In English
Hoppa till sidans innehåll

Deltagarurval, lottning och seedning 2019


Urval av deltagare till huvudklasser

Generellt

Urval, fördelning och lottning av deltagare i seniorklasserna sker enligt följande:

För urval, fördelning och lottning av deltagare i juniorklasserna, D/H18 respektive D/H20, används endast den svenska rankinglistan.

Om inget annat anges gäller världsrankinglistan och den svenska rankinglistan fredagen en vecka före tävling. 

Urval av deltagare till W/M21 (WRE) respektive D/H21 (ej WRE)

 • Deltävling 1 - Natt-SM 
  • Inget urval.
   • Utgångspunkten är att alla anmälda får delta.
   • Vid stort intresse i en klass kan ändå gallring bli aktuell till E2-klass för att inte startdjupet på tävlingen ska bli orimligt stort. En gräns kommer då att dras vid 150 eller över, beroende på om hur många fler än 150 som anmäler sig. Berörda som inte platsar i huvudklassen meddelas då för att kunna ha möjlighet att ta tillbaka sin anmälan.
   • Deltagare som inte uppfyller villkor för att tävla om SM får delta, men tävlar således inte om det svenska mästerskapet. 
 • Deltävling 2-5 (WRE)
  • Deltagarantalet utgår från 80 st/klass. Dessa fördelas i ett antal kategorier enligt följande.
   • De första 50 tas ut efter världsrankinglistan för antingen skogdistans eller för sprintdistansen, beroende på typ av disciplin.
   • De nästkommande 20 st tas ut efter svenska rankinglistan.
   • De nästkommande 10 tillsätts av de 10 bäst placerade i närmaste underklass vid föregående deltävling, förutsatt att de är anmälda. Saknas anmälda i denna kategori fylls/ersätts ej resterande platser med fler deltagare från underklass.
   • Ytterligare deltagare kan tillkomma, se "Utökning av deltagare till deltävling 2-5 i klasserna W/M21" nedan.
 • Deltävling 6 (ej WRE)
  • Alla anmälda tas ut i respektive huvudklass.
  • Jaktstart efter totalställningen efter 5 deltävlingar.

Utökning av deltagare till deltävling 2-5 i klasserna W/M21 (WRE)

Om deltagarantalet i en klass inte når 80 st enligt ovanstående fördelning kan klassen utökas med deltagare från den svenska rankinglistan upp till 80 st.

Utöver detta utökas deltagarantalet ytterligare enligt följande:

 • Deltagare som ligger på placering 30 eller bättre totalt i ligan.
 • Deltagare som placerat sig topp 30 i huvudklass på föregående deltävling.
 • Deltagare som representerar utländsk förening, wild cards, tekniska fel mm. Denna kategori tas ut av SOFT i samråd med arrangör. Antal platser i denna kategori beror på antalet anmälda utländska deltagare, samt nivån på dem.

  Anspråk på plats i den sistnämnda kategorin, ex. som ett wild card, ska anmälas till Bo Månsson på This is a mailto link. Anledning, samt meriter, ska anges i mejlet.  

Urval av deltagare till D/H18 och D/H20

 • Deltävling 1 - Natt-SM 
  • Inget urval.
   • Utgångspunkten är att alla anmälda får delta.
   • Vid stort intresse i en klass kan ändå gallring bli aktuell till E2-klass för att inte startdjupet på tävlingen ska bli orimligt stort. En gräns kommer då att dras vid 150 eller över, beroende på om hur många fler än 150 som anmäler sig. Berörda som inte platsar i huvudklassen meddelas då för att kunna ha möjlighet att ta tillbaka sin anmälan.
   • Deltagare som inte uppfyller villkor för att tävla om SM får delta, men tävlar således inte om det svenska mästerskapet. 
 • Deltävling 2-5
  • Deltagarantalet utgår från 80 st/klass. Dessa fördelas i ett antal kategorier enligt följande:
   • De första 70 tas ut efter svenska rankinglistan.
   • Resterande 10 tillsätts av de 10 bäst placerade i närmaste underklass från föregående deltävling, förutsatt att de är anmälda. Saknas anmälda i denna kategori fylls/ersätts ej resterande platser med fler deltagare från underklass.
   • Ytterligare deltagare kan tillkomma, se "Utökning av deltagare till deltävling 2-5 i klasserna D/H18 och D/H20" nedan.
 • Deltävling 6
  • Alla anmälda tas med i huvudklass.
  • Jaktstart efter totalställningen efter 5 deltävlingar.

Utökning av deltagare till deltävling 2-5 i klasserna D/H18 och D/H20

Om deltagarantalet i en klass inte når 80 st enligt ovanstående fördelning kan klassen utökas med deltagare från den svenska rankinglistan upp till 80 st.

Utöver detta utökas deltagarantalet ytterligare enligt följande:

 • Deltagare som ligger på placering 30 eller bättre totalt i ligan.
 • Deltagare som placerat sig topp 30 i huvudklass på föregående deltävling.
 • Deltagare som representerar utländsk förening, wild cards, tekniska fel mm. Denna kategori tas ut av SOFT i samråd med arrangör. Antal platser i denna kategori beror på antalet anmälda utländska deltagare, samt nivån på dem.

  Anspråk på plats i den sistanämnda kategorin, ex. som ett wild card, ska anmälas till Bo Månsson på This is a mailto link. Anledning, samt meriter, ska anges i mejlet.   

 

Urval av deltagare till underklasser

 

Urval till W/M21 2 (WRE) respektive D/H21 2 (ej WRE) 

 • Deltävling 1 - Natt-SM
  • Utgångspunkten är att alla anmälda i huvudklass får delta, vilket betyder att underklasser utgår.
  • Vid stort intresse i en klass kan ändå gallring bli aktuell till E2-klass för att inte startdjupet på tävlingen ska bli orimligt stort. En gräns kommer då att dras vid 150 eller över, beroende på om hur många fler än 150 som anmäler sig. Berörda som inte platsar i huvudklassen meddelas då för att kunna ha möjlighet att ta tillbaka sin anmälan. 
 • Deltävling 2-5 (WRE)
  • Deltagarantalet utgår från 80 st/klass. Dessa fördelas enligt följande kategorier:
   • De första 60 tas ut enligt världsrankinglistan
   • De resterande platserna tas ut enligt svenska rankinglistan.
 • Deltävling 6
  • Underklasser utgår. Alla anmälda tas ut i huvudklass.

Deltagare som inte är kvalificerade till underklass närmast huvudklass flyttas till ytterligare en underklass. Om även denna behöver gallras sker det enligt samma uttagningsprinciper som för underklassen närmast huvudklass.

Vid få deltagare kan underklass utgå och alla anmälda bli direktkvalificerade till huvudklass. 

Underklass närmast huvudklass vid WRE-tävling har WRE-status.

Urval till D/H18 2 och D/H20 2

Deltagarantalet fördelas enligt följande:

 • Deltävling 1 - Natt-SM 
  • Utgångspunkten är att alla anmälda i huvudklass får delta, vilket betyder att underklasser utgår.
  • Vid stort intresse i en klass kan ändå gallring bli aktuell till E2-klass för att inte startdjupet på tävlingen ska bli orimligt stort. En gräns kommer då att dras vid 150 eller över, beroende på om hur många fler än 150 som anmäler sig. Berörda som inte platsar i huvudklassen meddelas då för att kunna ha möjlighet att ta tillbaka sin anmälan.
 • Deltävling 2-5
  • Deltagarantalet utgår från 80 st/klass.
  • Alla tas ut enligt svenska rankinglistan.
 • Deltävling 6
  • Underklasser utgår. Alla anmälda tas ut i huvudklass.  

Deltagare som inte är kvalificerade till underklass närmast huvudklass flyttas till ytterligare en underklass. Om även denna behöver gallras sker det enligt samma uttagningsprinciper som för underklassen närmast huvudklass.

Vid få deltagare kan underklass utgå och alla anmälda blir direktkvalificerade till huvudklass.

 

Fördelning och lottning

Fördelning av platser presenteras normalt i början av samma vecka som tävlingen går så att anmälda kan se hur stor möjlighet till plats som finns. Därefter kan efteranmälda tillkomma.

