In English
Hoppa till sidans innehåll

Vad gäller för löpning i kanten på ängar?


Vad säger regelverket?

För den tävlande

TR 6.3.3 Det är förbjudet att beträda åker eller äng med nysådd, växande eller ej skördad gröda. Det är även förbjudet att beträda kantzon mellanodlad mark och dike, staket, stenmur eller dylikt, om inte arrangören har angett annat.

För arrangören

TR 5.13.3 På samtliga tävlingskartor ska förbudsområden, snitslade delar av banorna samt kartjusteringar vara inritade.

Om förändringar i tävlingsterrängen har skett efter kartans tryckning ska de tävlande informeras om detta på lämpligt sätt.

I terrängen ska förbudsområden markeras väl synligt och på sådant sätt att tävlande inte behöver tveka om områdets gränser. 

I tävlingsanvisningar för orienteringslöpning, kapitel 4.5 Banläggning

Heldragen snitsling ska användas om det föreligger risk för att de tävlande oavsiktligt beträder området, dvs då områdesgränsen är otydlig. Om gränsen för det förbjudna området är tydlig (till exempel väg, åkerkant) och endast rutinerade tävlande berörs, kan snitslingen göras glesare (hängande snitselband).

Om förändringar i tävlingsterrängen har skett efter kartans tryckning ska de tävlande informeras om detta på lämpligt sätt. Det ska också markeras i terrängen med snitsel. Dessutom bör funktionärer placeras ute i terrängen för att hänvisa de tävlande rätt.   

Exempel förbjuden kantzon

I tävlings-PM upplyser arrangören om vad som gäller - förbjudet på alla åkrar i hela tävlingsområdet eller tillåtet enbart på vissa åkrar.

På tävlingskartorna markeras helt förbjudna åkrar så att de röda lodräta strecken gott och väl täcker hela åkern.

  • Om vägval korsar eller går längs med åkern används heldragen snitsel som placeras utanför åkern, gärna en bit in i skogen.
  • Om de tävlande inte förväntas beträda åkern bör inte heller åkern markeras som förbjuden på kartan. Om den markeras som förbjuden ska den alltid markeras i terrängen.

Exempel tillgänglig kantzon

Om det är tillåtet att löpa utmed en kantzon lämnas en tydlig glipa i markeringen på kartan så att den tävlande tydligt ser var det är tillåtet att springa.

  • Om vägval korsar åkern ska heldragen snitsel användas en bit in på åkern från kanten.
  • Om vägval går längs med åkern räcker det med hängande snitslar en bit in på åkern från kanten.
  • Om de tävlande inte förväntas beträda åkern bör inte heller åkern markeras som förbjuden på kartan. Om den markeras som förbjuden ska den alltid markeras i terrängen.

Kartmarkering och motsvarande snitsling i terrängen

Enligt kartnormen används snitsel på följande sätt:

  • En heldragen linje innebär att gränsen är markerad med heldragen snitsel.
  • En streckad linje innebär att gränsen är markerad med hängande snitsel.
  • Ingen linje innebär att gränsen ej är markerad på något sätt.

Uppehåll ska göras för passager genom det förbjudna området, till exempel en väg.

Det sistnämnda alternativet, det där ingen linje finns på kartan och gränsen ej är markerad på något sätt i terrängen, får endast användas på ett förbjudet område som vetter ut mot kartkanten och som den tävlande inte kan nå. 

Uppdaterad: 22 NOV 2016 16:20 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons