In English
Hoppa till sidans innehåll

Kvalitets-kontroll av distriktet


Allmänt

Huvudsyftet med en kvalitetskontroll av kartan (kartkontroll) är att det görs en karta ritad enligt kartnormen.

Huvudregeln är att de tävlande i tävlingsfart ska kunna läsa kartan och kunna tillgodogöra sig terrängens avbild på kartan i den skala som är avsedd för aktuell distans.

Det är viktigt att samarbetet mellan kartitare och av OF utsedd kartkontrollant börjar tidigt så att eventuella problem kan diskuteras och lösas i ett tidigt skede.

Kvalitetskontroll

Kontrollen bör alltid ske så tidigt som möjligt. Ett bra sätt är att projektledare, kartritare och kartkontrollant (som också har ett rådgivande uppdrag) för en inledande dialog om generaliseringsnivå, teckenuppsättning mm.

När 1 – 2 km2 (en fjärdedel) är gjord bör första granskningen ske med kontroll av kartfilen samt terrängbesök. Är man överens vid detta tillfälle kan det räcka med några stickprov.

Kontrollen genomförs med stickprov i terrängen (500 x 500 m) över kartan, gärna i tävlingsfart.Vid terrängkontroll är det bra att använda både en utskrift på skala 1:15000 och en på skala 1:7500. För sprintkartor används planerad tävlingsskala.

Inför tävlingar i nivå 1 och 2 utökas kontrollen att vara en kontroll i terrängen efter två tredjedelar samt en slutbesiktning i terrängen.

Kartkontrollen protokollförs på SOFTs underlag för kartkontroll på blanketter nedan. Innan rapporten skickas in bör kartkontrollant och kartritare samtala om intryckena.

När kartan är klar för tryckning bör en sista kartfilskontroll genomföras om att det man kommit överens om har följts.

Vad ska kontrolleras?

 • Symboluppsättning

  Kontrollera att en symboluppsättning som stämmer överens med kartnormen används (Rätt storlek, inga egna tecken).

 • Generalisering

  Med generalisering menas att man ska ta med så mycket detaljer som behövs för att löparna ska kunna läsa in sig på ett säkert sätt.Det får varken bli mer eller mindre.Mer ger en svårläst karta.För lite gör inläsningen svår och det blir ofta ointressant orientering.Har man ett kartområde som varierar mycket i detaljrikedom bör man naturligtvis se till att inte vara för konsekvent utan i stället ta fasta på att kartan ska ha tillräckligt många detaljer för att tillåta en säker inläsning.

 • Redovisning av ytor

  Storleken får inte understiga minimimåtten. Att rätt tecken används för löpbarhet (ex.vis gult eller grått).

 • Fullständighetskontroll

  Med fullständighetskontroll gäller att hela kartan ska vara genomgången (nivå 1 och 2).

 • Formriktighet

  Med formriktighet menas att krökar på linjer är där de skall vara och har rätt form (bäckar, stigar, kurvor). Det är också att ytor (grönt, gult) ska ha samma form som de har i verkligheten.

 • Geometri och lägesriktighet

  Lägesriktighet är när alla saker ligger rätt i förhållande till varandra. Det innebär alltså inte alltid att de ligger rätt i förhållande till exempelvis SWEREF 99. I vissa fall får kartritaren dra isär detaljer för att få en läsbar karta. I dessa fall är det viktigare att detaljerna ligger rätt i det närmaste området. Däremot har det mindre betydelse hur de ligger i förhållande till kyrkan i byn 1 km därifrån

Hämta hem rapport för kartkontroll 

Här kan du hämta protokoll för kvalitetssäkring/kontroll av kartor inför tävlingar.

Kartkontrollrapport nivå 1-2 (doc-format)
Kartkontrollrapport nivå 3-4 (doc-format)

Rapporten för nivå 1-2 kan också användas för nivå 3-4. 

Uppdaterad: 23 NOV 2016 11:38
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link