In English
Hoppa till sidans innehåll

Vilka minimimått gäller i nya normen?


Kartmått jämfört med terrängen

Tänk på att de mått som är angivna nedan är de minsta tillåtna måtten på kartan och att måttet inom parentes är vad detta motsvarar i terrängen. Vilka mått själva föremålen har i terrängen tas ingen hänsyn till här.

Det betyder att i terrängen kan till exempel ytor, om de är tydliga och framträdande, vara mindre än dess motsvarighet på kartan, vilket då innebär att de är överdrivna på kartan.

Mer detaljerade mått i nya normen

I nya normen är grafiska minimimått väsentligt mer detaljerade, bland annat med definierade yttermått, centrummått och/eller innermått. Här redovisas enbart de viktigaste delarna. I övrigt hänvisas till avsnitt 2.11.3 Grafiska minimimått, symboldefinitionerna 101-713, samt till avsnitt 3.8 Exakta symbolritningar i nya normen.

Minsta tillåtna avstånd mellan symboler

Ett principiellt minimimått på 0,15 mm (2,25 m) är infört, exempelvis mellan de flesta punktsymboler och mellan punkt- och linjesymboler. I nya normen står det att det här minimimåttet bör användas, vilket ska tolkas som att det vid gott om utrymme alltid ska användas och att det i trånga lägen ska användas så långt det är möjligt.

Avståndet 0,15 mm är det minsta tillåtna avståndet mellan symbolers synliga ytterkanter. För undantag, se 2.11.3 Grafiska minimimått

I övrigt gäller följande minimimått mellan symboler på kartan:

 • Minsta mellanrum mellan opasserbara symboler (ex. hus, opasserbar brant) bör vara 0,4 mm (6 m).
 • Minsta öppning i passerbara linjesymboler ska vara 0,25 mm (3,75 m).

Minsta tillåtna bredd

Minsta tillåtna bredd på kartan för rastrerade ytor är 0,4 mm (6 m). För helgula ytor 0,25 mm (3,75 m) och för helgröna ytor 0,3 mm (4,5 m).

Minsta tillåtna mått på kartan för de vanligaste yttecknen

Här följer minsta tillåtna mått på kartan för de vanligaste yttecknen. Minsta tillåtna mått innebär att måtten ska följas. Normavvikelser på svenska tävlingar godkänns endast efter tillstånd från SOFT (nivå 1) och OF (nivå 2 och 3), se regelverket. 

 • 210, stenig mark, löphindrande: 100 m2, minst 3 punkter, punktavstånd min 0,45 mm, max 0,9 mm.
 • 301, opasserbar vattenyta och 302, grund vattenyta: 110 m2, minsta bredd 0,3 mm (4,5 m).
 • 308, sankmark: 45 m2, minst två streck.
 • 310, otydlig sankmark: 300 m2, minst fyra streck.
 • 401, öppen lättlöpt mark: 110 m2, minsta bredd 0,25 mm (3,75 m)
 • 402, öppen lättlöpt mark med spridda träd: 900 m2, minsta bredd 1,5 mm (22,5 m).
 • 403, öppen mark med normal löpbarhet: 225 m2, minsta bredd 0,4 mm (6 m).
 • 404, öppen mark med normal löpbarhet och spridda träd: 1400 m2, minsta bredd 1,5 mm (22,5 m).
 • 405, vit skog: 225 m2 i de flesta ytor, förutom i 401 och 408 (110 m2) och 410 (64 m2).
 • 406, skog, löphindrande: 225 m2, minsta bredd 0,4 mm (6 m)
 • 407, undervegetation, löphindrande: 337 m2, minst två linjer.
 • 408, skog, svårlöpt: 110 m2, minsta bredd 0,3 mm (4,5 m)
 • 409, undervegetation, svårlöpt, god sikt: 225 m2, minst tre linjer.
 • 410, skog, svårframkomlig: 64 m2.
 • 411, skog, opasserbar: 144 m2, minsta bredd 0,35 mm (5 m).
 • 412, odlad mark: 2025 m2.
 • 501, hårdgjord yta: 225 m2.
 • 520, förbjudet område: 225 m2.
 • 521, byggnad: 56 m2.
 • 522, skärmtak: 81 m2, minsta bredd 0,3 mm (4,5 m).  

Rapportera gärna eventuella felaktigheter eller otydligheter till undertecknad.

Uppdaterad: 05 MAR 2018 14:07 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar

 WOD


Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link