In English
Hoppa till sidans innehåll

Söka pengar


Både föreningar och enskilda orienterare kan på olika håll söka pengar för att kunna satsa vidare på orientering. Från Svenska Orienteringsförbundet kan du bland annat söka pengar via 
- Idrottslyftet
LOK-stödet

Här nedan finns tips på ett antal ställen att söka pengar, både från Svenska Orienteringsförbundet och andra ställen

Verksamhets- och projektstöd

Idrottslyftet

- Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. 
- Allt som görs inom den nya särskilda satsningen har denna huvudinriktning. För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre ska vi arbeta med "Att utveckla föreningens verksamhet", "Att rekrytera och utveckla ledare" och "Lärkartor och skolkartor".
- Nästa ansökningsstopp är 1 maj. (Med stor sannolikhet fortsätter Idrottslyftet även kommande år. Beslut om det fattas i maj).
- Bidrag söks hos Svenska Orienteringsförbundet.

Skogssportens Gynnare

- En ideell förening som bildades 1961 och som samarbetar med Svenska Orienteringsförbundet. Vårt mål är att stödja och främja den svenska orienteringsidrottens utveckling och utbredning. Vi gör det genom att samla in och förvalta pengar som vi delar ut till individer, klubbar och andra som på ett eller annat sätt gör stora insatser för svensk orientering. 
- Mer fakta

Allmänna arvsfonden

För att få projektstöd ska föreningen
- motivera på vilket sätt projektet är nyskapande och utvecklande. 
- visa hur hela projektet ska finansieras. 
- ha med minst en av Arvsfondens målgrupper (barn, ungdomar och personer med funktionshinder) i planeringen och utförandet av projektet. 
- ha en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. 
- Exempel på kostnader som ett projekt kan få stöd för är projektledning, lokalhyra och inköp av utrustning. Utrustningen ska behövas för att genomföra projektet. 
- Bidrag kan sökas hela året, men måste ske före projektstart. Svar inom tre månader.
Fakta: www.arvsfonden.se

Under åren 2016-2018 har Allmänna arvsfonden en speciell satsning på att stötta det engagemang som finns för att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Här kan du läsa mer om Nyanländasatsningen.

Anläggningar

Riksidrottsförbundet, RF

- Anläggningsstöd kan beviljas för uppförande och om- och tillbyggnad av anläggning för idrott och friluftsliv. Anläggningen måste ägas av idrottsförening.
- Bidrag måste sökas före byggstart. Två ansökningsperioder: 31 maj eller 30 november. Besked inom sex månader. Bidraget är maximerat till 25 procent av investeringskostnaden eller max fyra basbelopp (164 000 kr).
- Fakta: www.rf.se

Idrottslyftets anläggningsstöd

- Bidrag ges till objekt som leder till bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. Objektet måste avse idrottslig verksamhet (ej förråd, kiosk, garage eller liknande). Bidrag kan utgå till samlingslokaler om det innebär bättre möjligheter för möten, träffar och utbildning för barn och ungdomar.
- Bidrag kan också ges till redskap som ingår i respektive idrotts regelverk, exempelvis elektroniskt stämplingssystem.
- Kravet för bidrag är att totalkostnaden uppgår till minst fyra basbelopp (164 000 kr) och bidrag kan utgå med max halva kostnaden.
- Bidraget söks via distriktsförbunden.
Fakta: www.rf.se /namnet på ditt distrikt

Allmänna arvsfonden

- Stöd ges till nyskapande och utveckling av ny verksamhet, som kräver förändringar av lokalen eller anläggningen,
- Stöd utgår ej till ordinarie underhåll.
- Bidrag kan sökas hela året, men måste ske före byggstart. Besked inom tre månader.
Fakta: www.arvsfonden.se

Boverket

- Investeringsstöd till allmänna samlingslokaler för ny- och tillbyggnad eller renovering. För att lokalen ska räknas som allmän samlingslokal krävs att den kan utnyttjas av det lokala föreningslivet.
- Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Bidrag ges för att anpassa lokaler för barn- och ungdomsverksamhet.
- Bidrag måste sökas före byggstart och senast 31 december, med besked senast i maj månad kommande år.
Fakta: www.boverket.se

Leaderprojekt

- Leader-områden, stödområden inom EU, finns runt om i landet. Olika förutsättningar gäller i regionerna, men i flera fall kan det vara möjligt att inom ramen för projekten passa in idrottsanläggningar eller delar av dessa.
- Sök aktuellt Leader-område genom att googla på ordet Leader.

Kommunalt bidrag

- Söks via din kommun. Här skiljer sig reglerna för, och möjligheterna till, bidrag mycket mellan kommunerna.

Stiftelser med mera

- Lokalt kan det finnas stiftelser som ger bidrag till den här typen av projekt, framförallt med inriktning på byggnation av lokaler för ungdomsverksamhet. Undersök vilka möjligheter som finns på lokalplanet.
- Sammanställning över ett stort antal stiftelser finns på Arvsfondens hemsida,www.arvsfonden.se och vidare under rubriken Söka stöd.

Uppdaterad: 09 MAR 2016 12:27
Partners
 Våra partners
Länkar
 

Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link