In English
Hoppa till sidans innehåll

Samråd


Tävlingsreglerna tar upp vad som gäller för samråd och hänsyn vid tillgången till ett tävlingsområde.Orienteraren är gäst i naturen. Vi springer i markerna på allemansrättslig grund men får aldrig glömma att allemansrätten även innebär en skyldighet att ta vederbörlig hänsyn till både växt- och djurliv liksom till andra markintressenter. Ett gott förhållande till vår omvärld skapar förutsättningar för framtidatillgång till marker för träning och tävling.

Miljöbalken lyder inledningsvis:”Naturen utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas. Den är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Envar skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen.”

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd ska länsstyrelsen informeras i god tid inför kartritning ocharrangemang som förväntas samla fler än storleksordningen 150 deltagare. Information ska ävenlämnas inför revidering av befintlig karta som varit i vila.
Läs mer i tävlingsanvisningarna.

Samråd med Fortifikationsverket för nyttjade av deras marker görs lämpligast med hjälp av bifogad Lathund: Lathund fortverket
Använd gärna FFV:s formulär

 

Samråd innan varje kartprojekt

Innan investeringar i tid eller pengar sker i ett kartprojekt, ska samråd ske med berörda markägare och jakträttsinnehavare, samt i tillämpliga delar med andra nyttjanderättshavare.

Både markägare och framförallt jakträttsinnehavare förändras med åren och samråd ska därför ske även vid revidering av kartor om det gått ett antal år sedan föregående samråd gjordes.

Samråd och överenskommelser kan variera stort. På något ställe kan man ha en skriftlig överenskommelse som övergripande reglerar orienteringen. Men överallt bygger det på förtroende.

Överenskommelser, skriftliga eller muntliga, kan exempelvis innehålla:

  • Ingen tävling under jaktsäsong
  • Ingen träning under jaktsäsong
  • Kartläggning av bara en del av fastigheten
  • Förbjudet område längs större väg
  • Samråd inför alla aktiviteter
  • Maximum 3 tävlingar per 10-årsperiod
  • Med mera utifrån förhållanden och markägares krav

Vid ett helt oreglerat förhållande gäller allemansrätten. 

Exempel på samrådsbrev (nyttjanderättsavtal)

Här intill finns exempel på hur samrådsbrev kan utformas och hur man kan formulera sig på lämpligt sätt.

Uppdaterad: 15 JUN 2017 14:23
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link