In English
Hoppa till sidans innehåll

Större kartskala för yngre och äldre – påverkar ban-läggning och utskriftsformat

17 DEC 2018 18:58
Efter nyår blir det 7 500-del och 3 000-del för alla 45-åringar och uppåt på skogskartor respektive sprintkartor. I 16-klassen blir det 10 000-del på långdistans. Det nya beslutet påverkar bland annat banläggning och utskriftsformat.
  • Uppdaterad: 17 DEC 2018 18:58

Införandet av den nya skrivningen om kartskalor beslutades av Svenska Orienteringsförbundets styrelse på sitt möte i början av december.

En arbetsgrupp bestående av nio personer med olika bakgrund har tagit fram ett förslag på ny regelskrivning om kartskalor. På sitt möte den 3 december klubbade förbundsstyrelsen den nya skrivningen.

- Att inte kunna se kartan fullt ut gör orientering tråkigt. Många som inte kan läsa kartan slutar. Därför känns det skönt att vi har landat i det här beslutet och tagit ett steg närmare en mer inkluderande idrott, en verksamhet där alla kan vara med och på mer lika villkor, säger Niklas Wrane, förbundets kartansvarig som också har lett arbetsgruppen.

Nyheten i sin helhet, med länkar till arbetsgruppens beslutsunderlag, kan läsas här

Påverkan av banläggning och utskriftsformat

En del har uttryckt oro över banläggningen och utskriftsformatet med den nya regelskrivningen. Framförallt är det H45-banan som på långdistans kommer att blir svårare att få in på en A3 i skala 1:7 500.

Arbetsgruppen är väl medveten om att de längre banorna kommer att påverkas, både i banläggningen och i planeringen av utskriftsutsnitt, särskilt om hänsyn ska tas till grafik och annonser runt kartan. Det här framgår också av beslutsunderlaget. Det som också framgår där är att det kommer att tas fram ett flödesschema för hur banläggningen kan planeras på bästa sätt för att göra utskriftshanteringen så enkelt som möjlig. Ambitionen är att ett sådant finns framtaget i början av 2019.

Hur göra med sprintkartor i 1:5 000?

Vi vill också ta upp frågan om hur nuvarande sprintkartor i 1:5 000 ska hanteras när den nya sprintnormen, som med all sannolikhet kommer att ha 1:4 000 som ritskala, inte är lanserad ännu. Kartgruppens förslag är att erbjuda rena förstoringar av kartans symboler upp till 1:4 000 respektive 1:3 000.

Förutsägbarhet före valfrihet

Slutligen vill vi kommentera kritiken som då och då uppkommer mot att reglerna ibland är för detaljstyrande. Arbetsgruppen har, som framgår av beslutsunderlaget, diskuterat valfrihet kontra förutsägbarhet, både för arrangör och tävlande, dvs. om det ska vara ”ska”, ”bör” eller ”får” i skrivningen.

Nuvarande regelskrivning för skalan i D/H60 och äldre har ett ska-krav på 10 000-del i D/H60-klass och äldre, men med tillägget om 1:7 500 som ett tillåtet alternativ. I praktiken har arrangörer känt sig tvingade till 7 500-del eftersom många deltagare krävt det, oavsett detaljfattig karta och perfekta utskrifter.

I den nya skrivningen har arbetsgruppen därför föreslagit ett ska-krav, men med ett tydliggörande av dispensmöjligheten som alltid finns att tillgå om behovet uppstår.

Fördelarna, som arbetsgruppen ser det, med den nya skrivningen är:

  • Att den gör det tydligt för de tävlande vad som gäller så att inbjudan inte alltid behöver gås igenom för att informera sig om vilken kartskala som gäller för en viss klass på en viss tävling.
  • Att den undviker onödig press på arrangören. Arbetsgruppen menar alltså att det inte är en fråga om att inte lita på arrangören.

Förslaget till ny skrivning diskuterades bland distriktens tävlingsansvariga på tävlingskonferensen i november och fick fullt gehör. Även styrelsen var enig om förutsägbarhet före valfrihet.

Utvärdering

En utvärdering har redan påbörjats av vilka effekter den nya regelskrivningen kommer att få på banläggning och utskriftsformat.

Har du egna erfarenheter, dela gärna med dig till kartgruppen på This is a mailto link. Tack på förhand!

Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons