In English
Hoppa till sidans innehåll

Vad är förbjudet att passera?


Är det tillåtet att simma? Är det tillåtet att hoppa ner för en brant som visar att den inte är passerbar? Är det tillåtet att springa över en åker ritad med svarta prickar?

Det gemensamma svaret på dessa frågor är: Det beror på.

Den traditionella orienteringen och sprintorienteringen skiljer sig åt då det gäller vissa karttecken. I traditionell orientering är det tillåtet att både simma och att hoppa ner för branter, men banläggaren ska undvika att bjuda in till detta.

Följande är förbjudet i både skogs- och sprintorientering enligt TR 6.3:

 • Att beträda tomtmark, trädgård eller område närmast boningshus eller ekonomibyggnad.
 • Att beträda åker eller äng med nysådd, växande eller ej skördad gröda.
 • Att beträda kantzon mellan odlad mark och dike, staket, stenmur eller dylikt, om inte arrangören har angett annat.
 • Att beträda frizon.
 • Att beträda eller korsa en järnvägs spårområde annat än på anordnat övergångsställe, om inte arrangören har angett annat.
 • Att beträda eller korsa motorväg eller motortrafikled.
 • Att passera genom byggnad, med undantag av där kartan redovisar passage.
 • Att klättra på staket, stängsel eller plank.

Vad säger sprintreglerna?

I sprintorientering finns det ett antal ytterligare karttecken som är förbjudna att korsa/passera. Dessa står inte nämnda i regelverket utan istället i sprintkartnormen som vid sprinttävlingar är den kartnorm som ska följas enligt regelverket.

Att föremålen är förbjudna att korsa/passera innebär att det också är förbjudet att sträcka sig över, respektive under, kontrollföremålet för att stämpla.

Följande föremål är förbjudna att korsa/passera i sprintorientering:

 • Branter ritade med tjock rygg (istället för tunn som är tillåtet att passera).
 • Staket/stängsel ritade med tjock rygg och dubbla taggar (istället för tunn rygg och enkel tagg som är tillåtet att passera).
 • Murar ritade med svart tecken (istället för grått som är tillåtet att passera).
 • Byggnader ritade med mörk grå färg (istället för ljusgrå färg som är tillåtet att passera).
 • Tomtmark, planteringar och koloniområden ritade med samma tomtmarkstecken som på den traditionella kartan.
 • Vegetation, t ex häckar, ritade med den mörkaste gröna färgen (istället för ljusare grön som är tillåtet att passera).
 • Sjöar, dammar och kanaler som är ritade med mörk blå färg och svart begränsningslinje (istället för ljusblå färg, utan begränsninglinje, som är tillåtet att passera).

I ett särskilt stöddokument med regler och karttecken för sprinttävlingar finns pedagogiska bilder över hur det kan se ut på kartan och vad som är, respektive inte är, förbjudet att korsa/passera. Alla stöddokument finns samlade här.

Uppdaterad: 16 JAN 2018 13:50 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons