In English
Hoppa till sidans innehåll

Vård vid skada och olycksfall


Vad säger regelverket?

I TR 4.3.1  står följande om vård och omhändertagande vid skada och olycksfall:

Kraven på hygienanordningar och vård vid olycksfall och skada, samt annan deltagar- och publikservice, regleras i anvisningar. 

TA 14.3 i anvisningarna står följande:

//...

Vård och omhändertagande vid skada och olycksfall 

Följande gäller:

  • Vid tävling i storleksordningen flera tusen deltagare, såsom O-Ringen, Tiomila och 25manna, ska det på arenan och vid första hjälpen-platser i tävlingsområdet finnas en adekvat organisation för akut omhändertagande vid skada och olycksfall. Relevant vård- och förbandsmateriel ska finnas både på arenan och vid första hjälpen-platserna i tävlingsområdet. Vårdplats på arenan ska vara anordnad i uppvärmd lokal eller uppvärmt tält.
  • Vid tävling i storleksordningen tusen deltagare eller färre ska det på arenan finnas en adekvat organisation för att kunna utföra första hjälpen. Relevant vård- och förbandsmateriel ska finnas på arenan.

Vid behov ska det på alla tävlingar gå att kontakta sjukvårdsupplysningen, samt vid allvarliga
fall, ringa 112.

Ambulans ska alltid snabbt kunna ta sig till arenan och till första hjälpen-plats i
tävlingsområdet, om sådan finns.

Om föreningen har medlemmar med vårdlegitimation bör minst en av dessa ingå i tävlingens
vårdorganisation, eller åtminstone finnas tillgänglig i närheten under pågående tävling.

...//

Mer om legitimerad vårdpersonal, se nedan.

Exempel på vård och förhandsmateriel, inkl. hjärtstartare

Ett särskilt stöddokument med exempel på lämpligt vård- och förbandsmateriel finns framtaget, se Stöddokument

Även rekommendationer för hjärtstartare finns med i ovan nämnda stöddokument för vård- och förbandsmateriel. 

Vilken organisation ska vi ha?

För att avgöra vilken typ av organisation som behövs för vård och omhändertagande vid skada och olycksfall gör regelverket en uppdelning i tävlingar utifrån storlek

  • Tävlingar i storleksordningen flera tusen deltagare
  • Tävlingar i storleksordningen tusen deltagare eller färre

Någon exakt gräns mellan dessa två finns såklart inte, men ligger ert arrangemang på gränsen så rekommenderas att inom tävlingsledning och med distriktsförbundet diskutera nivån på vårdorganisationen.

Olika skadar och olycksfall har inte heller med antalet deltagare på tävlingen att göra. Flack tallhed är inte samma sak som kuperad stenig terräng eller som klippor och öppna berghällar som blir hala när det regnar och ökar risken för att de tävlande halkar.

Följande aspekter kan därför vara bra att förhålla sig till innan beslut tas för vilken organisation som är lämplig på just er tävling:

  • Vilka som deltar.
  • Hur terrängen i tävlingsområdet ser ut.
  • Hur vädret är på tävlingsdagen.

Legitimerad vårdpersonal

Följande skrivning grundar sig på Socialstyrelsens rekommendationer:

När du som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utför enklare sjukvård som lika gärna kan utföras av någon som inte har särskilda medicinska kunskaper behöver du i regel inte föra journal. Med ”enklare sjukvård” avses vad som i sjukhusvärlden ofta kallas ”första hjälpen”, till exempel sätta på ett plåster eller tvätta ett sår.

Som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har du alltid ett personligt yrkesansvar för hur du utför dina arbetsuppgifter. Det spelar alltså ingen roll om idrotten, eller vi inom orienteringen, benämner vården av de tävlande för sjukvård eller första hjälpen. Det är inte heller relevant om du är i tjänst hos en vårdgivare, eller som i fallet med orienteringstävlingar, utför uppdraget ideellt. Det är när du börjar agera i din yrkesroll och när insatserna övergår till vård av patient som du är skyldig att föra journal. Du måste själv bedöma när det är fråga om vård av patient och när du har skyldighet att föra journal.

Mer information om vad som gäller för legitimerad vårdpersonal vid ideella aktiviteter finns på Socialstyrelsens hemsida

 

Uppdaterad: 25 JUN 2018 13:28 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons