In English
Hoppa till sidans innehåll

Skolboxen med skolkartor


Under 2018 kommer vi inte att ge stöd till Skolboxen och skolkartor på samma sätt som vi gjort tidigare. För att en förening ska kunna få stöd för Skolboxen och/eller skolkartor måste det finnas en tydlig beskrivning i ansökan hur satsningen på Skolboxen och/eller skolkartor leder mot Idrottslyftets övergripande syfte. Idrottslyftets syfte är

Idrott hela livet i förening! Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

 

Skolboxen

Svenska Orienteringförbundet har tagit fram en skolbox. Idén bakom Skolboxen är att ta fram ett basmaterial som bidrar till att kunna genomföra en bra undervisning i skolan. Tanken är att föreningar som skaffar Skolboxen lånar ut den till skolan. Skolboxen har följande innehåll:

 • Boken Orientera i skolan, 1 st
 • Skärmar (10-pack), 2 st
 • Kompasser, 20 st
 • Plastfickor (100-pack), 1 st
 • Snitselband 4st (vit, orange, blå, röd)
 • Kartteckenstafett, 2 st
 • Kartteckenmemory, 2 st
 • Kortlek, 2 st
 • Nyckelband, 1 st
 • Inomhusorientering & labyrint, 1 st
 • Manual som beskriver skolboxen

Föreningar har sen möjlighet att anpassa Skolboxen till de lokala förutsättningarna genom att lägga till kartor med färdiga övningar, enligt manualen, som enkelt kan användas i undervisningen. Skolan ansvarar sen själva för undervisningen.

Här kan du beställa Skolboxen.

Skolkartor

Med skolgårdskarta menar vi kartor över skolgården och den allra närmaste omgivningen runt skolan. Kartskalan kan variera beroende på de lokala förutsättningarna.

Med lärkarta menar vi kartor i direkt anslutning till skolan. Skolan och skolgården bör finnas med på kartan som också kan innehålla ett närliggande skogsområde, park eller liknande. Kartskalan för en lärkarta är vanligtvis 1:5 000 eller större.

Allmänt kring skolan

Från och med höstterminen 2011 gäller en ny kursplan grund grundskolan och gymnasieskolan.I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa finns några punkter som belyser det som kan kopplas till friluftsliv, utevistelse och kartkunskap. Här kan du läsa mer.

Kartan är orienterarnas idrottsplats. Kartan är också ett viktigt redskap för utbildning i orientering och kartkunskap i skolan. Att det finns bra och aktuella kartor över skolans område och skolans närområde är viktigt för att skolan ska kunna bedriva en bra undervisning. Från och med höstterminen 2011 gäller en ny kursplan för grundskolan och gymnasieskolan. I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa finns några punkter som belyser det som kan kopplas till kart- och orienteringskunskap.Här kan du läsa mer.

Centralt innehåll i kursplanen för årskurs 1-3, Idrott och hälsa, Friluftsliv och utevistelse:

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.
 • Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Centralt innehåll i kursplanen för årskurs 4-6, Idrott och hälsa, Friluftsliv och utevistelse:

 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor.
 • Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt Allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Centralt innehåll i kursplanen för årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt Allemansrätten.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Fortbildning av lärare

Sen 2011 bedriver Svenska Orienteringsförbundet ett projekt som går ut på att utbilda och fortbilda lärare i kartkunskap. I samband med utbildningarna får lärarna tips, idéer och verktyg för att kunna bedriva en bra undervisning. Ambitionen är att genomföra utbildningar i landets samtliga kommuner och hittills har omkring 2 000 lärare utbildats. Satsningen fortsätter under 2018 med stöd från Svenskt Friluftsliv. Här kan du läsa mer om satsningen.

Uppdaterad: 18 JAN 2018 16:45
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link