In English
Hoppa till sidans innehåll

Bli certifierad färgutskrivare


Varför certifiering?

Undermåliga skrivare och ovana att handskas med skrivaren kan resultera i att tävlingsdeltagarna erbjuds kartor som inte håller tillräckligt hög kvalité.

SOFT:s certifiering av färgutskrifter syftar till att förbättra kvalitén på de färgutskrifter som erbjuds deltagarna.

Personlig och frivillig

Certifieringen är personlig och bedömer utskrivarens kompetens. 

Certifieringen är frivillig, men förhoppningen är att fler inser att det krävs mycket jobb för att leva upp till den höga kvalitetsnivå som regelverk och kartnorm anger - och att fler därför väljer att certifiera sig.

Tre olika certifieringar

Certifieringen kan erhållas för tre olika kartor och skalor:

  • Karta i skala 1:15 000 med banpåtryck
  • Karta i skala 1:10 000 med banpåtryck
  • Sprintkarta i skala 1:4 000 med banpåtryck

Ny certifiering för skogskartor 2019

Ansökan med kartutskrifter skickas till adressen nedan.

I övrigt gäller följande: 

  • Ladda ned aktuella ban- och kartfiler nedan. De följer ISOM 2017, inkl. senaste uppdatering med återgående till grönfärgerna 30 % och 60 %.
  • Utskrifter från filerna ska vara i minst A4 i 1:10 000 och 1:15 000.
  • Enbart en banfil och en kartfil i Ocad 9-format (vi ser ingen anledning att ha separata filer för skalorna).
  • Godkännandet gäller i 3 år. Det kan återkallas om tävlingsutskrifter inte håller minst samma kvalitet som certifierad utskrift.
  • Befintligt PrintTech-blad kan användas som referens eftersom grönfärgerna återgår till 30 % och 60 %. PrintTech-utskrifter ska dock inte skickas in.
  • Utskrifterna ska skickas in senast den 31 mars 2019.

Certifiering för att skriva ut sprintkartor senareläggs

Är du certifierad för att skriva ut sprintkartor sedan tidigare gäller den certifieringen tills vidare. Så snart IOF lanserar den nya sprintnormen informeras om en ny certifiering för sprintkarta. 

Är du inte certifierad för sprintkartor och önskar bli det till 2019 års säsong så går det förstås bra att ladda ner nedanstående sprintfiler och skicka in.

Kartfiler och rapportformulär

Följande filer finns för nedladdning. Filerna fungerar för Ocad 9 eller senare.

1:15 000 och 1:10 000 (skog) 

1:4 000 (sprint) 

Övrigt

Infoga kartnummer på utskrifterna och rapportformuläret. Byt ut XXXXX i övre vänstra hörnet på kartorna och i tabellen i rapportformuläret enligt <distriktsnummer><tre valfria siffror>. För en person i Blekinge kan det t ex bli: 01724.

Certifiering erbjuds även med andra program än Ocad. Ta kontakt med undertecknad om det är aktuellt.

Hur görs bedömningen?

Bedömningen av färgutskrifterna görs enligt beskrivningen under Faktorer för bra färgutskrifter.

Justeringar av färger och symboler får göras i filerna så att de utskrivna kartorna stämmer med Kartnormens mått och färger. Det är inte tillåtet att ändra i kartan, t ex flytta isär kartsymboler. Den bifogade banan ska läggas in på kartan enligt de anvisningar som finns gällande regelverk. Banpåtrycket får t ex inte dölja viktiga detaljer i kartbilden.

Tänk på att papperskvalitén är en viktig faktor för utskriftens kvalitet.

Adress att skicka in till 

Rapportformulär, samt ett (1) exemplar av karta med banpåtryck för respektive önskad skala, skickas till: 

SOFT c/o Andreas Oxenstierna
Hörbyvägen 53
243 94 Höör

Märk kuvertet "Färgutskrifter".

Kvalitetsgaranti

Den som lämnar in bidrag för bedömning och blir godkänd garanterar att utskrifter utförs på samma sätt och med samma eller högre kvalitet som vid certifieringen, oavsett skrivare. Utskrivare som inte följer detta kan få sin certifiering återkallad.

Offsettryckt PrintTech-blad för beställning

I Butiken finns offsettryckta PrintTech-blad att beställa för att du ska kunna jämföra färgerna med dina egna färgutskrifter.
Litteratur och material arrangemang i Butiken  

Godkännandemärken

Godkännandemärken för dig som är certifierad finns att ladda ner här.

Certifierade färgutskrivare

En lista på certifierade färgutskrivare finns här.

Frågor

Tas emot av Andreas på This is a mailto link.

Uppdaterad: 07 FEB 2019 14:38 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link