In English
Hoppa till sidans innehåll

Checklista för skogen


Då marktillgängligheten inom distriktet genomgår en viktig förändring genom det ökande antalet naturreservat som ställer än högre krav på samråd och ibland tillstånd följer här en checklista med syfte att våra tävlingar ska hålla måttet. Listan begränsas till själva tävlingsområdet.

För orienteringens fortlevnad och utveckling ska våra arrangemang skötas så att vi alltid är välkomna åter!

Checklista för skogen

1. Arrangörspersonal

 • Information
 • Allemansrätt och Allemansvett
 • Konsekvenser av ev. naturreservats föreskrifter. Tillstånd?

2. Banstråk och förbudsområden

 • Samsyn med företrädare för viltet och trampkänsliga områden. Naturreservaten har en naturvårdsförvaltare.            
 • Löpriktningar och belastningens storlek på utpekade ytor

3. Startplatser

 • Tillståndskrav
 • Slitagetålig mark
 • Acceptabelt avstånd för startpersonal att få fram materiel
 • Städa!

4. Kontrollpunkter

 • Trampkänslighet? Undvika eller fördela banorna på fler kontrollpunkter?
 • Huvudregel: Spika inte Såga inte i levande träd. Tillstånd krävs!
 • Ev. reservatsbegränsningar
 • SI-stativ i stället för byggda ställningar?
 • Banläggare: Tag del av Mark & Vilt Infoblad 3 på hemsidan
 • Städa!

5. Grödor och fältkanter

 • Generella förbudsområden
 • Möjligheter att passera? Utnyttja kanter mellan åker och skog?
 • Markera tydligt på kartan och snitsla vid behov
 • Städa!

6. Avverkningar och gallringar

 • Begär uppgifter
 • Kan åtgärderna utföras efter tävlingen?

7. Nyplanteringar

 • Generella förbudsområden
 • Möjligheter att passera? På bredden eller via genomgång?
 • Markera tydligt på kartan och snitsla vid behov
 • Städa!

8. Trampkänsliga ytor

 • Undvikas helt, endast passeras eller enstaka konrollpunkter?
 • Vid behov markera på kartan och ev. snitsla
 • Städa!

9. Avdrivningar

 • Arrangören avgör efter samråd med viltföreträdare om avdrivning ska göras
 • Genomförs på tävlingsdagens morgon
 • Begränsas till del av området?
 • Medverkan från jaktlag?

10. Fri- och buffertzoner

 • Samråd med viltföreträdare
 • Central frizon främst för älg
 • Frizoner för vildsvin kan normalt anges
 • Frizoner för rådjur mer godtyckligt
 • Var buffertzon?
 • 100 m bred frizon i anslutning till trafikerad väg
 • Behov av åtgärder för vägpassage av viltet? Skyltar

11. Viltrapport

 • Rapportmottagning i anslutning till målgång
 • Eftersträva närvaro av jaktlaget för samråd och ev. eftersök
 • Skriftlig rapport till markägare och viltföreträdare

12. Eftersyn

 • Erbjud möjligheten för markägare
 • Eftersträva nöjdförklaring från berörda motparter

13. Ersättningar

 • Skador som arrangemanget skapat ska ersättas
 • Var frikostig med kartor
 • Visa tacksamhet
 • Vidmakthåll relationerna

Samråd inför ett arrangemang

Checklista kontrollval

Vett och etikett i skogen

Uppdaterad: 22 JAN 2020 09:02 Skribent: Anders Winell

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: This is a mailto link

Se all info

Samarbetspartners

 

OL-specialisten
Stockholms bästa butik

MILA 2012
Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

25manna
Världens bästa klubb vinner


10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar