In English
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Bertil Åkesson (Västergötlands Orienteringsförbund)

Samverkan och samordning


Uppdrag för projektet

Samverkan och samordning mellan aktiviteter i olika ”distriktskluster” för att öka samarbetet och utbytet mellan närliggande klubbar och minska dubbelarbete och krockar. Detta skall göras genom att:

  • Ansvara för att innehållet på Göteborgs OF:s hemsida gällande samordning av aktiviteter är uppdaterat.
  • Möta tränare/representanter för klubbarna tillsammans i de olika ”distriktsklusterna” och verka för ett ökat samarbete över klubbgränserna. Extra fokus åldern 16-25 år.
  • Sprida information om distriktsgemensamma aktiviteter och verka för att dessa koordineras med klubbarnas egna aktiviteter.

Genomförande

Göteborgs OF är ett till ytan litet distrikt där det finns goda möjligheter att samarbeta över klubbgränserna. Det finns goda exempel på fungerande samarbeten sedan tidigare i distriktet. Ett sådant är mellan Frölunda OL, FK Herkules, Mölndal Outdoor och IK Uven, där man hjälpts åt med att ordna träningar och andra aktiviteter. Ett annat exempel är mellan OK Landehof och Sjövalla FK.

Dessa samarbeten har legat till grund för att hitta former för hur klubbarna ska kunna hjälpas åt att erbjuda en attraktiv verksamhet, framförallt för äldre ungdomar, juniorer och yngre seniorer. Inte bara för det rent träningsmässiga utan minst lika mycket för den sociala biten.

Vid ett möte dit klubbledare från distriktets klubbar kallats diskuterades vilka möjligheter som finns. Mest aktuellt ansågs att samordna träningar, för att slippa att göra dubbelarbete. Det kom upp flera exempel på två träningar samtidigt på samma plats vid samma tillfälle. Man var eniga om att det är viktigt att synliggöra för varandra vad som ordnas. Eventor borde kunna vara ett bra hjäpmedel till detta. Om träningarna finns upplagda där, kan man lätt se vad som arrangeras. 

Några klubbar menade att det kan vara risk  för att det skulle kunna försvåra kontakterna med jägare och markägare om man har många deltagare vid samma träningstillfälle. En lösning för detta skulle kunna vara att vissa gånger utnyttja träningen vid ett senare tillfälle. Någon form av ”träningsbank” där klubbarna lägger upp sina träningar, så att de kan utnyttjas av andra skulle kanske vara lämplig. Eventuellt kan SOFTS:s nya tjänst ”Hitta orientering”användas eller klubbarnas egna hemsidor.

Under mötet diskuterades också vilka klubbar som skulle kunna samarbeta med varandra. Det befintliga samarbetet i syd-sydöst med Frölunda OL, FK Herkules, Mölndal Outdoor och IK Uven skulle kunna utökas med IF Marin Väst som tidigare varit med. Likaså skulle samarbetet mellan OK Landehof och Sjövalla FK öster om staden kunna utökas med Lerums SOK och Sävedalens AIK. I norr finns OK Alehof, Kungälvs OK, Tolereds AIK och Utby IK, som har gjort en del tillsammans tidigare. Det fjärde området som det vore lämpligt att samarbete i är det centrala Skatåsområdet där Göteborg Majorna, Göteborgs SK, IK Stern och IFK Göteborg håller till.

Sammanfattning av mötet för klubbsamarbete.

Dokument från möte angående klubbsamverkan mellan OK Alehof, Kungälvs OK, Tolereds AIK och Utby IK

Sammanfattning och reflektioner vid projektavslut

Under processen för att ta fram riktlinjerna för projektet "Utvecklingsmiljö Göteborg" var samverkan och samordning ett av de områden som var högst prioriterade. Särskilt när det gäller att behålla de i åldern 16-25, där varje enskild klubb har svårt att erbjuda attraktiva aktiviteter.

När vi har jobbat med detta har vi upptäckt att det inte är helt enkelt att starta upp samarbeten mellan klubbarna. Förmodligen är detta en process som behöver växa fram och få ta sin tid, då det krävs en hel del engagemang från inblandade klubbar för att komma igång. Initialt kan det säkert upplevas som ett merarbete och de ledare som är engagerade har ofta fullt upp med att klara sina ordinarie uppgifter, så att organisera om sitt sätt att arbeta kanske inte är det som känns mest angeläget.

På sikt borde det dock finnas en hel del att vinna på ökad samordning, både när det gäller att spara arbete och att öka de sociala kontaktytorna för såväl ungdomar som ledare.

De första stegen är tagna genom att behovet har identifierats och att klubbledare har träffats i projektets regi för att diskutera samarbete med varandra. Några klubbar har sedan också fortsatt och träffats i de föreslagna grupperna för att hitta sätt att samarbeta på.

Göteborgs OF:s hemsida har lagts över till IdrottOnline för att förenkla informationsspridningen. Ett önskemål från distriktet är att klubbarna börjar att lägga upp sina aktiviteter på Eventor i större utsträckning, då det då blir enkelt för såväl Göteborgs OF, samt klubbarna att uppdatera kalendrarna.

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:25 Skribent: Bertil Åkesson
Epost: This is a mailto link

Nybörjarkurs för vuxnaNybörjarkurs för vuxna

 Hittaorientering

Eventor-loggaGrenar

skidorientering

mountainbikeorientering

precisionsorientering

Motionsaktiviteter

Hittaut.nu

Naturpasset

Motiosorientering logga

Elitmiljö

Elitmiljö Göteborg

Projekt

Utvecklingsmiljö GBG

Postadress:
Göteborgs Orienteringsförbund
Orienteringens Hus, Skatås
416 55 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031256020
E-post: This is a mailto link