In English
Hoppa till sidans innehåll

Ny uppdaterad process för kartkontroll till 2018

07 DEC 2017 17:33
I arbetet för kartor med högre läsbarhet har processen för kartkontroll i svensk orientering utvecklats ytterligare till 2018. Det har gjorts i samråd med kartritare och kartkontrollanter.
 • Uppdaterad: 02 MAJ 2018 17:30

I tävlingsanvisningarna är det framförallt processen för kartkontrollen som har förändrats och utvecklats till 2018 för att kunna gälla alla tävlingar. Det har gjorts i samråd med kartritare Bo Herdersson, som representerat ett antal yrkesritare och kartkontrollanter med förbättringsönskemål.

Efter ett beslut av förbundsstyrelsen den 10 november har SOFT:s tävlingsanvisningar som rör kartkontrollen uppdaterats.

Följande gäller:

 • SOFT utser i samråd med OF:s kartansvarig en kartkontrollant för tävling inom nivå 1 (värdetävlingar) samt upprättar ett avtal mellan SOFT och kontrollant.
 • OF:s kartansvarig utser kartkontrollant för tävling inom nivå 2 och 3 (nationella tävlingar och distriktstävlingar).
  Kommentar: SOFT kommer att ta fram en avtalsmall som kan användas för både tävlingar inom nivå 1 och för nivå 2 och 3.
 • Kartkontrollen kommer att se lika ut för tävlingar inom alla nivåer, dvs för både värdetävlingar och övriga tävlingar – och innehålla både en terrängkontroll och en teknisk kontroll.
 • Ett större ansvar läggs på kartkontrollanten som nu kommer att utföra både terrängkontrollen och den tekniska kontrollen, samt godkänner kartan.
 • Det framgår tydligare att kartkontrollen, både terräng och teknisk, ska starta samtidigt som kartritningen och sedan utföras parallellt med kartritningen under kartprojektets gång.
 • I kontrollantens uppdrag ingår numera att fylla i ett protokoll som inkluderar två delar – en terrängrapport och en teknisk avvikelserapport. Genom att signera protokollet visas att kartan följer IOF:s kartnorm och därmed är godkänd. Protokollet skickas till SOFT eller OF som delar ut godkännandemärke.
  Kommentar: SOFT kommer att ta fram en ny protokollmall. 

Nya anvisningstexten

På följande länkar nås den nya anvisningstexten i sin helhet: 

- Kartkontroll och godkänd karta (PP-presentation sparad i pdf-format) 
- Ny kartkontroll 2018 - originaltexten i tävlingsanvisningarna (pdf-format)

Originaltexten kommer att finnas med i nästa version av anvisningarna.

Varför uppdaterad kartkontroll – största skillnaderna mot tidigare

För nivå 1 har det tidigare varit tillåtet för kontrollanten att även utföra den tekniska kontrollen, men nu flyttas ansvaret för den kontrollen helt över från SOFT centralt till kontrollanten. Det innebär att det blir tydligare och att den tekniska kontrollen kan utföras parallellt med terrängkontrollen. Det senare minimerar risken för att kartritaren behöver åtgärda avvikelser från kartnormen i efterhand.

För nivå 2 och 3 har det i kontrollantens uppdrag också ingått att kontrollera kartan tekniskt, men nu tydliggörs den delen i de nya anvisningarna, mycket tack vare protokollet som även innehåller den tekniska avvikelserapporten. Det här är också en förutsättning för att alla våra kartor ska följa kartnormen och nå hög läsbarhet, inte bara kartor till värdetävlingarna.

Utöver argumenten ovan vill vi också få till en kartkontroll som ser likadan ut för alla våra tävlingskartor. Oavsett nivå av tävling känner då såväl kartritare som kontrollanter igen sig och utbildning kan också hållas för alla kontrollanter.

Övergångsperiod att gälla under 2018

Införandet av den nya uppdaterade kontrollen får ske successivt under 2018. En del kartor som ska användas för tävlingar under 2018 är till och med redan klara för teknisk kontroll.

Behov av utbildning

Till OF:s kartansvariga och alla befintliga SOFT-utbildade kartkontrollanter har det skickats ut en förfrågan om behov av utbildning för att kunna utföra den tekniska kontrollen. Utifrån det kommer beslut att tas om det ska erbjudas en särskild utbildning av befintliga kartkontrollanter. I utbildningar av nya kartkontrollanter kommer den tekniska delen att ingå.

Bakgrund till den tekniska kontrollen

Det var den 1 juli 2014 som en teknisk kontroll av alla kartor för tävlingar inom nivå 1 infördes. Detaljrikedomen i många kartor hade eskalerat långt utanför kartnormens ramar och SOFT såg ett stort behov av få ordning på problemet. Den tekniska kontrollen utförs framför en datorskärm och innebär en granskning av måtten för kartans symboler och ytor i syfte att följa normen och på så sätt förbättra kartornas läsbarhet.

Den tekniska kontrollen är en komplettering till den terrängkontroll som utförs på plats och där det granskas vilka föremål i terrängen som ska tas med på kartan, samt hur det görs på bästa sätt.

Den svenska modellen för den tekniska kontrollen antogs nyligen av det internationella orienteringsförbundet att gälla för alla internationella värdetävlingar från och med 1 januari 2018.

Frågor

Tas emot av SOFT:s kartgrupp via This is a mailto link.

Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons