In English
Hoppa till sidans innehåll

Föreningsmiljö


En orienteringsförening består av människorna som är medlemmar i föreningen. Det är medlemmarna i föreningen som tillsammans kommer överens om vad man vill göra och tillsammans skapar den miljö som föreningen är. Det kan handla om hur man förhåller sig till varandra, vilken inriktning föreningen ska ha, vilka mål man vill uppnå med mera. Tillsammans utmynnar allt detta i föreningens verksamhet. I föreningen bedriver man en mer eller mindre omfattande verksamhet. Verksamheten består av en mängd olika aktiviteter. Träning och tävling är kanske de vanligaste aktiviteterna men verksamheten kan också innehålla andra aktiviteter som att arrangera, sociala aktiviteter och aktiviteter för att skapa resurser för att kunna genomföra all verksamhet. Ju tydligare beskrivningen av verksamheten är desto enklare blir det att planera och genomföra den. Ju fler som är involverade i planering och genomförande desto större engagemang har medlemmarna. Med hjälp av Idrottslyftet har vi möjlighet att ge ett stöd till orienteringsföreningar för att utveckla sin verksamhet. Utifrån en omfattande kartläggning och analys av orienteringsidrotten har vi kommit fram till några utvecklingsområden.

Barn och ungdomars behov i centrum
Det är viktigt att lyssna vad barn och ungdomar tycker och hur de vill att idrotten ska var utformad. Som ledare och tränare är det lätt att blanda in sina egna ambitioner i planeringen av verksamheten för barn och ungdomar. I studien Barn perspektiv på barnrättsperpsektivet har Inger Eliasson, Umeå universitet, bland annat studerat hur idrotten lever upp till FN:s barnkonvention. En del i studien är intervjuer med barn i 12-årsålderna från idrotterna fotboll, ishockey, längdskidor och ridsport. Här är en sammanfattning av barnens egen uppfattning av vad begreppet för barnens bästa kan innebära i praktiken.

 1. Skapa en positiv miljö med känsla av välkomnande, acceptans och samhörighet.
 2. Lyft fram betydelsen av kompisar inom idrotten.
 3. Ägna tid till formandet av sociala relationer mellan barnen/de unga samt mellan barn, unga och vuxna, generationsrelationer.
 4. Arbeta med att få barn/unga att våga uttrycka sina åsikter samt ta dessa på allvar med stor hänsyn till barnens perspektiv.
 5. Skapa roliga och varierande träningar.
 6. Ge barn/unga tid för att lära sig idrottsfärdigheterna.
 7. Få barnen/ de unga att göra sitt bästa och bemöt resultatet positivt.
 8. Delta i tävlingar utan överdrivna krav på prestation.
 9. Ledare bör tona ner allvaret i idrotten.
 10. Förstå hur förhållningssättet till barnens/de ungas idrottsprestationer påverkar barn/unga olika.
 11. Arbeta med att alla ska vara lika mycket värda i idrotten, exempelvis oavsett prestationsförmåga, kön med mera.
 12. Tänk på hur barn/unga kan ha olika erfarenheter som påverkar deras uppfattningar och beteende.

Kompisar är avgörande
En av de viktigaste anledningarna till att barn och unga stannar kvar i en idrottsförening är att kompisarna också är kvar. En av de största orsakerna till att barn och unga väljer att sluta med idrott är avsaknaden av kompisar. Det här är tydliga slutsatser i flera olika studier. Vi vet nu att det gäller även orienteringsungdomar. I en studie från 2018 gjord bland orienterande barn och unga är den vanligaste orsaken till avhopp att man saknar kompisar. Barn saknar kompisar i samma ålder och fler sociala aktiviteter vid sidan av själva orienteringsmomentet. Unga saknar även de kompisar i samma ålder och de gamla kompisarna som man var tillsammans med som yngre.

En stor del av de barn och unga som lämnar orienteringen och som fortsätter idrotta gör det i någon lagidrott. De säger att det var just tillgången på kompisar som är den stora anledningen till att man valde en lagidrott istället för orientering.

Vi tror därför att det är viktigt att utveckla föreningsmiljön så att man har möjlighet att träffa och vara tillsammans med kompisar. I föreningar med ett mindre antal barn och unga kan samverkan med andra föreningar vara en lösning. Vi ser gärna olika satsningar inom Idrottslyftet för att försöka lösa utmaningen med flera kompisar.

Fler unga och fler kvinnor blir ledare
Vi tror att en bra blandning av män och kvinnor av unga och äldre ger bra förutsättningar för en bra verksamhet. I en styrelse, kommitté eller arbetsgrupp fattar man beslut som grundar sig i gruppens samlade bakgrund, kunskap och erfarenhet. En grupp där alla människor har samma typ av bakgrund och erfarenhet kan lätt bli mer begränsad i sina diskussioner och beslut än en grupp med en blandning av olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper.

Vi vet att det finns föreningar som redan idag lever upp till en bra blandning och att det finns föreningar som skulle vinna på att ha en större blandning. Av alla medlemmar i svenska orienteringsföreningar är 56 % män och 44 % kvinnor. De medlemmar som är i ålder 0-40 år utgör 53 % och de som är 41 år och äldre utgör 47 %. I svenska orienteringsföreningar är 69 % av alla ledare män och 31 % kvinnor. Av alla ledare är 82 % 41 år eller äldre. Det finns en del att göra när det gäller att nå upp till en bra blandning utifrån kön och ålder.

                             Kvinnor             Män                    0-41 år               41 – år

Medlem            44 %                   56 %                   53 %                   47 %

Ledare               31 %                   69 %                   18 %                   82 %

Inom ramen för Idrottslyftet ser vi därför gärna satsningar som syftar till att fler unga blir ledare i föreningen. Det kan vara i såväl styrelser som kommittéer och arbetsgrupper. Utbildning kan var en del i satsningen men minst lika viktigt är att det finns en stödjande miljö för nya ledare. En stödjande miljö innebär att den som är ledare idag och därmed har makt måste vara villig att dela med sig av sin makt. En stödjande miljö innebär också att man måste vara beredd på att verksamheten kanske kommer att se ut på ett lite annat sätt. Ungoteket är en möjlighet att utbilda unga ledare. Deltagandet i Ungoteket subventioneras av Idrottslyftet. Läs mer här.

Föreningsutveckling
I utbildningsmaterialet ”Målstegen” presenteras en enkel och tydlig modell för att en förening ska kunna gå från idé till handling. Modellen omfattar sju olika steg.

 • Verksamhetsidé - en beskrivning av vad vi, föreningen, ska verka för, vad som ska uppnås eller vilket uppdrag föreningen har.
 • Värdegrund - en beskrivning av grundläggande principer och beteenden som ledsagar föreningen, ett tydliggörande av hur man förhåller sig till varandra samt hur man förhåller sig till uppdraget.
 • Vision - en beskrivning av ett framtida önskvärt tillstånd. En föreställning av vart man vill nå. En bild i medvetandet om en eftertraktad framtid som man starkt känner för och tror på.
 • Verksamhetsområden - en beskrivning av och en sortering av olika områden där insatser måste göras för att förverkliga verksamhetsidén.
 • Mål - en beskrivning av vad som ska åstadkommas inom respektive verksamhetsområde.
 • Strategi - en beskrivning av hur man ska uppnå respektive mål, vilka åtgärder, handlingar och aktiviteter man väljer.
 • Handlingsplan - en beskrivning av vem eller vilka som ska utföra åtgärder, handlingar och aktiviteter, när det ska göras samt kanske var och hur det ska göras.

För att skapa goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling är det viktigt att regelbundet jobba med utveckling och förbättring av verksamheten. Förutsättningarna för verksamheten i en förening förändras hela tiden. Antalet medlemmar varierar, nya ledare kommer till föreningen, tillgången till anläggningar och mark för träning förändras, utvecklingen i omvärlden påverkar med mera. Många olika saker på verkar föreningens förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Ibland på ett positivt sätt och ibland negativt.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar är sannolikheten stor att föreningen lyckas fånga upp saker som påverkar verksamheten. Planeringshjulet är ett sätt att skapa en struktur för arbetet. Starta med att planera verksamhet och aktiviteter, vad som ska uppnås, när det ska vara klart och vem som gör vad. Genomför den planerade verksamheten. När allt är klart utvärderas genomförd verksamhet. Utgå från planen. Blev resultatet som förväntat? Varför blev det som det blev? Vad kunde gjorts bättre? Fundera över vilka förbättringar som kan göras. Planera verksamhet och aktiviteter utifrån de nya erfarenheterna.

Inom ramen för Idrottslyftet ser vi därför gärna satsningar på att föreningen arbetar med utveckling av verksamheten. Den modell som vi har presentat är ett sätt att göra det men det finns även andra modeller. Fördelen med modellen som utgår från utbildningsmaterialet ”Målstegen” är att den används inom idrotten och att SISU Idrottsutbildarna kan vara ett stöd till föreningen i sitt arbete med ”Målstegen”.

Inspiration
Här är några korta filmer som kanske kan vara till inspiration i utvecklingsarbetet.

Framtidens idrottsförening

Utmana din förening

Delaktighet och medbestämmande

Här är några skrifter som kanske kan vara till inspiration i utvecklingsarbetet.

Utmana din förening

Krokben och utsträckta händer - om makt och jämställdhet

Stödjande miljö för unga ledare

Uppdaterad: 18 JAN 2018 16:36 Skribent: Lars Greilert
Epost: Adressen Gömd
Partners
 Våra partners
Länkar

 WOD


Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link