In English
Hoppa till sidans innehåll

Varför måste jag ha heltäckande klädsel?


Det här är en av de vanligaste regelfrågorna till kansliet och regelgruppen.

Vad säger reglerna?

Om vi börjar med reglerna så berörs följande paragrafer:

6.4.2 //…// Tävlande ska vid start ha heltäckande klädsel med undantag av huvud, hals och armar. Vid distansen sprint får arrangören tillåta annan klädsel.

8.4.1 Tävlande som inför start bedöms ha regelstridig klädsel eller utrustning ska ges startförbud.

8.4 Påföljder

Kommentar: Regelbrott kan vara av olika svårighetsgrad. Förseelser mot klädselreglerna är knappast resultatpåverkande. //…//
Avser regelbrottet olämplig klädsel, olämpliga symboler, den tävlandes uppförande eller liknande bör detta rendera bestraffning i form av skriftlig varning (”gult kort”) från arrangören enligt 8.4.2 tredje stycket eller/och eventuellt ”rött kort” enligt 8.5.

8.4.2 Tävlande som gjort sig skyldig till regelbrott som kan vara resultatpåverkande ska diskvalificeras eller, om omständigheterna är förmildrande, ges ett tidstillägg med 1-5 hela minuter eller ett poängavdrag med 1-5 poäng beroende på aktuell disciplin och tävlingsform. Vid start före startsignal (”tjuvstart”) vid individuell tävling där startstämpling inte tillämpas ska den tävlande ges en (1) minuts tidstillägg. Tävlande som gjort sig skyldig till annan överträdelse av regelverket ska ges en skriftlig varning.

8.5.1 Grov överträdelse av regelverket ska rapporteras för behandling och eventuell bestraffning enligt RF:s stadgar.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Frågor och svar om klädsel:


Varför måste jag då ha heltäckande klädsel? 

Ofta ges argumentet gulsot (hepatit b). Gulsoten drabbade orienteringssporten i början av 1960-talet, bland annat med inställd tävlingssäsong under våren 1962 som följd. Det stämmer att införande av heltäckande klädsel på tävling troligen var en bidragande orsak till att gulsoten försvann, men en ännu större bidragande orsak var förmodligen kravet på rinnande vatten vid den tvagningslösning som erbjöds deltagarna efter tävlingen.  

Men klädselregeln finns av andra anledningar än att undvika gulsot:

  • Smittorisken. Andra hudsmittor och åkommor, exempelvis mollusker, kan spridas via kvistar, snår och grenar där många springer. Även om mollusker inte är direkt farligt på samma sätt som gulsoten kan vara, är det redan idag obehagligt för många att behöva behandla kliande utslag som uppstår pga kontakt med vegetation som andra orienterare varit i kontakt med. Och då finns idag ändå en regel om att bära heltäckande klädsel. Hur mycket större skulle dessa problem bli om klädselregeln plockades bort? 
  • Hygienen. Med dagens klädselregel undviks många öppna sår som annars hade lett till att blod lämnas på kvistar och snår. Med en slopad klädselregel skulle det troligen bli en ökning av antal sår, något säkert många upplevt när den egna strumpan hasat ner och smalbenen blottats. Med otäckta ben behövs det inte särskilt eländig terräng för att erhålla öppna sår. Att ta bort klädselregeln och veta att det förekommer ännu mer blod på kvistar och grenar än vad det gör idag, särskilt i stråk där många andra sprungit, skulle av de flesta troligen upplevas både ohygieniskt och äckligt.
  • Profileringen. Öppna sår och blod ser ganska otrevligt ut på bilder och i media, inte minst på teve. Det förekommer förvisso redan idag och kan inte undvikas, men skulle inte bli bättre av att ta bort klädselregeln.

Sönderrivna kläder eller nedhasade strumpor kan när som helst ske under loppet, varför är det okej om det inte är det vid starten?

Det finns alltid en risk att klädseln går sönder längs banan, men det finns ingen möjlighet att reglera hur klädseln ska se ut i skogen. Det enda som därför går att reglera är att klädseln ska vara heltäckande vid starten, vilket i de allra flesta fall är gott nog.

Nedhasade strumpor är något som varit relativt vanligt förekommande under många år, speciellt bland eliten, men en känsla är att det problemet blivit mindre efter 2015, kanske pga strumpor av bättre kvalité som sitter uppe. När de bästa elitlöparna har strumpor som sitter uppe tar andra efter och de som inte har resår köper nya strumpor, eller ser till att tejpa sina befintliga.

Är det inte upp till var och en att skydda sig?

Det är ett sätt att se på det. Skulle klädselregeln plockas bort är det riktigt att möjligheten alltid finns att skydda sig själv genom att se till att själv ha heltäckande klädsel. Förutom hygienen och professionell idrott som nämnts tidigare skulle det antlagligen ändå bli obehagligt för många att veta att egna kläder löper större risk att bli kontaminerade av olika hudsmittor och att kontakt med kläderna efter sitt eget lopp kan medföra problem.

Varför finns regeln i Sverige när den inte gör det på internationella värdetävlingar eller på exempelvis kontinenten?

Eftersom Sverige är det land med flest antal startande på sina tävlingar jämfört med övriga länder – ungefär dubbelt så många som det näst största orienteringslandet – och vi ansett att de hudåkommor som ändå sprids när tävlingarna kommer igång, trots klädsel, är så pass allvarliga, har vi valt att stå fast vid regeln. 

Det är inte heller något oöverkomligt bekymmer att klä sig heltäckande, så av den anledningen har det inte gjorts några omfattande försök att ta bort regeln. 

Varför har klasser med banor på bara stig och väg kravet om heltäckande klädsel på sig?

Utifrån regelns syfte är det riktigt att tävlande på banor som endast går på stig och väg inte skulle behöva ha heltäckande klädsel. Å andra sidan kan det då och då uppstå en geningssituation, till exempel över ett hygge med ris eller på en liten stig genom trädgrenar som går över stigen. Det kan också bli fråga om att följa släpstigar med buskar och ris som sticker upp.

Att skriva en regel som täcker in alla olika typer av banor går inte utan kravet om heltäckande klädsel får därför gälla alla klasser vid orientering i skogen.

Är det tillåtet att tävla i linne?

Ja, det är det.

Som regeln anger ska alltså tävlande vid start ha heltäckande klädsel med undantag av huvud, hals och armar. Vid sprintdistansen får arrangören tillåta annan klädsel.

Frågan är då var gränsen går för var armen startar? 

Som så många andra gånger behöver frågan ställas om vilket syfte regeln har. I det här fallet har mycket av syftet redogjorts för i svaren till tidigare frågor här ovan. Utifrån redogörelsen i dessa svar kan slutsatsen dras att det framförallt är framsidan av bålen som ska vara täckt. Om hela axeln täcks, eller om bara delar av den gör det, är inte av lika stor vikt. Här kan en jämförelse göras med kortärmad t-shirt där rivsår lätt uppkommer i armvecken. Risken är snarare större att rivsår uppstår där än uppe på en blottad axel.

Bedömningen är att axeln tillhör armen och att därför inte bara t-shirtar, utan också normala linnen, exempelvis den typen av linne som används vid sprint, är tillåtet att tävla i vid traditionell skogsorientering. 

Uppdaterad: 09 OKT 2018 15:42 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons