In English
Hoppa till sidans innehåll

Förutsättningar för SM-deltagare


Svenska Orienteringsförbundet genomför SM-tävlingar för seniorer, juniorer och ungdomar efter nedan angivna förutsättningar.

Särskilda förutsättningar vid USM (i tillägg till nedanstående) samt Veteran-SM

Via menyn till vänster hittas särskilda förutsättningar för USM-deltagare i tillägg till nedanstående förutsättningar, samt särskilda förutsättningar för deltagare i Veteran-SM.

Förkortningar

SM = Svenskt mästerskap för juniorer och seniorer
USM = Svenskt mästerskap för ungdomar 

Generellt för SM och USM

Rätt att tävla om svenskt mästerskap

Följande gäller enligt regelverket (TR.3.4.5):

Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM) har den som

 • representerar en SOFT-förening (primärt krav) och
 • är svensk medborgare eller är utländsk medborgare folkbokförd i Sverige och stadigvarande boende på folkbokföringsadressen.

Utländsk medborgare som önskar tävla om SM ska vara folkbokförd i Sverige före den 1 januari vid tävlingstillfällen under vårsäsongen, och före den 1 juli vid tävlingstillfällen under höstsäsongen.

Kommentar: Om omständigheterna är sådana att folkbokföring inte kunnat erhållas trots längre vistelse i Sverige, kan SOFT efter prövning ändå bevilja tillstånd att tävla om svenskt mästerskap.

Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Ett rapporteringsformulär för utländska deltagare finns att ladda ner från sidan med stöddokument. Det skickas till SOFT:s SM-projektledare som i sin tur informerar arrangören.

Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas, se nedan.

Mot bakgrund av kravet på sportslig rättvisa och tävling på lika villkor har endast den som uppfyller kraven i denna paragraf rätt att starta i tävling om SM. Så kallat ”deltagande utom tävlan” är inte tillåtet.

Tävlande får under samma kalenderår inte delta i mer än ett individuellt SM i samma disciplin.

Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. 

Ta mig till tävlingsregler och anvisningar 

Deltagarantal 

Generellt är det fritt deltagarantal, dvs alla får deltaga, vid samtliga SM- och USM-tävlingar, förutsatt att gällande kvalificeringsvillkor är uppfyllda, se mer under rubrik ”Kvalificeringsvillkor vid SM-tävling (ej USM)” nedan.

Undantag kan gälla då SM ingår som deltävling i serie arrangerad på uppdrag av SOFT.

För 2018 gäller följande:

 • SM, ultra (Swedish League, #1) = alla anmälda får delta i huvudklass.
 • SM, natt (Swedish League, #5) = begränsat antal i huvudklass. OBS! Deltagare kan, om antalet anmälda är stort, utgallras till s k underklass, E2 och tävlar då inte om SM.
  • Deltagarantalet är i grunden maximerat till 70 st i respektive huvudklass. Dessa tävlar om SM och tas ut efter svensk rankinglista.
  • Utöver de 70 st utökas klasserna med deltagare som ligger på placering 30 eller bättre totalt i Swedish League.
  • Klasserna kan också utökas med:
   • Deltagare som inte uppfyller villkoren för att få tävla om SM utan enbart deltar i Swedish League. Dessa rangordnas efter världsranking. Antal platser i denna kategori beror på antalet utländska anmälda deltagare, samt nivån på dem. Antal platser bedöms subjektivt av SOFT i samråd med arrangören.
   • Deltagare som går under benämningen wild cards. Hur många ur denna kategori som får delta i huvudklass bedöms subjektivt av SOFT i samråd med arrangören.

För huvudklass som innehåller deltagare som inte uppfyller villkoren för att tävla om SM upprättas två separata resultatlistor – en resultatlista för endast SM-deltagare och en resultatlista för Swedish League, med alla deltagare.

Startordning (inkl. startmellanrum)

Startordningen för samtliga individuella SM-discipliner genomförs med intervallstart, förutom SM, ultralång, som genomförs med masstart klassvis. Samtliga stafetter genomförs med masstart klassvis.

Startmellanrummet bör generellt vara 1 minut för sprintdistans, 2 minuter för medeldistans och 3 minuter för långdistans. Kan vara mindre vid många deltagare eller större vid få deltagare.

Vid SM, natt, får startmellanrummet vara 1 minut, förutsatt att lämplig spridningsmetod används.

Gafflingsmetod

Ska förekomma på SM, natt, ultralång, stafett och sprintstafett.

Bör förekomma på SM, lång och USM, lång, speciellt om startmellanrummet är mindre 3 minuter. 

Kvalificeringsvillkor vid SM-tävling (ej USM)

De kvalificeringsvillkor som ska vara uppfyllda vid deltagande i SM enligt regelverket är de som tas upp nedan.

Villkor för deltagande

 • Vid SM-tävling med individuell start (=ej masstart) ska deltagare:
  • Vara rankad, dvs rankingavgiften ska vara betald, i det svenska rankingsystemet senast vid tidpunkten för ordinarie anmälan till respektive tävling. Som rankingsystem används gallringsfiltret i Sverigelistan. Under Sverigelistan finns mer information om hur man rankar sig och betalar rankingavgiften.
  • Representera en svensk klubb ansluten till Svenska Orienteringsförbundet. 
  • Under tävlingsåret fylla lägst 15 år.
  • Endast anmäla sig i den åldersklass de närmast tillhör. Det betyder att deltagare som är 15 eller 16 år enbart kan anmäla sig i klasserna D/H18.
 • Vid SM-tävling med masstart, dit stafetten och sprintstafetten hör, gäller följande.
  • Rankingkrav saknas.
  • Åldersbegränsning saknas.
  • Klubb får delta med obegränsat antal lag.

-  Ta mig till gallringsfiltret i Sverigelistan (extern länk)

Villkor för meritering

Meritering utgår från aktuellt gallringsfilter i Sverigelistan, dvs de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden (räknat fram till ordinarie anmälningstids utgång). Max två utländska resultat får ingå.

Följande gäller för meritering till SM-tävling med individuell start:

 • Tävlingar på ultralång distans med individuell start räknas i meriteringssyfte som långdistans. 
 • Poäng uppnådda i "högre" klass lämnas utan hänsyn. Dock kan dispens sökas hos SOFT för deltagande i "högre" klass på DM-tävlingarna då för få deltagare är anmälda i berörd klass. 
 • Inga tävlingar med gemensam start eller jaktstart får ingå i uttagningen. 
 • Subjektiv ranking räknas för meritering till samtliga klasser.
 • Inga deltagare tillsätts efter att lottning utförts (se motivering längre ner).  

Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning (ej USM)

Allt som rör heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning ligger på en egen sida, se Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning.

Generellt om SM-priser (ej USM)

Följande gäller för priser till de tävlande vid SM:

 • En SM-plakett tilldelas:
  • Vid individuell SM-tävling var och en av de 10 bäst placerade i respektive klass.
  • Vid SM, stafett, var och en av lagmedlemmarna i de 10 bäst placerade lagen, samt även en SM-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Totalt blir det alltså fyra SM-plaketter per lag.
  • Vid SM, sprintstafett, var och en av lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen, samt även en SM-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Totalt blir det alltså fem SM-plaketter per lag.
 • En RF-plakett tilldelas var och en av segrarna i D21, H21, D20 respektive H20 i individuell SM-tävling och till var och en av lagmedlemmarna i de segrande lagen, samt även en RF-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Inga RF-plaketter delas ut i D18 eller H18 på de individuella tävlingarna.
 • Hederpriser tilldelas normalt de 6 bäst placerade i varje klass i individuell SM-tävling och till lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen i stafetten.
 • SM- och RF-plaketter tillfaller endast deltagare som tävlar om det svenska mästerskapet, vilket betyder att i de fall deltagare i utländska klubbar har fått dispens för att delta utom tävlan om mästerskapet (exempelvis då SM ingår i en serie arrangerad på uppdrag av SOFT), så kommer det att finnas separata resultatlistor där det framgår vilka som är SM-pristagare.

Generellt om nummerlappar

Nummerlappar bäres endast på bröst i disciplinerna SM-natt, -ultra, -lång, -medel och stafett.

Vid SM sprint och sprintstafett ska nummerlapp bäras på både bröst och rygg.

Servering av måltid på arenan 

Arrangören ska servera de tävlande en tillagad måltid under tävlingsdagen/tävlingsdagarna. Det här gäller även till tävlande i B-X-finaler om sådana erbjuds.

Måltiden ska bestå av huvudrätt, bröd, smör, måltidsdryck samt kaffe eller te. Ledare och publik bör också ges möjlighet att mot betalning kunna erhålla någon form av måltid.

Uppdaterad: 13 AUG 2018 14:15
Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link