In English
Hoppa till sidans innehåll

Utveckla Mountainbikeorientering


Inom ramen för Idrottslyftet 2018 finns en möjlighet till ekonomiskt stöd för orienteringsföreningar som vill komma igång med verksamhet inom Mountainbikeorientering, MTBO.

Det här kan föreningen få stöd för

 • Kostnader och hjälp för konvertering av befintlig karta till MTBO-karta
 • Inköp av enkla kartställ för utlåning

Ovan är exempel och har din förening andra idéer som tillgodoser förutsättningar kan ni såklart söka stöd även för det. Föreningen kan få stöd upp till 20 000 kronor ur Idrottslyftet för att täcka kostnader för satsningen. Eventuellt överskjutande kostnader för föreningen bidra med själv eller via stöd från annan bidragsgivare.

Förutsättningar för att få stöd

 • Satsningen ska i första hand vända sig till åldersgruppen 7-25 år. Självklart kan även andra åldersgrupper vara med på föreningens MTBO-aktiviteter som genomförs.
 • Satsningens syfte ska i första hand vara att genomföra träningsverksamhet för befintliga medlemmar i föreningen och att locka nya medlemmar. En del av satsningen kan vara enklare tävlingar av prova-på karaktär men vi ger inte stöd till verksamhet som i första hand syftar till att arrangera tävlingar i MTBO.
 • Det ska finnas minst en person i föreningen som har intresse för kartfrågor och har kunskaper i OCAD. Det är viktigt för att skapa bra förutsättningar en långsiktighet och fortsatt verksamhet i föreningen.
 • Om föreningen väljer att köpa in kartställ så måste föreningen äga kartställen och låna ut dem till deltagarna. Material som köps in med stöd från Idrottslyftet får inte tillfalla en enskild individ.
 • Det kan krävas att föreningen bidrar med en egeninsats för att täcka alla kostnader.

Kontaktpersoner för konvertering av befintlig karta

Anders Thomasson
This is a mailto link
070-235 78 01

Bo Hedersson
This is a mailto link
070-658 72 51

Så här går det till att ansöka om stöd för att komma igång med MTBO

 1. Föreningen identifierar ett lämpligt område där det är möjligt att bedriva MTBO-verksamhet. Normalt är det tillåtet att cykla på befintliga stigar och vägar men det kan finnas lokala bestämmelser som förhindrar cykling på motionsspår, i naturreservat och på andra platser. Det kan vara bra att i förväg kontrollera vad som gäller i det aktuella området.
 2. Ta kontakt med någon av nämnda kontaktpersoner som kan hjälpa till med konverteringen av befintlig karta till en MTBO-karta. Om föreningen har kontakt med någon annan lämplig person går det också bra. Kom överens om praktiska detaljerna kring tidplan och eventuella förberedelser som behövs.
 3. Skriv och skicka in en ansökan till Idrottslyftet om stöd ur Idrottlyftet. Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida. Här finns anvisningar för hur ansökan går till. Här finns all information om Idrottslyftet 2018.
 4. Avvakta svar från Svenska Orienteringsförbundet.
 5. Starta satsningen.

Kontaktperson Idrottslyft Svenska orienteringsförbundet
Lars Greilert, This is a mailto link

 Kort om Mountainbikeorientering
Mountainbikeorientering , MTBO, är en relativt ny gren inom orienteringsidrotten. MTBO skiljer sig från orienteringslöpning på så sätt att men i stort sett bara använder sig av befintliga stigar och vägar för att ta sig fram. Ibland kan även öppen mark användas för att cykla på. För att redovisa framkomligheten på ett sätt som passar MTBO finns en speciell kartnorm för MTBO-kartor.

För att kunna utöva MTBO krävs egentligen ingen speciell utrustning förutom en cykel som klarar av ett varierat underlag och naturligtvis en bra hjälm. Det är dock en fördel om man har tillgång till ett kartställ som man sätter fast på cykelns styre. Det underlättar kartläsningen.

Uppdaterad: 13 APR 2018 09:10 Skribent: Lars Greilert
Epost: Adressen Gömd
Partners
 Våra partners
Länkar
 

Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons