In English
Hoppa till sidans innehåll

Information till arrangörer

16 MAR 2020 19:43
Här kommer mer specifik information som riktar sig till arrangörer.
 • Skapad: 16 MAR 2020 19:43

Allmänt

Som kommunicerades i en nyhet 15 mars, ser Skånes Orienteringsförbunds styrelse det som både lämpligt och angeläget att hålla verksamheten i gång så gott det går. Det faktum att orientering bedrivs utomhus och utan kroppskontakt innebär att det finns goda möjligheter att utöva orientering i sitt närområde. Det är mycket vi inte bör göra just nu, men att orientera är inte en sådan sak. För friska människor kan det vara mycket betydelsefullt att få göra det man tycker är allra roligast. Speciellt barn och unga som inte tillhör riskgrupper bör vi hjälpa att få en meningsfull fritid. Här måste vi som arrangörer hjälpas åt.

 

Nationella tävlingar

Flera arrangörer har redan aviserat att de ställer in sina arrangemang. Vi vill be er att ompröva era beslut. Det är att göra det lite för enkelt för sig genom att bara ställa in. Det är förståeligt om man vill spara ett gediget banläggararbete till ett arrangemang med fler deltagare vid ett senare tillfälle. Å andra sidan är det ju nu detta arbete är färskt och mycket kan hinna hända med skogen (och tillgången till den) innan det blir en ny möjlighet att arrangera. Eftersom nödvändiga överenskommelser med markägarna redan är gjorda är det en stor fördel om man kan ordna någon form av arrangemang på den tänkta dagen och platsen. Åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen har ingen påverkan på anmälningsavgiften. Saker som man därmed kan ta bort är t ex: 

 • Dusch
 • Ombytestält (hänvisa till egna bilar eller i det fria)
 • Marka
 • Resultattavla (försök få till liverapportering)
 • Försäljning av öppna banor på plats
 • Speaker (är helt enkelt inte lönt)
 • Barnpassning
 • Miniknat
 • Prisutdelning

Det som man måste se till fungerar är åtminstone: 

 • Parkering
 • Start
 • Mål
 • Toaletter med god hygien

Om man gör förändringar i klassutbudet kan man däremot eventuellt behöva klassa om sin tävling till närtävling och därmed också reducera anmälningsavgiften. Samråd med tävlingskommittén angående reducering av antalet klasser.

 

Hur arrangera säkert?

Det är så klart mycket att tänka på, men också mindre komplext om mindre resurskrävande jämfört med en tävling som har full service. Här är några saker som kan ge lite tips och vägledning:

Utse back-up-personer på alla kritiska funktionärsposter som t ex tävlingsledare, sekretariatsansvarig, toalettansvarig etc. För den händelse att den ordinarie ansvariga funktionären får sjukdomssymptom finns det personer beredda att träda in. I det här läget funkar det ju inte att ”bita ihop” och trots att man inte känner sig fullt frisk genomföra sitt uppdrag.

Sätt ihop en funktionärsstyrka med yngre personal. Låt t ex personer som är max ca 55 år vara med på förberedelser som sker inomhus och max ca 65 år för arbete utomhus. Om den inte redan gjort det, så är det dags för den yngre generationen att kliva fram och ta ansvar nu.

Låt personer som är ännu yngre, t ex max 50 år, ta hand om toaletterna. Ordna med dunkar med ljummet vatten samt tvål och låt operatörer dela ut tvålkluttar och ratta vattenkranen utan att de tävlande rör vid reglagen.

Ordna en ”kissebuske” för damer respektive herrar, där behov som inte kräver sophantering kan skötas. Detta minskar trafiken till toaletterna.

Vid start och vid utläsning i målet, se till att det finns gott om plats och att funktionärer inte måste vistas fysiskt nära de tävlande.

Gör startlista med ordentligt startdjup, så att det är glest med folk både i starten och i målet. PM och startlista behöver anslås. Sätt upp gott om lappar på flera ställen så behöver man inte trängas. Uppmana tävlande att läsa i sina mobiler och se till att ha slutgiltigt PM publicerat i Eventor.

Skriv i PM och kanske lite påminnelselappar på arenan att alla närvarande uppmanas att hålla avstånd till varandra. Sträcktidsgenomgång där alla samlas runt samma kartblad bör undvikas och behöver nog påminnas om.

 

Vilka är välkomna att tävla?

Intentionen med Svenska Orienteringsförbundets riktlinjer är att begränsa resande samt att arrangemangen är till för de redan aktiva klubbanslutna orienterarna. Det innebär att deltagare som stadigvarande bor i Skåne eller i södra Halland/Småland eller västra Blekinge och som representerar en svensk orienteringsklubb är välkomna att vara med. Några strikta geografiska gränser finns inte, utan här är det upp till allas ansvar och omdöme.

Klubblösa har inte rätt att vara med. Arrangemangen är helt enkelt inte till för att introducera nya orienterare i sporten. Anmälan till öppna klasser på tävlingsdagen bör undvikas, men kan användas om man är helt säker på att det bara blir ett fåtal och om man hanterar det på ett säkert sätt.

Det finns många frågor kring äldre personer och om de kan/bör/får vara med. I skrivande stund är det inte aktuellt att förbjuda äldre över någon viss ålder att vara med, men självklart uppmanar vi till eget omdöme när det gäller detta. Det är sannolikt större risk att bli smittad av den man samåker med än genom att delta i själva tävlingen.

Ju färre arrangemang som blir av, desto större är nog risken att de som blir av blir fulltecknade. Inget arrangemang bör enligt Svenska Orienteringsförbundets riktlinjer ha fler än 300 deltagare. Skulle det bli fullt så vädjar vi till äldre deltagare att lämna plats för yngre. Personer under 20 år bör inte nekas att delta pga att det blir "slutsålt" långt före sista anmälningstid. Ungdomar och deras chaufförer är den kategori deltagare vi värnar mest om. Alla som kommer till tävlingen bör vara sådana som också springer en bana. Supportrar som bara väntar och därför istället umgås med varandra är inte något vi vill se. Vi hoppas att klubbledare hjälper till att bevaka detta och vid behov ber äldre att ta tillbaka sin anmälan. Som arrangör kan man också påpeka detta i sin kommunikation.

Idéer om att dela upp tävlingen i två delar på fm respektive em för att kunna ta emot fler deltagare har framförts. Det är inte uttryckligen förbjudet att göra så, men det är inte heller lämpligt enligt Svenska Orienteringsförbundets riktlinjer.

 

Närtävlingar och täningspaket

Vi uppmuntar till arrangemang av närtävlingar i alla delar av Skåne. Återigen är huvudsyftet främst att ge barn och unga samt deras chaufförer möjlighet att orientera på fler ställen än i hemmaskogen. Närtävlingar kan klubbledarna själva skapa i Eventor och kräver ingen samordning med Skånes Orienteringsförbund. Vi kan hjälpa till att göra dem kända genom att kommunicera att de finns.

En annan möjlighet är att skapa träningspaket med fasta kontroller, i den mån det är möjligt med hänsyn till tillstånd från markägare.

 

Avslutningsvis

Detta måste vi ta oss igenom tillsammans, så låt oss göra det bästa vi kan av situationen. Det är mycket vi faktiskt kan göra och det bör vi också göra. Naturligtvis förljer vi utvecklingen och är lyhörda för om riktlinjerna behöver ändras.

Har man det minsta symptom på sjukdom, så ska man stanna hemma och det gäller både tävlande och funktionärer. Alla som är friska kan däremot på ett säkert sätt fortfarande både arrangera och utöva vår älskade sport orientering!

Anna Ljungqvist

Skånes OFs styrelse och tävlingskommitté

 

Länkar

Svenska Orienteringsförbundets riktlinjer 12 mars (uppdaterad 14 mars)

Svenska Orienteringsförbundets information riktad till arrangörer 13 mars

Skånes Orienteringsförbunds riktlinjer 15 mars

Folkhälsomyndighetens råd om riskbedömning av arrangemang

Skribent: Anna Ljungqvist
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
bagheera_eventor_30varextra_feb2021.gif
Länkar
full koll

Postadress:
Skånes Orienteringsförbund
Granquist, Falkviksvägen 8
294 35 Sölvesborg

Kontakt:
Tel: 045619240, 0705130750
Fax: 045619240
E-post: This is a mailto link

Se all info

Annons