In English
Hoppa till sidans innehåll

Får man inte en sämre karta om minsta tillåtna mått följs?


Det beror på vad man menar med sämre.

Om man menar att kartan ska gå att läsa, ja, då blir den i de allra flesta fall bättre om måtten och storlekarna i normen följs. Vissa delar av normen kräver dock sunt förnuft i fråga om läsbarhet. Till exempel anges bara totala arean av minsta tillåtna ytstorlek, inte hur smal ytan får vara. Inte heller anges minsta tillåtna mått mellan punktobjekt och linjeobjekt av samma färg, eller mellan två punktobjekt av samma färg. För att erhålla en karta med hög läsbarhet behöver den alltså kompletteras med noggrann och förnuftig digitalisering.

Om man istället menar hur väl kartan stämmer överens med verkligheten så kan normens krav på generalisering så klart innebära sämre överensstämmande mellan karta och terräng. Men den avgörande frågan är vilket syfte kartan har. En bilatlas tar inte med varje hus eller liten ort eftersom syftet är att kartläsaren ska kunna ta sig med ett motordrivet fordon från en stad till en annan. Om sådan information också ska tas med blir det svårt att se motorvägarna och trafiklederna på kartan. På samma sätt är det med orienteringskartan. Den är ett hjälpmedel för orienteraren att ta sig från punkt A till B på snabbaste och smartaste sätt. Om för mycket information tas med stör det den avgörande informationen för att kartan ska uppnå sitt syfte.

Grundskalan är 1:15 000 för traditionella kartor (ofta kartor över skog) och 1:5 000 eller 1:4 000 för sprintkartor. För att allt ska få plats finns det minsta tillåtna ytmått och symbolstorlekar angivna i kartnormen. Troligen skulle kartan stämma bättre överens med verkligheten om större skalor valdes, men då frångås alltså kartans syfte att hjälpa orienteraren att så snabbt som möjligt ta sig från punkt A till B. 

Uppdaterad: 05 MAR 2018 14:07
Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link