In English
Hoppa till sidans innehåll

DM-anvisningar


Tävlingsanvisningar

DM-värdighet

4.18.4   Mästerskapstecken får utdelas i klasser med minst två startande i klassen. Samma gäller för stafett, två startande lag.

Överblivna DM medaljer

DM medaljer som inte lämnas tillbaka till kansliet ÅOF inom två veckor efter tävlingen, kommer att debiteras arrangerande förening.

DM-tävlingar med flera distrikt

4.18.5   De olika distriktens löpare får lottas tillsammans i samma ålderklasser. Vid gemensam start får alla starta samtidigt.

DM-Medaljer

Ungdomsklasser upp till D/H 16      medaljer till 3 första.
D/H 18                                             SOFT medalj 1:an, runda ÅOF medaljer till 2 och 3:an
D/H 20                                             RF guld 1:an, runda ÅOF medaljer till 2 och 3:an
D/H 21                                             RF guld 1:an, runda ÅOF medaljer till 2 och 3:an
D/H 35 och uppåt                            SOFT medalj till 1:an

Hopslagning av klasser

3.3.4   En åldersgrupp kan indelas i tävlingsklasser med olika krav på de tävlandes orienteringsskicklighet och/eller fysiska förmåga.

Vid sammanslagning av åldersgrupper ska orienteringssvårighet, terräng, banlängd och tidsomfång anpassas till den yngsta klassen i 20 år och yngre respektive till den äldsta klassen i 35 år och äldre.

Om en klass har för få anmälda kan dessa flyttas till nästa klass närmar 21-klassen
ex  H 35 (3 anm) H 40 (1 anm) H45 (5anm):  H40-löparen går till H35 och banan blir H40
ex  D 12 (3 anm) D14 (1 anm) D16 (5anm):  D14-löparen går till D12 och banan blir D12

OBS – undantaget är om en löpare flyttas till 21-klassen, då förblir banan en H21-bana.

Det är bra om man informerar löparen som måste byta klass. D14 löparen i exemplet vill kanske hellre ändra sin anmälan till D16 och då blir det blir det D16-banan för henne.

Stafett

Ny anvisning finns här  för den gemensamma stafetten  Medelpad-Ångermanland

Tävlingsjury DM tävlingar

4.13.3   Vid DM-tävlingar skall juryn bestå av tre personer från minst två icke arrangerade föreningar. Juryn utses av tävlingsledaren av de som är anmälda löparna till aktuell tävling. Juryn skall vara klar före första start tävlingsdagen. De som ingår i juryn skall vara tillfrågade.

Tävlingsrapport

Insänd till Eventor direkt efter tävlingen.

Protest

9.2.1 Protest mot tävlingslednings beslut får lämnas av den som berörs av beslutet eller av dennes förening. Protest mot beslut som berör lag vid lagtävling eller stafett får lämnas endast av berörd förening. Protest kan inte lämnas mot beslut som avser överträdelse enligt 9.1.4. Sådant beslut kan dock överklagas.

9.2.2 Protest ska vara skriftlig samt undertecknad och lämnas till tävlings- juryn eller tävlingsledningen om jury inte utsetts. Protest ska lämnas snarast möjligt, dock senast två timmar efter det att den som berörs delgivits beslutet. För protest betalas ingen avgift.

9.2.3 Protest handläggs av juryn eller tävlingsledningen som efter att ha utrett saken snarast, och om möjligt före prisutdelningen, ska meddela sitt beslut. I komplicerade fall får beslut meddelas de berörda senast två dagar efter tävlingen.

2017-08-09/Ös

Uppdaterad: 24 JAN 2020 19:56 Skribent: Hans Åke Öström
Epost: This is a mailto link
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
LänkarSvensk orienterings Instagram:

Postadress:
Ångermanlands Orienteringsförbund
Dinarvägen 24
894 30 Själevad

Kontakt:
Tel: 0768213552
E-post: angermanland@oriente...

Se all info

Annons