In English
Hoppa till sidans innehåll

Hur ansöker jag som deltagare, eller vi som arrangör, om dispens från regelverket?


Det finns alltid möjlighet att ansöka om dispens från regelverket. Det kan gälla dispens från såväl en regel som från en anvisning.

Det finns två typer av dispenser - en som går till SOFT (via eget OF, distriktsförbundet) och en som går till OF (med kopia till SOFT:s kansli).

Dispensansökan till SOFT (via OF)

Så här säger tävlingsreglerna om ansökan hos SOFT:

//...
2.4.1  SOFTs styrelse får besluta om avsteg från regelverket. 

OF eller SOFT-förening kan ansöka om tillstånd för avsteg från regelverket. Sådan ansökan sänds via eget OF till SOFT för behandling.

Beslut om dispens träder i kraft vid den tidpunkt som SOFTs styrelse bestämmer.
...//

Det här sättet att söka dispens på är lämpligt vid ett större avsteg från regelverket eller ett avsteg som inte har någon lokal anknytning.

Som deltagare kan det här till exempel vara aktuellt vid önskemål om att erhålla större kartskala pga någon form av ögonskada som inte är åldersrelaterad. Det som behövs i så fall är en beskrivning av skadan och vilket önskemålet är. Läkarintyg ska bifogas.

Kommentar: Värt att nämna i exemplet med annan kartskala ovan är att SOFT aldrig kommer att kräva av en arrangör att behöva lägga ner den extra tid och administration det tar att erbjuda en annan kartskala än den normala. Istället innebär en beviljad dispens att arrangören får göra ett avsteg från regelverket och erbjuda annan skala. Som deltagare är det viktigt att du tar tidig kontakt med arrangören för att ditt önskemål om annan skala ska kunna hanteras på en rimlig nivå.

Som arrangör kan det här till exempel vara aktuellt vid önskemål om att prova på en ny typ av tävling som inte har stöd i regelverket. Det här sättet att söka på är också att föredra om större kartskala önskas för vissa klasser vid tävling inom nivå 1, se egen regelfråga med svar om dispens och kartskala via menyn till vänster.

För att söka dispens som deltagare eller arrangör, skicka ett mejl ihop eventuella intyg till undertecknad.

Dispensansökan till OF (med kopia till SOFT)

Så här säger tävlingsreglerna om ansökan hos OF:

//... 
2.4.2  OF får besluta om lokalt avsteg från regelverket. Lokala dispenser träder i kraft 60 dagar efter den dag skriftlig uppgift om beslutet inkommit till SOFTs kansli.

SOFTs styrelse eller berört OF får med omedelbar verkan upphäva ett beslut om dispens. 
...//

Den här typen av ansökningar lämpar sig för mindre avsteg från regelverket, eller om avsteget har en lokal anknytning utifrån förutsättningar som bara råder i det egna distriktet. Ett exempel kan vara önskemål om avsteg för en större kartskala vid tävling inom nivå 2 eller 3, se egen regelfråga med svar om dispens och kartskala via menyn till vänster.

Det kan också vara idé att ansöka om dispens på det här sättet om en snabb hantering önskas. Observera dock att ansökan ska ske 60 dagar före den träder i kraft. Önskas ännu snabbare handläggning behöver det anges i samband med ansökan.

Observera också att ansökan alltid ska ske med kopia till SOFT:s kansli, lämpligen som ett mejl till undertecknad med eventuella bilagor.

Uppdaterad: 22 NOV 2016 16:19 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons