In English
Hoppa till sidans innehåll

Vad gäller för drivningsvägar?


Kartnormens redovisning av stigar utgår endast från deras synliga tydlighet. Normen tar ingen hänsyn till deras löpbarhet. Även drivningsvägar ska redovisas utifrån synlighet, inte löpbarhet, och med antingen tecken 507 eller 508. 

Vad säger kartnormen?

Följande står att läsa i normen: 

506 Footpath 
A large path, or old vehicle track, which is distinct on the ground. Color: black.
Bra riktmärke: Denna stig ska normalt upptäckas vid passage vinkelrätt vid nattorientering. 

507 Small fothpath 
A small path or (temporary) forest extraction track ("drivningsväg" på svenska) which can be followed at competition speed. Color: black.
Bra riktmärke: Denna stig ska normalt upptäckas vid passage vinkelrätt dagtid.

508 Less distinct small path 
A less distinct small path or forestry extraction track. Color: black.
Bra riktmärke: Denna stig ska normalt upptäckas ungefär hälften av gångerna vid passage vinkelrätt dagtid. 

509 Narrow ride ("rågång" på svenska)
A distinct ride, less than ca. 5 m wide. A ride is a linear break in the forest (usually plantation) which does not have a distinct path along it. Where there is a path along a ride, symbols 507 or 508 should be used in place of symbol 509. Color: black.
Riktmärke: Denna "stig" upptäcks normalt inte vid passage vinkelrätt dagtid.

När ska 509 användas?

Tecken 509 ska alltså endast användas om det är fråga om en upphuggen gata i skog (här faller redovisning i öppen terräng/hygge på sin omöjlighet). Om det är en stig på marken i den upphuggna gatan så gäller 506-508. Således är inte 509 okej.

Varför stigredovisning utifrån tydlighet och inte löpbarhet? 

Anledningen till kartnormens stigredovisning utifrån stigens tydlighet grundar sig i den stora variation som kan finnas i markbottens beskaffenhet, samt hur stigen brukas. Stigens underlag kan till exempel bestå av sand, morän eller lera vars löpbarhet varierar mycket vid olika nederbörd och över årstiderna. Löpbarheten påverkas också av hur mycket hästar, mountainbikes, enduromotorcyklar och traktorer brukar stigen.

Redovisa drivningsvägar sparsamt

Redovisningen av drivningsvägar bör ske ytterst sparsamt. Det finns flera anledningar: 

  • Drivningsvägar uppkommer vid utkörning av ”virke” och vid ett enda tillfälle. Därefter blir de ofta snabbt otydligare. Beakta också skogsvårdslagens krav på att djupa körspår ska läggas igen inom viss tid efter slutförd avverkning 
  • Drivningsvägars tydlighet varierar oftast stort ”längs vägen”. Ibland försvinner de helt över torr mark och berg, medan de blir enorma marksår i blöt mark. Sålunda bör de i de allra flesta fall redovisas med tecken 508.
  • Ofta går dessa "stigar" fram över hyggen/gallringar, där marken även i övrigt är kraftigt påverkad och under omvandling. På nytagna hyggen finns ju även möjligheten/risken för markberedning.

Eventuella förändringar i nästa norm

Till den nya versionen av kartnorm ses möjligheten över till ett eget tecken för drivningsvägar, samt även möjligheten att redovisa stigars löpbarhet.

Uppdaterad: 05 MAR 2018 14:07
Partners
 Våra partners
Länkar
 

Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link