In English
Hoppa till sidans innehåll

Skånes ombud rapport från SOFT FM

20 MAR 2018 09:18
Förbundsmöte 17-18 mars 2018, Bosön
  • Uppdaterad: 17 JUL 2018 10:46

SKOF ombud vid FM, Anna Anne, Susanne och Roland

Förbundsmötet är avslutat och nya beslut är fattade. Med ett undantag, togs alla beslut i stort sett i enlighet med styrelsens förslag. I flera fall krävdes det dock både långa diskussioner, smärre justeringar av förslagen och votering med rösträkning innan beslut kunde fattas.

När det gäller Stockholms OFs motion om inrättandet av en särskild funktion för mark- och miljöfrågor på SOFTs kansli togs däremot beslut om att bifalla motionen, vilket alltså inte var SOFT-styrelsens förlag. Från Skånes OFs föreningsledarträff i februari hade den skånska delegationen med sig budskapet att stödja denna motion. Efter en lång diskussion gick frågan till votering som slutade oavgjort. Frågan fick därmed avgöras genom lottning och den utföll till motionens fördel. SOFT-kansliet har därmed i uppgift att inrätta denna funktion.

Mest diskussioner i de övriga frågorna blev det om styrelsens förslag till stadgeändringar (bifölls efter justeringar) och förslag till möjligheten att ta ut tilläggsavgift även för Öppna klasser (bifölls) samt Medelpads motion om att Förbundsmötet istället för SOFT-styrelsen ska besluta om ägardirektiv för O-Ringen AB. (Direktivet ska ge förutsättningar och vägledning till O-ringen AB). Den sistnämnda frågan avgjordes med votering som slutade med en rösts övervikt för att styrelsen ska fortsätta besluta om ägardirektivet.

Till ny ordförande i förbundsstyrelsen valdes Inge Blomberg från Örebro. Fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen och fyra omvaldes, däribland Sten Segerslätt från Skåne.

Ombud från Skånes Orienteringsförbund var Anna Ljungqvist, Anne Udd, Susanne Andersson och Roland Nilsson.

Svenska Orienteringsförbundet har förbundsmöte vartannat år. Samtliga orienteringsdistrikt har då möjlighet att påverka orienteringens framtid dels genom motioner och dels genom att utse lämpliga ledamöter till styrelser och andra funktioner. 2016 och 2017 har varit mycket framgångsrika både sett till verksamhet och ekonomi. Svenska Orienteringsförbundet har även utsetts till årets idrottsförbund.

Se även SOFT-kansliets rapportering i Nyhetsspalten på vår hemsida.

Skribent: Sven-Åke Granquist
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria

Postadress:
Skånes Orienteringsförbund
Granquist, Falkviksvägen 8
294 35 Sölvesborg

Kontakt:
Tel: 045619240, 0705130750
Fax: 045619240
E-post: This is a mailto link

Se all info