In English
Hoppa till sidans innehåll

Hur ansöker vi om dispens från regelverket?


Det går alltid att ansöka om dispens från regelverket. Det kan gälla såväl dispens från en regel som från en anvisning.

Det finns två typer av dispenser - en som går till SOFT (via eget OF, distriktsförbundet) och en som går till OF (med kopia till SOFT:s kansli).

Dispensansökan till SOFT (via OF)

Så här säger tävlingsreglerna om ansökan hos SOFT:

2.4.1  SOFTs styrelse får besluta om avsteg från regelverket. 

OF eller SOFT-förening kan ansöka om tillstånd för avsteg från regelverket. Sådan ansökan sänds via eget OF till SOFT för behandling.

Beslut om dispens träder i kraft vid den tidpunkt som SOFTs styrelse bestämmer.

Det här sättet att söka dispens på är lämpligt vid ett större avsteg från regelverket eller ett avsteg som inte har någon lokal anknytning. Ett exempel kan vara om det finns önskemål att prova på en ny typ av tävling som inte har stöd i regelverket.

Det här sättet att söka på är också att föredra om större kartskala önskas vid tävling inom nivå 1, se egen regelfråga med svar om dispens och kartskala via menyn till vänster.

Dispensansökan till OF (med kopia till SOFT)

Så här säger tävlingsreglerna om ansökan hos OF:

2.4.2  OF får besluta om lokalt avsteg från regelverket. Lokala dispenser träder i kraft 60 dagar efter den dag skriftlig uppgift om beslutet inkommit till SOFTs kansli.

SOFTs styrelse eller berört OF får med omedelbar verkan upphäva ett beslut om dispens.

Den här typen av ansökningar lämpar sig för mindre avsteg från regelverket, eller om avsteget har en lokal anknytning utifrån förutsättningar som bara råder i det egna distriktet. Ett exempel kan vara önskemål om avsteg för en större kartskala vid tävling inom nivå 2 eller 3, se egen regelfråga med svar om dispens och kartskala via menyn till vänster.

Det kan också vara idé att ansöka om dispens på det här sättet om en snabb hantering önskas. Observera dock att ansökan ska ske 60 dagar före den träder i kraft. Önskas ännu snabbare handläggning behöver det anges i samband med ansökan.

Observera också att ansökan alltid ska ske med kopia till SOFT:s kansli.

Uppdaterad: 22 NOV 2016 12:00
Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link