In English
Hoppa till sidans innehåll

Skånes Orienteringsförbunds stipendiefond


Formellt beslut om stipendiefonden tas vid årsmötet 2021. Styrelsen tar enligt bestämmelserna nedan emot förslag på stipendiater för eventuell utdelning vid årsmötet 2021. 

Ändamål

Ändamålet med Skånes Orienteringsförbunds stipendiefond är att utveckla och främja orienteringsverksamheten i Skåne. Detta ska ha en bred tolkning och kan t ex vara enskilda individers elitsatsning, utveckling av nya tränings- eller tävlingsformer, utveckling av ungdomsverksamhet eller motionsverksamhet, arbete med nyrekrytering eller utbildning av ledare. Stipendier kan delas ut för planerad verksamhet eller som erkännande för redan genomförd verksamhet. Även andra områden som inte specifikt omnämns här kan komma i fråga, om de kan anses vara i enlighet med Skånes Orienteringsförbunds strategi eller annars till gagn för utvecklingen av orienteringsverksamheten i Skåne. 

Möjliga stipendiater

Enskild person som representerar en skånsk orienteringsklubb och som är varaktigt boende och verksam i Skåne eller förening som är medlem i Skånes Orienteringsförbund kan utses till stipendiat.

Förvaltning av stipendiefonden

Fonden förvaltas av Skånes Orienteringsförbunds styrelse som också beslutar om utbetalning av stipendier. Utdelning av stipendier sker en gång per år i samband med Skånes Orienteringsförbunds årsmöte. Utdelning av medel ur fonden är beroende av nivå och omfattning av förslag till stipendiater samt av fondens tillgångar. Utdelningen kan variera från år till år. Ett eller flera stipendier kan delas ut årligen och utdelning kan även helt utebli om fonden saknar tillgångar eller om nivån på inkomna förslag anses för låg.

Rätt att föreslå stipendiater

Föreningar anslutna till Skånes Orienteringsförbund samt enskilda medlemmar i dessa föreningar har rätt att föreslå stipendiater. Medlemmar i Skånes Orienteringsförbunds styrelse och kommittéer har också rätt att föreslå stipendiater. Förslag på stipendiater tillsammans med motivering ska vara Skånes Orienteringsförbunds kansli tillhanda senast den 5 december.

Finansiering av stipendiefonden

Skånes Orienteringsförbund tar tacksamt emot bidrag till fonden och den kan med fördel användas för kondoleansgåvor. Kondoleansgåvor till fonden kan bara tas emot om givaren accepterar att gåvan utan inskränkningar kan används i enlighet med fondens regler. Utifrån nivån på fondens tillgångar, omfattning av verksamheter som man vill, eller bedöms vilja, stödja samt i övrigt de vid var tid gällande ekonomiska förutsättningarna för Skånes Orienteringsförbund, föreslår styrelsen i budgeten för kommande verksamhetsår hur mycket medel som ska fyllas på i fonden. Beslut om budgeten tas vid årsmötet.

Ändring av reglerna för stipendiefonden

Reglerna för stipendiefonden beslutas av Skånes Orienteringsförbunds årsmöte. Ändringar av regler tillämpas vid utdelning av nästkommande års stipendier.

Uppdaterad: 28 AUG 2020 16:57 Skribent: Sven-Åke Granquist
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Skånes Orienteringsförbund
Granquist, Falkviksvägen 8
294 35 Sölvesborg

Kontakt:
Tel: 045619240, 0705130750
Fax: 045619240
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Manage Preferences

Annons