In English
Hoppa till sidans innehåll

Arrangemangsutveckling med inriktning mot utbildning


I februari 2010 påbörjades ett projektarbete som med visionen världens bästa arrangemang har till syfte att skapa struktur och en röd tråd för verksamhetsområdet arrangemangsutveckling med utgångspunkt från de utbildningsbehov som finns. Projektledare var Roland Nilsson, Oskarshamn och till säsongen 2013 blev den första versionen av den digitala arrangörshandboken klar.

I stora drag innebar arbetet:

 • Att göra en omvärldsanalys av några av de övriga nordiska länders struktur för arrangemangsutveckling samt hur Internationella orienteringsförbundets arrangemangsutveckling ser ut med avseende på utbildning, organisation, dokumentation mm.

 • Att identifiera och strukturera upp vilka delar en arrangör möter i arrangemangsprocessen (Idé à Ansökan/intresseanmälan à Beslut/tilldelning à Förberedelsearbete à Genomförande à Utvärdering/rapport) samt ta fram en beskrivning av innehållet för respektive del.

 • Att identifiera långsiktigt utbildnings- och litteraturbehov med olika organisationsfunktioner (se exempel på sådana nedan) som bas, samt utifrån detta ta fram ett helhetspaket med arrangemangsutbildningar för svensk orientering, inklusive innehåll/struktur och olika certifieringsnivåer för deltagarna (inkluderar tidigare arrangörserfarenhet).

 • Exempel på organisationsfunktioner:

  - Tävlingsledning (inkl. kvalitetssäkring, organisation, ekonomi, regler och anvisningar)
  - Marknadsföring (inkl. sponsorer, ceremonier)
  - Tävlingsadministration (inkl. tävlingsexp., speaker, livebevakning, GPS)
  - Tävling (inkl. karta, banläggning, mark&vilt)
  - Arena (inkl. speaker, mål, start, sanitet mm)
  - Information och marknad (inkl. media, webb)
  - Service (mat, logi, transporter, mm)

 • Att se över kvalitetssäkringssystemet (dels kontrollantsystemet, dels arrangörscoachsystemet som säkerställer att kontrollantsystemet fungerar). Detta inkluderar översyn av organisation, ansvarsfördelning, arbetsuppgifter, dokumentation (tidsplaner/checklistor mm) samt identifikation av utbildningsbehov för kontrollanter/coacher.

 • Att planera och ansvara för utbildningsdelen i ett arrangemangskonvent, öppet för alla arrangörer.

Arbetet utgick från grunddokumenten tävlingsregler och anvisningar och följde den tävlingsindelning i fem nivåer som Svenska Orienteringsförbundet tagit fram.

I senare delen av 2011 tillsattes en projektgrupp med huvudfokus på att ta fram en digital arrangörshandbok.

Uppdaterad: 2015-10-09 16:29
Huvudsponsor
TeamSportia_2radig_CMYK
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link