In English
Hoppa till sidans innehåll

Hur ansöker vi som arrangör om dispens för en större kartskala?


Enligt regelverket ska grundskalan för traditionella kartor vara i skala 1:15 000 och för sprintkartor 1:5 000 eller 1:4 000.

För traditionella kartor får uppstoringar förekomma. Den disciplin som ofta är föremål för diskussion är långdistansen där skalan för klasserna D/H16-21 ska vara 1:15 000 och för övriga klasser, inklusive D/H16 Kort och öppna klasser, 1:10 000. För klasserna D/H60 och äldre, samt för öppna klasser, får även skala 1:7 500 erbjudas.

Om det finns ett behov av att förstora skalan mer än vad regelverket anger kan arrangören ansöka om ett avsteg från regelverket, en så kallad dispens. 

Vid bedömningen av en dispensansökan om större kartskala är det framförallt två saker som tas i beaktande:

  • Den första förutsättningen är att kartan följer kartnormen tekniskt, bland annat att kartnormens tillåtna minimimått för symboler och ytor på kartan följs. 
  • Om kartan följer normen tekniskt görs en bedömning utifrån kartans detaljrikedom och läsbarhet.

Det är också viktigt att ansökan kan visa på att hänsyn tagits till ett antal risker som finns vid en uppförstorad skala:

  • Att det i nästa kartrevidering inte tas med fler detaljer än de kartnormen tillåter.
  • Att disciplinernas särarter bibehålls.
  • Att banläggningen tar hänsyn till djurlivet, bland annat med väl sammanhållna stråk och viltzoner.

För dispensärenden gällande kartskala för nivå 1 rekommenderas ansökan till SOFT (via eget OF) och för nivå 2 och 3 ansökan till OF (med kopia till SOFT:s kansli).

Ansökan till OF träder i kraft 60 dagar efter den dag skriftlig uppgift om beslutet inkommit till SOFT:s kansli. SOFT:s styrelse eller berört OF får med omedelbar verkan upphäva ett beslut om dispens.

Uppdaterad: 05 MAR 2018 14:07
Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link