In English
Hoppa till sidans innehåll

Bli certifierad färgutskrivare


Varför certifiering?

Undermåliga skrivare och ovana att handskas med skrivaren resulterar alltför ofta i att deltagarna erbjuds kartor av tveksam eller bristande kvalité. SOFT:s certifiering av färgutskrifter syftar till att förbättra kvalitén på de färgutskrifter som erbjuds tävlingsdeltagarna.

Frivillig och personlig

Certifieringen är frivillig, men vi hoppas ändå att alla ska förstå att det krävs en hel del för att leva upp till de krav som tävlingsregler och kartnorm anger.

Certifieringen är personlig och bedömer utskrivarens kompetens. 

Tre olika certifieringar

Certifieringen kan erhållas för tre olika kartor och skalor:

  • Karta i skala 1:15 000 med banpåtryck
  • Karta i skala 1:10 000 med banpåtryck
  • Sprintkarta i skala 1:4 000 med banpåtryck

Genomförande och senaste tidpunkt för certifiering

Ansökan med kartutskrifter skickas till adressen nedan.

Under vintern har IOF ambitionen att ta fram nya direktiv för färghantering, samt ett nytt offsettryckt PrintTech-blad att kalibrera din egen skrivare mot. Därför är tidpunkt för att skicka in ansökan med kartor för nästa certifiering satt till senast 1 juni 2018. Mer information kommer så snart de nya direktiven finns på plats.

Den certifiering du redan har gäller alltså även våren 2018. Ny logotyp som även inkluderar våren 2018 läggs ut här på hemsidan inom kort.

Vid behov av certifiering inför vårsäsongen skickas ansökan in senast 1 april 2018.

Kartfiler och rapportformulär

Följande filer finns för nedladdning.

1:15 000 (skog) 

1:10 000 (skog) 

1:4 000 (sprint) 

Övrigt

Infoga kartnummer på utskrifterna och rapportformuläret. Byt ut XXXXX i övre vänstra hörnet på kartorna och i tabellen i rapportformuläret enligt <distriktsnummer><tre valfriga siffror>. För en person i Blekinge kan det t ex bli: 01724.

Certifiering erbjuds även med andra program än Ocad. Ta kontakt med undertecknad om det är aktuellt.

Hur görs bedömningen?

Bedömningen av färgutskrifterna görs enligt beskrivningen under Faktorer för bra färgutskrifter.

Justeringar av färger och symboler får göras i filerna så att de utskrivna kartorna stämmer med Kartnormens mått och färger. Det är inte tillåtet att ändra i kartan, t ex flytta isär kartsymboler. Den bifogade banan ska läggas in på kartan enligt de anvisningar som finns gällande regelverk. Banpåtrycket får t ex inte dölja viktiga detaljer i kartbilden.

Tänk på att papperskvalitén är en viktig faktor för utskriftens kvalitet.

Adress att skicka in till 

Rapportformulär, samt ett (1) exemplar av karta med banpåtryck för respektive önskad skala, skickas till: 

SOFT c/o Andreas Oxenstierna
Hörbyvägen 53
243 94 Höör

Märk kuvertet "Färgutskrifter".

Kvalitetsgaranti

Den som lämnar in bidrag för bedömning och blir godkänd garanterar att utskrifter utförs på samma sätt och med samma eller högre kvalitet som vid certifieringen, oavsett skrivare. Utskrivare som inte följer detta kan få sin certifiering återkallad.

Offsettryckt PrintTech-blad för beställning

I Butiken finns offsettryckta PrintTech-blad att beställa för att du ska kunna jämföra färgerna med dina egna färgutskrifter.
Litteratur och material arrangemang i Butiken 

Certifierade färgutskrivare

En lista på certifierade färgutskrivare finns här.

Uppdaterad: 02 FEB 2018 12:32
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link