In English
Hoppa till sidans innehåll

Förutsättningar för arrangör


Värdegrund och syfte

Värdegrund och syfte med Swedish League beskrivs under eget avsnitt, "Vad är Swedish League?". Gå via menyn eller klicka här.  

Tävlingen ska benämnas Swedish League (med versal på första bokstav i både ”Swedish” och ”League”). Eventuell publiktävling kommer i andra hand, vilket betyder att namnet Swedish League alltid kommer först, t ex "Swedish League med [namn på publiktävling]". 

 

Koncept

Tävlingsklasser 

Swedish League (SL) innehåller i grunden sex klasser;

 • D/H21 Elit
 • D/H20 Elit
 • D/H18 Elit

I tillägg till huvudklasserna finns, beroende på antalet anmälda och upplägg, en eller flera elitklasser som betecknas Elit 2, Elit 3 osv.

Då en deltävling utgörs av ett SM som genomförs med kval och final är det endast finaltävlingen som räknas med i Swedish League.  

D/H21 kan ha WRE-status (World Ranking Event) och då gäller klassbeteckningarna W/M21 i huvudklasserna.

I samband med Swedish League anordnas, i den mån det är möjligt, en nationell tävling med fullständig klassindelning. Den nationella tävlingen ska ha egen målfålla. 

Poängberäkning och jaktstartsfinal

Gå via menyn eller klicka här

 

SOFT-besök, dokumentation och utbildning 

SOFT-besök

Innan tilldelningen av arrangemanget önskar SOFT med arrangörscoach komma på besök för att se över ett antal förutsättningar:

 • Tävlingsområde
 • Karta
 • Arena och arenastruktur
 • Ramsättning för banor
 • Organisation (tävlingsledning, banläggning, tävlingsadministration samt kontrollanter)
 • Ekonomi och preliminär budget, inkl. preliminär anmälningsavgift
 • Grov tidplan   

Regler och anvisningar

Svensk orienterings regelverk består av två delar: Tävlingsregler och anvisningar.

I tillägg till regelverket finns det ett antal Stöddokument

Swedish League ska föregå med gott exempel för andra tävlingar. Därför är det särskilt viktigt att följa det regelverk som finns framtaget, samt tillhörande stöddokument.

Avtal

Särskilt avtal upprättas mellan SOFT, OF och arrangör.

 • En avtalsmall med tillhörande budget och tidplan/checklista finns framtagen.
 • Avtalsmallen består av tre grundläggande delar - ansvarsfördelning, ekonomi och kvalitetskrav. På framsidan av mallen finns en sammanfattning av vad de tre grundläggande delarna (ansvarsfördelning, ekonomi och kvalitetskrav) består av.
 • Mallen återfinns på SOFT:s hemsida som ett stöddokument, se ovan.
 • Avtalsmallen uppdateras enligt överenskomna förutsättningar ovan och avtalet skrivs under, om möjligt, redan vid SOFT-besöket beskrivet ovan.
 • Efter att avtalet är underskrivet tilldelas arrangören officiellt tävlingen.  

Arrangörsutbildning och erfarenhetsutbyte

Varje år bjuder SOFT in till en helg med arrangörsutbildning och erfarenhetsutbyte för alla kommande arrangörer av värdetävlingar. Utbildningen går normalt sista helgen i januari.

Utbildningen består av en övergripande del för huvudfunktionärer och en del med fördjupningskurser inom områdena tävlingsledning/tävlingskontroll, banläggning/bankontroll och tävlingsadministration.

Erfarenhetsutbytet består av ett antal delar där deltagarna är uppdelade efter tävling och funktion:

 • Arrangörscoachen, alternativt IT-coachen, redogör kort (i punktform) för erfarenheter från tidigare arrangemang. 
 • Öppen frågestund och diskussion.  

Dokumentation från senaste utbildningen, inbjudan till nästa utbildning mm, finns under Arrangörsutbildning

 

Övrig bra dokumentation och utbildning


Digitala arrangörshandboken

En stark rekommendation är också att ta sig an och följa Digitala arrangörshandboken. Denna innehåller följande delar, uppdelat efter sex stycken funktionärsblock:

 • Vad säger regelverket?
 • Hänvisningar till stöddokument och annan litteratur för aktuellt block
 • En samling med tips och erfarenheter
 • Kvalitetssäkring med kritiska ansvarsuppgifter inom funktionen (vem gör vad?) samt mellan funktioner (vilken funktion ansvarar för uppgiften?)
 • Bilagor med goda exempel 

Att arrangera tävling i fyra steg

Önskas en bra överblick av processen att arrangera en tävling, besök gärna den steg för steg-guide som finns på SOFT:s hemsida, döpt Att arrangera tävling i fyra steg

Att arbeta i lärgrupp

Ett sätt att göra arrangerandet roligare och mer inspirerande är att arbeta i lärgrupper (tidigare studiecirkel).

Det ger flera fördelar:

 • Större helhetsgrepp med bredare kunskap ger en tävling av bättre kvalité.
 • Ökad inspiration och kommunikation leder till en bättre tävling.
 • En extra och kostnadsfri resurs i form av en SISU-representant bidrar till en mer professionell process som i sin tur leder till en bättre tävling.

Kurser och lärgrupper för arrangemang (på SOFT:s hemsida) 

 

Ekonomi och tävlingsadministration

Anmälan

Anmälan och efteranmälan görs som till en vanlig tävling, dvs via Eventor (gäller även vid WRE-tävling).

Anmälan kan normalt göras senast en vecka innan tävling. Efteranmälan kan normalt göras till 3 dagar innan tävling. Efteranmälda lottas in i startfälten på samma sätt som ordinarie anmälda.

Rätt att delta

Åldersbegränsningar

Enligt TR 3.4.6, Rätt att delta i elittävling arrangerad på uppdrag av SOFT, gäller följande:

Vid individuell elittävling arrangerad på uppdrag av SOFT, exempelvis Swedish League och testtävlingar till internationella mästerskap, ska deltagare under tävlingsåret fylla lägst 17 år.

Utländska deltagare på SM

Då deltävling även är SM-tävling får deltagare som inte uppfyller villkor för att tävla om SM delta, men tävlar således inte om det svenska mästerskapet. Läs mer om uppfyllda SM-villkor på SM-sidorna. 

Anmälningsavgift  

Anmälningsavgiften som den tävlande betalar för en Swedish League-tävling består av två delar:

 • En beskattningsgrundande avgift (ibland kallad grundavgift)
 • En tilläggsavgift vid högkvalitativa arrangemang

Dessa avgifter brukar gemensamt benämnas ordinarie anmälningsavgift. Det kan också tillkomma en tilläggsavgift vid sen anmälan, en s k efteranmälningsavgift.

Anmälningsavgiften för Swedish League är tills vidare 300 kr i Swedish League-klasserna. Då en deltävling utgörs av ett SM är avgiften högre.

Den beskattningsgrundande avgiften är 200 kr (maxavgift för elit) och de sista 100 kronorna motsvarar den tillåtna tilläggsavgift vid högkvalitativa arrangemang som får tas ut (50 % av den beskattningsgrundande avgiften). 

Avgifterna kan förklaras enligt följande tabell:

Ordinarie anmälningsavgift  Efteranmälningsavgift

1. Beskattnings-grundande avgift 
(ibland kallad grundavgift)

200 kr

2. Tilläggsavgift vid högkvalitativa arrangemang (beskattningsfri)

50 % av 200 kr = 100 kr

Tilläggsavgift vid sen anmälan, s k efteranmälan (beskattningsfri)

Normalt 50 % av den ordinarie anmälningsavgiften. 

 

Vad som ingår i tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang, och vad som inte ingår, framgår av dokumentet Tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang som finns på SOFT:s hemsida under Stöddokument, se länk ovan.  

Tilläggsavgiften faktureras av SOFT i efterhand, där fakturaavgiften motsvarar anmälningsavgiften för en deltagare multiplicerat med antalet deltagare. 

Om det finns behov av att höja anmälningsavgifterna i övriga klasser så ska det ske via ansökan till eget OF för beslut (se tävlingsanvisningarna).   

Uppläggning av anmälningsavgifter i Eventor

Eftersom anmälningsavgiften består av en beskattningsgrundande del och en beskattningsfri del behöver den delas upp i Eventor. Hur det görs står beskrivet i en egen FAQ-fråga i Eventor

Deltagarurval, lottning och seedning (inkl. återbud och reserver)

Gå via menyn eller klicka här

Startmellanrum

Startmellanrum bestäms av SOFT i samråd med arrangörscoach, tävlingskontrollant och arrangör.

Livebevakning och bildproduktion  

 • Livebevakning, GPS-nätverk i skog (för GPS) samt WiFi-nätverk på arena (för publik) 
  • Vilka IT-tjänster som ingår i tilläggsavgiften, och vad som inte ingår, framgår av dokumentet Tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang som finns på SOFT:s hemsida under Stöddokument, se länk ovan.   
 • Arena- och webbproduktion
  • Ambitionen är att Swedish League vid ett antal tävlingstillfällen ska erbjuda både arena- och webbproduktion av hög kvalité. Förutsättningar för denna bestäms av SOFT i samråd med arrangörscoach, IT-coach, tävlingskontrollant och arrangör.

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävling

Vilken lägsta IT-kvalitetsnivå som gäller för värdetävlingar, dit Swedish League tillhör, framgår av dokumentet Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar som finns på SOFT:s hemsida under Stöddokument, se länk ovan.  

Arrangör av WRE-tävling

Om er Swedish League-tävling ingår som världsrankingtävling, en s k World Ranking Event (WRE), finns mer IT-relaterad information under avdelningen Sverigelistan och ranking.
Arrangör av WRE-tävling 

 

Tävlingstekniska förutsättningar

Mall för inbjudan och tävlings-PM

Inbjudan och tävlings-PM ska skrivas på särskild mall som innehåller logotyper för ligan, sponsorer och SOFT.

Mallen hittas på sidan med information om nummerlappar, skyltar, material, mallar och logotyper, se menyn eller klicka här.

Tävlings-PM/programblad med startlista för Swedish League-klasserna ska erbjudas separat och delas ut vid arenaentrén.     

Ramsättning för banläggningen

Gå via menyn eller klicka här. Ramsättningen är ny inför 2019.

Beräknade segrartider och spridningsmetoder

Gå via menyn eller klicka här.  

Karantän

Vid sprinttävlingar där GPS-uppföljning finns kan det bli aktuellt med karantän. Beslut om karantän tas av SOFT i samråd med arrangörscoach, tävlingskontrollant och arrangör.

Då en deltävling utgörs av ett SM förekommer alltid någon form av karantän.

Information om karantän anges i tävlings-PM.

Speaker och ljud

SOFT kontrakterar inför varje ny säsong särskild huvudspeaker för Swedish League.

Kostnader för speakerns arvode, resa och logi ingår i den tilläggsavgift för högkvalitativa åtgärder som nämnts tidigare.

Vad arrangören förväntas ordna står beskrivet i dokumentet Tilläggsavgiften för högkvalitativa arrangemang, se menyn till vänster.

Nummerlappar, skyltar, material, mallar och logotyper

Gå via menyn eller klicka här.

Sponsorer 

Skogssportens Gynnare är sponsor av Swedish League och står bland annat för priser till juniorerna.

Priser och prispengar

Gå via menyn eller klicka här

Uppdaterad: 08 APR 2022 10:40 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link