Fördelning och lottning av deltagare till W/M21 (WRE) respektive D/H21 (ej WRE)

Fördelning och lottning sker enligt följande:

 • Deltävling 2-5 (WRE)
  • Fördelning sker enligt följande:
   • Deltagare uttagna efter världsrankinglistan fördelas på platserna i sista delen av startfältet.
   • Deltagare uppflyttade från underklass vid tidigare tävling fördelas på tio vakansplatser först i startfältet.
   • Deltagare uttagna efter svenska rankinglistan fördelas på platserna däremellan.
   • Ev. ytterligare deltagare fördelas enligt eget avsnitt nedan. 
  • Lottning sker enligt följande:
   • Startfältet delas sedan in i tre lika stora startgrupper.
   • Deltagarna lottas slutligen inom respektive startgrupp.
 • Deltävling 6
  • Alla anmälda tas med i huvudklass.
  • Jaktstart efter totalställningen efter 5 deltävlingar.
  • Masstarten sker en stund efter sist startande av de som fått poäng på tidigare deltävlingar. För exakt starttid för masstarten, se mera under Poängberäkning och jaktstartsfinal.

Fördelning och lottning av deltagare till D/H18 och D/H20 

Fördelning och lottning sker enligt följande:

 • Deltävling 2-5
  • Fördelning sker enligt följande:
   • Deltagarna fördelas i tre lika stora startgrupper enligt svenska rankinglistan.
   • De bäst rankade fördelas till sista tredjedelen av startfältet, de näst bäst rankade till mellersta tredjedelen och resterande deltagare till den första tredjedelen.
   • Ev. ytterligare deltagare fördelas enligt eget avsnitt nedan.  
  • Lottning sker enligt följande: 
   • Deltagarna lottas inom respektive startgrupp.  
 • Deltävling 6
  • Alla anmälda tas med i huvudklass.
  • Jaktstart efter totalställningen efter 5 deltävlingar. 
  • Masstarten sker en stund efter sist startande av de som fått poäng på tidigare deltävlingar. För exakt starttid för masstarten, se mera under Poängberäkning och jaktstartsfinal.

Fördelning av kategorin med utökade deltagare (gäller både seniorer och juniorer)

Som nämnts tidigare, under avsnittet om deltagarurval, kan deltagarantalet i en klass utökas. Innan lottning sker så fördelas denna kategori enligt följande: 

 • Deltagare som representerar utländsk förening och som saknar svensk ranking fördelas mellan grupperna efter meriter. Arrangör samråder med SOFT hur fördelning sker.
 • Wild cards, tekniska fel mm fördelas subjektivt mellan grupperna efter samråd mellan arrangör och SOFT. 

Fördelning och lottning av deltagare i underklasser (gäller både seniorer och juniorer) 

 • I underklasserna gäller samma förutsättningar som används i huvudklasserna både avseende fördelning och lottning.

 

Återbud och reserver 

Återbud ska alltid lämnas, oavsett hur nära inpå tävlingen det sker. Direktiv beskrivs i tävlings-PM.

W/M21 respektive D/H21

Ingen reservtillsättning sker. 

D/H18 och D/H20, deltävling 2-5 

Reservtillsättning sker enligt följande:

 • Reservlistor upprättas i respektive huvudklass. Tio deltagare per klass ska anges. Listorna baseras på svenska rankinglistan.
 • Reserverna fördelas så att bäst rankad (reserv 1) går in på plats för det återbud som haft senaste starttid. Näst bäst rankad (reserv 2) går in på plats för det återbud som haft näst senaste starttid osv.
 • Reservtillsättning sker på arenan/samlingsplatsen exakt en timme före första start. Upprop sker i samband med tillsättningen. Deltagare som inte befinner sig på plats vid aktuell tidpunkt kan inte göra anspråk på reservplats, oavsett skäl till frånvaron. Deltagare kan dock ha representant som svarar vid uppropet.
 • Arrangören sköter reservhanteringen. I tävlings-PM anges ansvarig vid namn och mobilnummer. 
Uppdaterad: 18 FEB 2019 10:41 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons