade segrartider och spridningsmetoder

Gå via menyn eller klicka här.  

Karantän

Vid sprinttävlingar där GPS-uppföljning finns kan det bli aktuellt med karantän. Beslut om karantän tas av SOFT i samråd med arrangörscoach, tävlingskontrollant och arrangör.

Information om karantän anges i tävlings-PM.

Speaker och ljud

SOFT kontrakterar inför varje ny säsong särskild huvudspeaker för Swedish League.

Kostnader för speakerns arvode, resa och logi ingår i den tilläggsavgift för högkvalitativa åtgärder som nämnts tidigare.

Vad arrangören förväntas ordna står beskrivet i dokumentet Tilläggsavgiften för högkvalitativa arrangemang, se menyn till vänster.

Nummerlappar, skyltar och material 

Gå via menyn eller klicka här. Där under finns också logotyper för nedladdning.

Sponsorer 

SOFT:s huvudsponsor Team Sportia har exklusiv rätt till webbförsäljning till anmälda deltagare.

Även Skogssportens Gynnare är sponsor av Swedish League.

Priser och prispengar

Gå via menyn eller klicka här

Uppdaterad: 28 AUG 2018 16:19
Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link