In English
Hoppa till sidans innehåll

Bli certifierad kartutskrivare


Varför certifiering?

Undermåliga skrivare och ovana att handskas med skrivaren kan resultera i att tävlingsdeltagarna erbjuds kartor som inte håller tillräckligt hög kvalité.

SOFT:s certifiering av personer som skriver ut kartor syftar till att förbättra kvalitén på de kartutskrifter som erbjuds deltagarna.

Personlig och frivillig

Certifieringen är personlig och bedömer utskrivarens kompetens. 

Certifieringen är frivillig, men förhoppningen är att fler inser att det krävs mycket jobb för att leva upp till den höga kvalitetsnivå som regelverk och kartnorm anger - och att fler därför väljer att certifiera sig.

Tre olika certifieringar

Certifieringen kan erhållas för tre olika kartor och skalor:

  • Karta i skala 1:15 000 med banpåtryck
  • Karta i skala 1:10 000 med banpåtryck
  • Sprintkarta i skala 1:4 000 med banpåtryck

 

Ny certifiering: Både för skogs- och sprintkartor 2021-2023

Ansökan med kartutskrifter skickas till adressen nedan.

I övrigt gäller följande: 

  • Ladda ned aktuella ban- och kartfiler via sidan för Stöddokument och filer, under rubriken "Utskriftscertifering: Kartfiler och rapportformulär". Kartfilerna följer senaste versionen av ISOM 2017 (skog) respektive ISSprOM 2019.
  • Utskrifter från filerna ska vara i minst A4 i 1:10 000 och 1:15 000 för skogskartor och 1:4000 för sprintkartor.
  • Enbart en banfil och en kartfil i Ocad 9-format för skogskartan respektive sprintkartan (vi ser ingen anledning att ha separata filer för skalorna).
  • Godkännandet gäller i 3 år. Det kan återkallas om tävlingsutskrifter inte håller minst samma kvalitet som certifierad utskrift.
  • Gällande PrintTech-blad för laserutskrift (ej offsettryck), är referens, se nedan. Utskrifter gjorda av PrintTech-bladet ska dock inte skickas in..
  • Gällande färgordning enligt "ISOM 2017 Appendix 1 -  CMYK-tryck och färgbeskrivningar” ska följas.
  • Utskrifterna ska skickas in senast den 28 februari 2021.

 

Kartfiler och rapportformulär

Det finns ett antal filer för nedladdning. Filerna fungerar för Ocad 9 eller senare.

Filerna hittas på sidan för Stöddokument och filer, under rubriken "Utskriftscertifering: Kartfiler och rapportformulär". 

Infoga kartnummer på utskrifterna och rapportformuläret. Byt ut XXXXX i övre vänstra hörnet på kartorna och i tabellen i rapportformuläret enligt <distriktsnummer><tre valfria siffror>. För en person i Blekinge kan det t ex bli: 01724.

Om du är osäker på ert distriktsnummer, kontakta undertecknad.

Certifiering erbjuds även med andra program än Ocad. Om det är aktuellt, ta kontakt med undertecknad.

Hur görs bedömningen?

Bedömningen av färgutskrifterna görs enligt beskrivningen under Faktorer för bra kartutskrifter.

Justeringar av färger och symboler får göras i filerna så att de utskrivna kartorna stämmer med Kartnormens mått och färger. Det är inte tillåtet att ändra i kartan, t ex flytta isär kartsymboler. Den bifogade banan ska läggas in på kartan enligt de anvisningar som finns gällande regelverk. Banpåtrycket får t ex inte dölja viktiga detaljer i kartbilden.

Tänk på att papperskvalitén är en viktig faktor för utskriftens kvalitet.

Adress att skicka in till 

Rapportformulär, samt ett (1) exemplar av karta med banpåtryck för respektive önskad typ av karta och skala (skog 1:15 000, skog 1:10 000 eller sprint 1:4 000), skickas till: 

SOFT c/o Andreas Oxenstierna
Hörbyvägen 53
243 94 Höör

Märk kuvertet "Kartutskrifter".

Kvalitetsgaranti

Den som lämnar in bidrag för bedömning och blir godkänd garanterar att utskrifter utförs på samma sätt och med samma eller högre kvalitet som vid certifieringen, oavsett skrivare. Utskrivare som inte följer detta kan få sin certifiering återkallad.

Offsettryckt PrintTech-blad för beställning

I Butiken finns laserutskrivna PrintTech-blad att beställa för att du ska kunna jämföra färger mm med dina egna färgutskrifter. Var noga med att ange att du önskar de färgutskrivna bladen, inte de offsettryckta.
Litteratur och material arrangemang i Butiken  

Godkännandemärken

Information om godkännandemärken för dig som är certifierad finns här.

Certifierade kartutskrivare

En lista på certifierade kartutskrivare finns här.

Frågor

Tas emot av Andreas på This is a mailto link.

Uppdaterad: 14 DEC 2020 18:25 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons