In English
Hoppa till sidans innehåll

Sjukvård och legitimerad vårdpersonal


Följande står om sjukvård och sjukvårdsmateriel i regelverket:

Vid tävling inom nivå 1 ska toaletter, dusch och sjukvård finnas vid arenan. Sjukvårdsplats ska vara anordnad i uppvärmd lokal eller uppvärmt tält.

Vid tävling på nivå 2 ska toaletter och sjukvård finnas vid arenan.

Vid tävling på nivå 3 ska toaletter och sjukvårdsmateriel finnas vid arenan.

Dusch ska ha bra avrinning och får aldrig ersättas av bad. Om dusch inte finns vid arenan vid tävling inom nivåerna 2-3 ska hänvisning ges till kostnadsfri duschmöjlighet inom rimligt avstånd.

Ambulans ska alltid snabbt kunna ta sig till arenan och eventuell sjukvårdsplats i skogen.

Arrangören får besluta om att vid arenan eller i tävlingsterrängen anordna tekniska serviceområden där dryck och hjälp med utrustning kan ges. 

Definition av regelverkets sjukvård

Inom idrotten är det viktigt att använda ett språk så att såväl tävlande som arrangörer förstår vad som avses. Därför använder sig inte alltid idrotten av den professionella termonologi som finns inom olika yrken. För de flesta betyder till exempel ordet sjukvård antagligen helt enkelt vård av någon som mår dåligt pga sjukdom eller skada, medan det inom sjukvårdsvärlden inkluderar mer än så att förhålla sig till.

I samråd med landslagets läkarteam har följande definitioner av sjukvård tagits fram för orienteringens regelverk: 

  • Vid tävling inom nivå 1 innebär sjukvård att ha en adekvat organisation för akut omhändertagande på arenan och i tävlingsområdet - och med relevant sjukvårdsmateriel på plats. Det innebär också att vid allvarliga fall kunna ringa 112. 
  • Vid tävling på nivå 2 innebär sjukvård att ha beredskap för första hjälpen och att ha relevant sjukvårdsmateriel på plats. Det innebär också att kunna kontakta sjukvårdsupplysningen vid behov, samt vid allvarliga fall, kunna ringa 112.
  • Vid tävling på nivå 3 ska toaletter och sjukvårdsmateriel finnas vid arenan, se utdrag ur regelverket ovan. Exempel på sjukvårdsmateriel, se nedan.

Om någon med vårdlegitimation finns att tillgå inom klubben bör denna alltid ingå i tävlingens vårdsorganisation, eller åtminstone finnas tillgänglig i närheten under pågående tävling.

Avseende legitimerad vårdpersonal, se nedan.

Sjukvårdsplats i tävlingsområdet och hjärtstartare

Även om sjukvårdsplats (första hjälpen-plats) i tävlingsområdet inte omnämns i regelverket bör alltid en eller flera sjukvårdsplatser i tävlingsområdet finnas vid alla större tävlingar. På övriga tävlingar rekommenderas det att ha förbandslåda vid alla vätskestationer. 

Med stor tävling menas en tävling i storleksordningen 1000 deltagare, men olika skador och sjukdomsfall har inte bara med antalet deltagare att göra. Flack tallhed är inte samma sak som kuperad stenig terräng eller som klippor och öppna berghällar som blir hala när det regnar och ökar risken för att de tävlande halkar.

Hänsyn bör således tas till:

  • Vilka som deltar.
  • Hur terrängen i tävlingsområdet ser ut.
  • Hur vädret är på tävlingsdagen.

Hjärtstartare står inte heller nämnt i regelverket, men bör tillhandahållas av distriktet och gå runt på alla tävlingar. Distriktet bör också samordna service, underhåll samt utbildning.

Exempel på sjukvårdsmateriel

I samråd med landslagets läkarteam har följande exempel på sjukvårdsmateriel tagits fram:

Sårvård: Rent vatten, flytande tvål, kompresser eller bomull samt scotchbright (att skrubba skrapsår med), plåster, strips, elastisk binda (till större sår samt stoppa blödning med), Compeed eller Duoderm till skavsår, sax.

Ögonskador: Koksalt (NaCl), gärna i små flaskor.

Stukningar, muskelbristningar eller kontusioner (slag mot del av kroppen): Elastisk linda och eventuell ispåse.

Dehydrering: Resorb och dricksvatten.

Lågt blodsocker: Druvsocker eller liknande.

Stickor och fästingar: Pincett och ev. fästingborttagare

Smärtbehandling: Panodil (finns samma tablett med flera olika namn) och Ipren eller Ibumetin (finns flera liknande substanser som fungerar lika bra). Allt receptfritt.

Allergi: Receptfri antihistamin, t ex Loratadin, Aerius m fl.

Bra material att ha på plats: Liggunderlag, filt, stolar och bår. 

Legitimerad vårdpersonal

Följande skrivning grundar sig på Socialstyrelsens rekommendationer:

När du som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utför enklare sjukvård som lika gärna kan utföras av någon som inte har särskilda medicinska kunskaper behöver du i regel inte föra journal. Med ”enklare sjukvård” avses vad som i sjukhusvärlden ofta kallas ”första hjälpen”, till exempel sätta på ett plåster eller tvätta ett sår.

Som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har du alltid ett personligt yrkesansvar för hur du utför dina arbetsuppgifter. Det spelar alltså ingen roll om idrotten, eller vi inom orienteringen, benämner vården av de tävlande för sjukvård eller första hjälpen. Det är inte heller relevant om du är i tjänst hos en vårdgivare, eller som i fallet med orienteringstävlingar, utför uppdraget ideellt. Det är när du börjar agera i din yrkesroll och när insatserna övergår till vård av patient som du är skyldig att föra journal. Du måste själv bedöma när det är fråga om vård av patient och när du har skyldighet att föra journal.

Mer information om vad som gäller för legitimerad vårdpersonal vid ideella aktiviteter finns på Socialstyrelsens hemsida.

Uppdaterad: 28 NOV 2017 19:19
Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link