REGLER
Ungdomar upp till och med H/D 16 kan samla poäng till sin klubb. Alla startande får poäng.

Placering i huvudklass (H/D 10, 12, 14, 16) ger följande poäng:
1 15 poäng
2 13 poäng
3 11 poäng
4 9 poäng
5 7 poäng
6 5 poäng
7-10 4 poäng
11- 3 poäng
Ej fullföljt ger 1 poäng
Kort-klasser 1:an får 6 poäng, 2:an får 5 poäng och 3:an får 4 poäng. Övriga startande får 3 poäng
U-klasser 3 poäng (till alla som startar)
Inskolning 3 poäng (till alla som startar)
Ej fullföljt ger 1 poäng

Miniknat och öppna klasser räknas ej.


För stafett gäller följande poängberäkning för ungdomsklasserna H30, D30, H36, D36, H42, D42, H48 och D48:

1 45 poäng
2 39 poäng
3 33 poäng
4 27 poäng
5 21 poäng
6 15 poäng
7-10 12 poäng
11- 9 poäng
Alla lag på placering 11 och uppåt får 9 poäng. Fler löpare på mittensträcka ger dessutom 3 per fullföljd deltagare. Löpare som ej fullföljer får 1 poäng