In English
Hoppa till sidans innehåll

Ramsättning för banläggningen vid SM och Swedish League


Förhållningssätt till ramsättningen

Ramsättningen är ett stöd för banläggaren, med riktlinjer för banläggningen vid våra värdetävlingar SM och Swedish League. Riktlinjerna är framtagna efter de lärdomar och erfarenheter som erhållits och syftar till att vägleda, förenkla och förbättra banläggningen.

Ramsättningen ska om möjligt följas. Eventuella avvikelser från ramsättningen ska i god tid tas upp med bankontrollant och SOFT:s projektledare för SM. Alla avvikelser ska godkännas av bankontrollant och SOFT:s projektledare för SM.

Banläggningen kan med fördel påbörjas även om den nya kartan inte är helt klar.

Grund i sportslig rättvisa

Riktlinjerna i ramsättningen har sin grund i sportslig rättvisa. Sportslig rättvisa ska vara vägledande genom hela banläggningsarbetet.

Det betyder bland annat:

 • Att kontroller i områden där kartan inte kan återge verkligheten på ett tillräckligt bra eller begripligt sätt ska undvikas, exempelvis s k slumpkontroller.
 • Att förbjudna områden och snitslade delar av banan ska anges noga, både på kartan och i tävlingsområdet. Den här typen av moment har visat sig vara särskilt kritiska och många tveksamheter har uppstått vid tidigare tävlingar, både nationella och internationella. Inga tävlande ska behöva ta felaktiga beslut pga otydlighet med snitsling och förbudsområden på kartan eller i tävlingsområdet.
 • Att använda spridningsmetod (se eget avsnitt nedan).
  • Det gäller framförallt på SM, natt och lång, men även medel. Särskilt kritisk är natten, men även långdistansen och i vissa fall även medeldistansen har de senaste åren innehållit samlöpningsmoment som påverkat topp 10 i flera klasser och ibland till och med topp 3.
  • Det gäller också USM, lång. På USM möjliggör en bra spridningsmetod att startmellanrum och därmed startdjupet för hela klassen kan komprimeras.
  • Det gäller också Swedish League och då framförallt långdistanser med individuell start.
 • Att undvika den så kallade fjärilsmetoden som spridningsmetod. Den har vid många tillfällen visat sig ha omvänd effekt, dvs att den drar samman tävlande. Den har också ofta en negativ effekt på banans orienteringsvärde.
 • Att inte lägga någon vikt på att erbjuda start vid arenan. Speaker har ofta svårt att följa upp fler än de först startande. Det medför också ofta problem med karantän, uppvärmning och förstart. Dessutom ställer det onödigt höga krav på banläggningen.
 • Att försöka erbjuda varvning/publikkontroll längs banan, om det inte inverkar för mycket på banans orienteringsvärde. 
 • Att jaktstartsfinalen i Swedish League genomförs utan spridningsmetod.

Spridningsmetod

Den spridningsmetod som har visat sig mest effektiv vid individuella tävlingar är den s k kartbytesgafflingen, förutsatt att den används på rätt sätt. Kartbytesgafflingen är en variant på Ultunametoden, men med skillnaden att det sker ett kartbyte mitt i gafflingen, vilket medför att den tävlande blir ovetandes om när gafflingen startar och således tvingas lita på sin egen orientering.

Kartbytesgafflingen har också fördelen att ge stor frihet att lägga banor av hög kvalité, till exempel med inslag av långsträckor. Om gafflingen börjar en bit in på banan kan start väljas utifrån bästa bana och framförallt inledning och avslutning av banan innehålla bra vägvalssträckor. 

Likaså möjliggör kartbytesgafflingen att följa disciplinerns särarter på ett bra sätt, vilket är extra viktigt vid våra värdetävlingar. Mer om disciplinernas särarter finns här.

Denna spridningsmetod är den metod som normalt ska användas vid individuell tävling. Mer information finns i Banläggarboken som går att beställa i Butiken.  

Som nämnts tidigare genomförs jaktstartsfinalen i Swedish League utan spridningsmetod.

 

Exempel på kartbytesgaffling. [ Klicka för större bild! ]

 

Regelverket om banläggning vid SM

I övrigt gäller följande enligt våra regler och anvisningar:

 • Vid SM får inte två åldersgrupper ha samma bana.
 • Sträckordningen vid SM kan varieras efter samråd med SOFT. Gaffling mellan medel- och långdistanssträcka är en utmaning ur banläggarsynpunkt, men kan åstadkommas med noga planering.
 • För kvalbanor på SM bör inga mellantidskontroller tillhandahållas via speakern. Med tanke på alla kvalheat riskerar det bara att ge publik och media så mycket information att det blir svårt att följa tävlingen.
 • Särskilt att beakta på USM:
  • Långdistansen ska ha lila i svårighetsgrad. Ofta har det varit svart svårighetsgrad de senaste åren.
  • Långdistansen ska erbjuda vätskekontroll längs banan. Även om segrartiden är under 60 minuter, vilket är gränsen för att erbjuda vätska enligt regelverket, så är den största andelen ute mer än 60 minuter och vid ett USM bör servicenivån vara högre än vid traditionella tävlingar.

Banläggningsprocessen på SM och Swedish League

När det är aktuellt att starta banläggningsarbetet ska banläggare ta kontakt med bankontrollant och projektledare för SM/Swedish League på SOFT för att fastställa banläggningen i stora drag. Det handlar bland annat om hur spridningsmetod, publikkontroll och arena kan lösas på bästa sätt. Även att välja en start som uppfyller kraven i ramsättningen.

Banläggningen sker fortsatt i samråd mellan ovanstående personer och med tidsgränser enligt checklista som finns bifogad avtalet mellan SOFT, OF och arrangör.

Projektledare för SM/Swedish League för också en dialog med

 • SOFT:s arrangörscoach.
 • SM- och Swedish League-ansvarig på SOFT-kansliet.
 • Landslagsledningen i syfte att använda SM och Swedish League som verktyg för att utveckla svensk elit inför internationella värdetävlingar. 

Gäller från och med 2019

Ramsättningen började gälla från och med 2019. För redan lagda banor anpassas dessa utefter behov och i den mån det är praktiskt möjligt, men stor försiktighet bör råda för att ändra för tätt inpå tävlingen.

Aktuell arrangörscoach är ansvarig för att efter behov ta kontakt med banläggarna för att i dialog bestämma bästa lösning givet behov och förutsättning.

Uppdaterad: 28 AUG 2018 15:33 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons