In English
Hoppa till sidans innehåll

Bli certifierad färgutskrivare


Varför certifiering?

Undermåliga skrivare och ovana att handskas med skrivaren resulterar relativt ofta i att tävlingsdeltagarna erbjuds kartor som inte håller tillräckligt hög kvalité. SOFT:s certifiering av färgutskrifter syftar till att förbättra kvalitén på de färgutskrifter som erbjuds deltagarna.

Frivillig och personlig

Certifieringen är frivillig, men vi hoppas ändå att alla ska förstå att det krävs en hel del för att leva upp till de krav som regelverk och kartnorm anger.

Certifieringen är personlig och bedömer utskrivarens kompetens. 

Tre olika certifieringar

Certifieringen kan erhållas för tre olika kartor och skalor:

  • Karta i skala 1:15 000 med banpåtryck.
  • Karta i skala 1:10 000 med banpåtryck.
  • Sprintkarta i skala 1:4 000 med banpåtryck.

Genomförande och sista tidpunkt för certifiering

Ansökan med kartutskrifter skickas till adressen nedan.

Under året (2018) har IOF ambitionen att ta fram nya direktiv för färghantering, samt ett nytt offsettryckt PrintTech-blad att kalibrera din egen skrivare mot. I avvaktan på de nya direktiven väljer vi att inte sätta någon sista tidpunkt för att skicka in ansökan med kartor för certifiering, utan det kan göras när som helst under året. 

IOF planerar också att släppa en ny version av sprintnormen under året. Samma sak där, vi avvaktar ny certifiering för sprintkarta tills den nya normen är på plats.

Har du en certifiering sedan tidigare gäller den tills vidare.

Så snart de nya direktiven finns på plats kommer ny information om nästa certifiering.

Kartfiler och rapportformulär

Följande filer finns för nedladdning.

1:15 000 (skog) 

1:10 000 (skog) 

1:4 000 (sprint) 

Övrigt

Infoga kartnummer på utskrifterna och rapportformuläret. Byt ut XXXXX i övre vänstra hörnet på kartorna och i tabellen i rapportformuläret enligt <distriktsnummer><tre valfria siffror>. För en person i Blekinge kan det t ex bli: 01724.

Certifiering erbjuds även med andra program än Ocad. Ta kontakt med undertecknad om det är aktuellt.

Hur görs bedömningen?

Bedömningen av färgutskrifterna görs enligt beskrivningen under Faktorer för bra färgutskrifter.

Justeringar av färger och symboler får göras i filerna så att de utskrivna kartorna stämmer med Kartnormens mått och färger. Det är inte tillåtet att ändra i kartan, t ex flytta isär kartsymboler. Den bifogade banan ska läggas in på kartan enligt de anvisningar som finns gällande regelverk. Banpåtrycket får t ex inte dölja viktiga detaljer i kartbilden.

Tänk på att papperskvalitén är en viktig faktor för utskriftens kvalitet.

Adress att skicka in till 

Rapportformulär, samt ett (1) exemplar av karta med banpåtryck för respektive önskad skala, skickas till: 

SOFT c/o Andreas Oxenstierna
Hörbyvägen 53
243 94 Höör

Märk kuvertet "Färgutskrifter".

Kvalitetsgaranti

Den som lämnar in bidrag för bedömning och blir godkänd garanterar att utskrifter utförs på samma sätt och med samma eller högre kvalitet som vid certifieringen, oavsett skrivare. Utskrivare som inte följer detta kan få sin certifiering återkallad.

Offsettryckt PrintTech-blad för beställning

I Butiken finns offsettryckta PrintTech-blad att beställa för att du ska kunna jämföra färgerna med dina egna färgutskrifter.
Litteratur och material arrangemang i Butiken  

Godkännandemärken

Godkännandemärken för dig som är certifierad finns att ladda ner här.

Certifierade färgutskrivare

En lista på certifierade färgutskrivare finns här.

Uppdaterad: 16 MAJ 2018 17:06 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 
Länkar
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link