In English
Hoppa till sidans innehåll

Träning och tävling


Strategi 2025 är svensk idrotts gemensamma resa mot framtiden. Genom fem olika utvecklingsresor ska föreningar och förbund bli redo att möta framtida utmaningar på ett bra sätt. En av utvecklingsresorna handlar om en ny syn på träning och tävling. Så här beskrivs det framtida läget.

2025 har vi en orienteringsidrott där alla får plats att orientera utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling ska utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att orientera och idrotta mer. Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till sin egen förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation. Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre och såväl den blivande som redan aktive elitidrottaren sporras att nå sin verkliga potential. Det ger förutom fler utövare, totalt sätt, också fler framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer.

Träning och tävling är en stor del av orienteringsidrotten. I stort sett varje vecka året runt finns det någon form av tävling någonstans i landet i någon av våra fyra grenar (Källa: Eventor). Många gånger finns det flera olika tävlingar att välja mellan samma dag. I många orienteringsföreningar anordnas varje vecka olika typer av träningar och andra aktiviteter. Bara under 2015 ansökte orienteringsföreningar i landet om LOK-stöd för nästan 50 000 aktiviteter, 136 aktiviteter varje dag året runt. Utifrån Idrottslyftets målgrupp så står åldersgruppen 7-12 år för den största delen av aktiviteterna både när det gäller tävlingsverksamheten och LOK-stödet. Ju högre ålder desto mindre tävlar man och desto mindre är man med i föreningsaktiviteter. Antalet medlemmar minskar också med stigande ålder.

  Det här säger forskningen!

Genom åren har en mängd olika forskargrupper studerat och försökt förstå varför barn och framför allt ungdomar väljer att lämna idrotten. En samlad bild av hur idrotten ser ut och hur den historiskt sett har varit uppbyggd ger följande bild. Forskarna kallar det för idrottens kärnlogik.

 • Barn- och ungdomsidrotten är ofta prestations- och resultatinriktad.
 • Den är ofta kravfylld i termer av resultat
 • Barn- och ungdomsidrotten rangordnar och selekterar individer/lag
 • Den är tränings- och tävlingsintensiv
 • Det tar en hel del tid i anspråk
 • Många ledare är fostrade i kärnlogiken och praktiserar den i verksamheten

När forskarna sen frågar barn och ungdomar varför man slutar får man ofta svar som stärker bilden av att en hel del av orsakerna till varför man slutar finns i kärnlogiken. De vanligaste svaren orsakerna kan sammanfattas i ett antal punkter.

 • Man upplever att det finns små eller inga möjligheter att var med utan krav på prestation och resultat.
 • Man upplever också att det finns få eller inga alternativ att vara med utifrån sin egen ambitionsnivå.
 • Man saknar möjlighet att utöva idrott på skoj
 • Många barn och ungdomar upplever inte att man duger
 • Man har små eller inga möjligheter själv påverka utformning och innehåll av verksamheten
 • Man har inte tid
 • Man har inte råd

Ungefär en fjärdedel av ungdomar i åldern 15-24 år tycker att det är viktigt med tävling. Fler killar än tjejer tycker tävling är viktigt. Knappt 40 procent av ungdomar i åldern 15-24 år tycker att det är helt oviktigt med tävling. Fler tjejer än killar tycker tävling är helt oviktigt.

Ungdomar saknar ofta en känsla av sammanhang. Med det menas att verksamheten ska vara hanterbar, begriplig och påverkbar, då skapas en känsla av sammanhang. Det är viktigt att barn och ungdomar har möjlighet att vara delaktiga i och kunna påverka verksamheten. Det handlar inte bara om vilken lek man ska ha som uppvärmning utan hela verksamheten i en förening.

Möjligheten att kunna idrotta i tonåren och äldre utan att för den skull träna och tävla intensivt är avgörande för hur många som fortsatt kommer att vara föreningsaktiva. Endast ett fåtal unga idrottar för att nå idrottslig framgång. Det finns en mängd olika motiv till att idrotta. Några av de vanligaste anledningarna är att ha kul, träffa kompisar och må bra.

Inom området träning och tävling ser vi gärna att föreningarna med stöd av Idrottslyftet jobbar utifrån följande.

Testa nya tävlingsformer
Tävlingsverksamheten ser i princip ut på samma sätt i dag som för 20-30 år sen. Den är utformad på samma sätt för barn och ungdomar som för vuxna. Vi ser gärna att föreningen provar nya tävlingsformer för barn och ungdomar. Våga utmana idrottens kärnlogik! Det kan vara individuellt och det kan vara i lag. Att tävla i lag behöver inte alltid innebära en traditionell stafett. Det kan finnas andra sätt att tävla i lag. I en lagtävling är alla i laget lika viktiga och alla kan bidra till lagets prestation. En lagtävling kan vara en del av en individuell tävling. Kanske kan en idé vara att kombinera två eller flera av orienteringsidrottens fyra grenar. Låt barn och ungdomar vara med och komma med idéer kring hur nya tävlingsformer skulle kunna se ut. Kanske kan barn och ungdomar vara med och arrangera och på så sätt också få en utbildning och ökad kunskap kring arrangemang. Alla satsningar ska utgå från intentionerna i Idrottens vill och Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.

Fler lokala tävlingar
En av anvisningarna för barn- och ungdomsidrott är att ”Idrott för barn ska i första hand bedrivas under enkla former i närområdet”. Vi ser gärna satsningar på fler enkla arrangemang för barn och ungdomar i närmiljön. Det kan vara mer traditionella träningsformer men det kan också vara ett tillfälle att prova nya och annorlunda tävlingsformer. Vi tror också att det är bra med samarbete mellan föreningar som geografiskt sett ligger nära varandra.

Föreningens träningsverksamhet
Det planeras och genomförs mycket bra verksamhet i svenska orienteringsföreningar. Vi har också en del utmaningar. Redan från 12-årsåldern börjar vi tappa medlemmar. Tonåringar är i mindre utsträckning aktiva i träning och tävling. Vi tror att det är viktigt att kontinuerligt kritiskt granska den verksamhet som planeras och genomförs för att hitta nya vägar att bli ännu bättre. Barn och ungdomars möjlighet till vara delaktiga i planering och genomförandet av verksamheten är en viktig faktor för att de ska välja att vara kvar i verksamheten. Återigen är det viktigt med möjlighet till delaktighet, inflytande och påverkan. Våga utmana idrottens kärnlogik! Alla satsningar ska utgå från intentionerna i Idrottens vill och Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.

Inspiration
Här är några korta filmer som kanske kan vara inspiration i utvecklingsarbetet!

Utmana din förening

Bodens SK

Järfälla HC

Habo Volley

Täby IS Innebandy

Sandåkerns SK

Ödåkra TK

Uppdaterad: 18 JAN 2018 16:44 Skribent: Lars Greilert
Epost: Adressen Gömd
Partners
 Våra partners
Länkar

 WOD


Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link