In English
Hoppa till sidans innehåll

History/Historia


Hur det hela startade
Omkring 1950 fanns det flera mångmannabudkavlar i Sverige av vilka Tiomila och Sjumanna var de största. Praktiskt taget samtliga arrangerades under vårsäsongen. Men varför fanns ingen dylik budkavle under höstsäsongen? Denna fråga ställde sig Ralf Green, Huskvarna. Efter ytterligare egna funderingar hade Ralf sin idé klar med en flermannabudkavle sent på höstsäsongen och därmed blev han initiativtagare till och skapare av Smålandskavlen. Hjälp vid införandet hade Ralf bl.a. av Sigurd Larsson Hovslätt som även var sekreterare i Smålands OF. 

Den första Smålandskavlen genomfördes den 8-9 november 1953 vid Norrahammar med Hovslätts IK och Tabergs SK som arrangör. Antalet startande lag var 36 och segrare blev Jönköpings AIF. Tävlingen blev interntionell redan debutåret då Skautrolls OK f rån Norge deltog och blev 30:e lag i mål, 4 timmar och 20 minuter efter segrande lag. Ralf pratade med dem efter tävlingen och de tyckte att det varit ett stort "lotteri" beroende på dåliga kartor i skala 1:100.000. Efter det fick vi vänta mer än 20 år på norskt deltagande igen. 

Tävlingen bestod av en klass med fem sträckor varav två nattsträckor. Ralfs bärande idé var en budkavle för eliten med såväl långa som orienteringskrävande banor. Denna idé har gällt genom åren. Banlängderna har dock minskats en del efter hand för att underlätta för klubbar utan elit att delta. Detta gäller särskilt nattsträckorna. 

Klasser 
Den Öppna klassen (numera benämnd H21) har alltid haft samma utformning med fem sträckor varav två nattsträckor. 

År 1969 tillkom damerna med klassen D21, vilken består av fyra sträckor varav en nattsträcka. Klassen H-16 infördes 1972 och klassen D-16 1975. Några år omkring år 2000 ändrades dessa till H-18 och D-18 men har numera återgått till sina ursprungsbeteckningar. 

År 1991 var det åter dags för införande av ytterligare klasser nämligen H45- och D45-. Både klasserna inleds likaså med en nattsträcka. Klasserna har sedan alltid återfunnits med något varierande namn och åldergränser. Slutligen har en Öppen klass med korta banlängder införts fr.o.m. år 2002. 

Antal lag och deltagare
Smålandskavlen hade svårt att under första l0-årsperioden få många startande lag. Orsaken var främst att klubbarna hade stora problem med kartor, Småland var på 50- och 60-talen ett rikigt U-land på kartsidan. Tävlingar gick på kartverekts officiella kartor och dessa var gamla på de flesta håll i landskapet. 

Efter premiäråret 1953 med 36 lag pendlade antalet mellan 20 lag 1955 och 55 lag 1959 i Vetlanda. Sedan ökade det efterhand och var t.ex. 1972 i Gislaved 138 lag i Öppna klassen, 30 lag i D21 och 64 lag i den då nya H-16 eller summa 1.000 löpare. Tävlingens popularitet ökade sedan allt mer och störst var den i slutet av 1980-talet med över 4.000 anmälda löpare åren 1986-1989 och allra störst 1987 med 4.196 löpare med OK Berget och Hovslätts 1K som arrangörer vid just Norrahammar där premiärtävlingen gick 1953. Sedan toppåret 1987 har deltagarantalet tyvärr minskat även om en svag uppgång glädjande nog har kunnat konstateras de sista åren. 

Internationellt deltagande
Inledningsvis var i princip Smålandskavlen öppen endast för småländska klubbar men fr.o.m. 1957 i Västervik fick även icke smålandslag deltaga och redan året därpå 1958 med OK Gränsen som arrangör blev det "utländsk" seger genom Mullsjö SOK. Den första riktiga utländska segern korn 1980 i Stockaryd med 1F Sturla Norge som segrade i Öppna klassen. Den överlägset största utländska truppen har under 90-talet årligen kommit från Finland med upp mot 20 % av deltagarantalet i hela kavlen. Det norska deltagandet har normalt varit 5-6% medan Danmark bidragit med 3-4%. Även utomnordiskt deltagande har förekommit främst under 90-talet med deltagare från Ryssland, Polen, Tyskland, Lettland, Österrike samt med längsta resväg Ukraina 1996 i Eksjö. 

Tävlingens status
Årligen planerar de största OL-klubbarna i hela Norden in sitt deltagande med starkast möjliga lag i Smålandskavlen. Detta är det bästa beviset på att tävlingen har en mycket hög status inom hela Norden. Ett ytterligare bevis på tävlingens goda renommé är att den mestadels ingått i olika ligor baserade på resultaten i de stora budkavlarna under aktuellt år. 

Uppdaterad: 16 JUN 2015 19:01
Till svenskorientering.se

Samarbetar med:

Umara

Svenssons i Lammhult

Dynacon

Nilssons i Lammhult

Lammhults

Backes kranbilstransporter