In English
Hoppa till sidans innehåll

Att ta fram en karta


Att ta fram en karta kan delas in i ett antal steg: 

1. Registrering av kartritning (samt rätten till ett kartområde och upphovsrätt)

Om ni i föreningen avser framställa en orienteringskarta över ett terrängområde, även stads-, eller parkområde, ska området inregistreras hos ert OF före arbetets början. 

Hur registreringen ska gå till, samt hur länge kartprojektet får pågå innan det ska vara klart, bestäms av respektive OF, men generella riktlinjer har tagits fram:
Läs mer om registrering av kartritning
Hämta hem ansökan om registrering (pdf-format) 

För rätten till att rita på ett område, samt vad som gäller om andra önskar ta över ett område vars karta inte uppdaterats på länge, har också generella riktlinjer tagits fram:
Läs mer om rätten till ett kartområde 

Rätten till att rita på ett område ska inte blandas ihop med upphovsrätten, vilket har att göra med rätten att nyttja kartan och på vilket sätt som upphovsmannen ska namnges, samt vilka ändringar och vilken publicering som anses kunna ske utan att upphovsmannen kränks:
Läs mer om upphovsrätt

Tävlingsverksamhet på godkänd karta bestäms av kartägare och godkänns av OF, samt ibland också av SOFT (exempelvis SM).

2. Samråd och samrådsbrev (nyttjanderättsavtal)

Innan kartritningen påbörjas ska samråd genomföras med mark- och jakträttsinnehavare. Underlag för samråd, till exempel samrådsbrev, eller nyttjanderättsavtal som det också kan benämnas, finns under avdelningen för markfrågor.
Läs mer om samråd  

3. Avtalsskrivning med kartritare, alternativt beställning av laserdata

Avser ni lämna rekognoserings-/digitaliseringsarbetet till någon som mot betalning utför arbetet bör skriftligt avtal avseende genomförande och upphovsrätt tecknas.

Ett standardavtal för kartritning, inkl. upphovsrätt, finns framtaget och hittas på sidan för kartrelaterade stöddokument och filer, under rubriken Kartframställning.
Stöddokument och filer
Aktiva kartritare 

Avser ni själva rita kartan i klubben kan det behöva tas fram grundmaterial i form av laserdata. Denna hämtas hem från Lantmäteriets webbplats, avdelning Laserdata Skog:
Laserdata Skog hos Lantmäteriet  

Hämta hem laserdata under "Hämta produkt". Produkten laserdata är en del av Lantmäteriets öppna data (geodata).

Under "Planer och utfall" ser du vilka områden som planeras att skannas under året och framåt.

4. Att rita själva kartan

Här kommer det att komma mer information från våra kartritningskurser.

5. Kartkontroll, godkännande samt godkännandemärke

Av SOFT godkänd tävlingskarta ska i samband med kartproduktionen ha genomgått en kvalitetskontroll, en så kallad kartkontroll. Det rör såväl nyproducerade som reviderade kartor.

Syftet med kontrollen är att kartan ska följa av IOF fastställd kartnorm. Det innebär en karta med hög läsbarhet och terrängförståelse, samt likvärdiga kartor över hela landet.

Kartkontrollen utförs av en person, en kartkontrollant, med goda kunskaper inom kartområdet.

Efter utförd kontroll ska kartkontrollanten, via ett signerat protokoll, visa att kontrollen är utförd, att kartan följer IOF:s kartnorm och därmed är godkänd. Protokollet skickas in till SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2 och 3) för att erhålla godkännandemärke.

Läs mer om kartkontroll och godkännande  

 

När kartan är klar

Viktigt att tänka på när kartan är klar:

  • Att det framgår på kartan vem eller vilka som har ritat kartan.
  • Att det med namn och kontaktuppgifter framgår vem som har upphovsrätten till kartan.
  • Att intressenter informeras inför framtida aktiviteter och arrangemang.   

Kvalitetsplan för kartprojektet

Innan själva arbetet med en ny karta startar bör en rullande långsiktig tidplan skapas i klubben. Tidplanen bör innehålla både vilka arrangemang klubben avser att genomföra de närmaste fem åren (eller mer) samt en axel på vilka kartområden som avses användas.
Läs mer om plan för kartprojekt  

Uppdaterad: 14 DEC 2020 13:14 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link