In English
Hoppa till sidans innehåll

Ledare och tränare


Engagerade och kunniga ledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla föreningens verksamhet så att vi kan nå fler barn och ungdomar och få dem att stanna kvar i förening och fortsätta med orientering. I det analys- och kartläggningsarbete som Svenska Orienteringsförbundet har genomfört under åren 2014, 2015 och 2016 framgår att det i ganska stor utsträckning saknas strategier och planer i orienteringsföreningarna när det gäller rekrytering och utbildning av ledare och tränare.

Det behövs en ökad rekrytering, utveckling och uppmuntran av ledare.

Det behövs också en kontinuerlig utveckling av föreningar. Det behövs ledarutveckling, ledarförsörjning, arbete med attityder och värderingar och utbildningsinsatser för att stärka föreningens organisation. Se även avsnittet om Föreningsmiljö.

För att stödja orienteringsföreningarna i sitt arbete med att rekrytera och utbilda fler ledare och tränare för barn och ungdomar kommer Svenska Orienteringsförbundet att fortsätta subentionera Barn-respektive Ungdomstränarutbildningarna. Föreningen behöver inte ansöka om stöd för rekrytering och utbildning av tränare och ledare. Utbetalning av stödet kommer att ske automatiskt efter varje Barn-, Ungdoms respektive Junior/seniortränarutbildning. Varje utbildning subventioneras med 1 000 kronor per deltagare.

För att rekrytera ny ledare och för att ge unga en möjlighet till utbildning och inflytande gör svensk orientering en satsning på Ungoteket. Ungoteket vänder sig till unga i åldern 17 till 25 år. Ungoteket finns i två varianter. Ungoteket Riks är en utbildningssatsning för att ge unga möjlighet till anpassade utbildning. Läs mer om Ungoteket här. För att stöda satsningen på fler unga ledare subventioneras utbildningarna inom Ungoteket Riks med 3 000 kronor per deltagare. Utbetalning av stödet kommer att ske automatiskt efter genomförd utbildning.

Föreningar som planerar att göra andra typer satsningar på att rekrytera, utbilda, forbilda och behålla ledare och tränare har också möjlighet att göra en ansökan för sin satsning.

SISU Idrottsutbildarna har tagit fram en Introduktionsutbildning för tränare. Den riktar sig främst till personer som vill bli ledare och tränare och personer som prcis har börjat som ledare och tränare. Utbildningen är webbaserad och är gratis. Man kan genomföra utbildningen enskilt eller varför inte som en lärgrupp för föreningens ledare och tränare. Även om man har varit ledare och tränare ett tag finns det säkert en del ny kunskap att hämta. 

Svenska Orienteringsförbundet kommer inte att dela ut medel inom ramen för Idrottslyftet till rena lärgrupper utan hänvisar då till SISU Idrottsutbildarna. All utbildnings- och utvecklingsverksamhet i föreningen ska ske i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

SISU Idrottsutbildarna i distrikten

SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och ansvarar för bland annat lärgrupper, föreningsutveckling, Plattformen och Grundtränarutbildningen. Plattformen är en grundläggande utbildning för barn- och ungdomsledare. Grundtränarutbildningen är en fortsättning på Plattformen. Ta kontakt med ditt SISU Idrottsutbildarna i ditt distrikt för att ta reda på mer. Här hittar du länkar till SISU Idrottsutbildarna i landets alla distrikt.

Uppdaterad: 18 JAN 2018 17:01
Partners
 Våra partners
Länkar
 

Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons