In English
Hoppa till sidans innehåll

Dispens för större kartskala


Enligt regelverket ska grundskalan för traditionella kartor vara i skala 1:15 000 och för sprintkartor 1:4 000 (även skalan 1:5 000 har varit tillåten fram till och med 2019).

För traditionella kartor får uppstoringar förekomma. 

Skala för skogsdistanserna

Följande skrivning träder i kraft 1 januari 2019:

Skala för ultralång distans och långdistans ska vara:

 • 1:15 000 i klasserna D/H18-21.
 • 1:10 000 i D/H10-16, D/H35-40, inskolningsklass, utvecklingsklasser, samt öppen klass 9.
 • 1:7 500 i D/H45 och äldre, samt i öppen klass 1-8.

Skala för medeldistans, stafett och natt ska vara:

 • 1:10 000 i klasserna D/H10-40, inskolningsklass och utvecklingsklasser.
 • 1:7 500 i D/H45 och äldre, samt i öppna klasser.

Tillägg:

 • Kartan ska alltid vara ritad för 1:15 000 enligt kartnormen. Övriga skalor ska vara uppförstoringar från 1:15 000, inkl. banpåtryck.
 • Ytterligare kartor med annan skala än 1:7 500 får erbjudas i alla öppna klasser.
 • Dispens för större och mindre kartskala kan sökas, se TR 2.4. Kartan ska då alltid följa kartnormen.
 • Förstoringen bör göras för alla klasser som har banor som berörs av de områden dispensen avser. Den som beviljar dispens bör vara tydlig med detta.

Skala för sprintdistans

Följande skrivning för sprintdistans träder i kraft 1 januari 2019:

Skala för sprintdistans ska vara:

 • 1:4 000 i klasserna D/H10-40, inskolningsklass och utvecklingsklasser.
 • 1:3 000 i D/H45 och äldre.
 • 1:3 000 i öppna klasser.

 Tillägg:

 • Kartan ska alltid vara ritad för 1:4 000 enligt sprintnormen (kommande sprintnorm). Övriga skalor ska vara uppförstoringar från 1:4 000, inkl. banpåtryck.
 • Ytterligare kartor med annan skala än 1:3 000 får erbjudas i alla öppna klasser.
 • Dispens för större och mindre kartskala kan sökas, se TR 2.4. Kartan ska då alltid följa sprintnormen.
 • Förstoringen bör göras för alla klasser som har banor som berörs av de områden dispensen avser. Den som beviljar dispens bör vara tydlig med detta.

 

Att söka dispens

Om det finns ett behov av att förstora skalan mer än vad regelverket anger kan arrangören ansöka om ett avsteg från regelverket, en så kallad dispens. 

Vid bedömningen av en dispensansökan om större kartskala är det framförallt två saker som tas i beaktande:

 • Den första förutsättningen är att kartan följer kartnormen tekniskt, bland annat att kartnormens tillåtna minimimått för symboler och ytor på kartan följs. 
 • Om kartan följer normen tekniskt görs en bedömning utifrån kartans detaljrikedom och läsbarhet. För att kunna avgöra detta behöver kartan skrivas ut i rätt skala.

Det är också viktigt att ansökan kan visa på att hänsyn tagits till ett antal risker som finns vid en uppförstorad skala:

 • Att det i nästa kartrevidering inte tas med fler detaljer än de kartnormen tillåter.
 • Att disciplinernas särarter bibehålls i banläggningen.
 • Att banläggningen tar hänsyn till djurlivet, bland annat med väl sammanhållna stråk och viltzoner.

För dispensärenden gällande kartskala för nivå 1 rekommenderas ansökan till SOFT (via eget OF).

För dispensärenden rörande nivå 2 och 3 sker ansökan till OF (med kopia till SOFT:s kansli), se mer om dispens under egen regelfråga med svar.

Uppdaterad: 17 SEP 2019 08:29 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons