In English
Hoppa till sidans innehåll

Intervju med banläggaren / Interview with the course setter

15 OKT 2018 19:39
Med knappa två veckor kvar till tävling kan ni nu läsa en intervju med en utav de två banläggarna för Asa-Smålandskavle 2018.
  • Skapad: 15 OKT 2018 19:39

2 weeks left to the race!
Interview with one of the course setters for Asa-Smålandskavle now available (Please scroll down for english version)

 

// INTERVJU Banläggare John Carlsson OK Norrvirdarna

Hur känns det att vara banläggare för Smålandskavlen 2018?
- Det känns roligt. Jag har arbetat tillsammans med Henrik Tryggeson som också är banläggare för årets Smålandskavle. Vi har ett fint terrängområde att bjuda på. Det lämpar sig väl för både natt- och dagorientering. Säger John Carlsson, som själv är både meriterad Smålandskavle-löpare och meriterad banläggare.

Kan du säga något om det terrängområde som väntar deltagarna i Asa-Smålandskavle 2018?
- Ja, det är ett terrängområde som innehåller två skilda terrängtyper. Närmast målet är det flackt, medan de längre banorna når storkuperad terräng, främst en långsträckt sluttning med några friliggande höjdpartier längst bort. Området är i stort sett jungfruligt vad gäller orienteringsarrangemang, även om tävlingar 1986 och 1990 delvis berörde samma terräng.

Hur ser framkomligheten ut?
- Växtligheten består framförallt av granskog i olika åldrar, med visst inslag av tallskog. Det är i stort sett avsaknad av nyupptagna hyggen, endast de längst banorna touchar en hyggeskant, och det finns inte heller några stora mossdrag. Däremot finns det tätare områden. Framkomlighet är överlag god men nivåskillnaden är rejäl, från lägsta till högsta punkt på kartan är 120m.

Vilka orienteringstekniska utmaningar försöker ni som banläggare ställa löparna inför?
- Henrik och jag har försökt att variera korta och långa sträckor på ett intressant sätt. Områdets flacka och kuperade partier nyttjas olika. Tanken med de kortare sträckorna har varit att ge möjlighet även för mindre klubbar att få ihop lag, tex juniorer i seniorklass.

Smålandskavlen är en nattstafett, hur blir det på natten? I år är det delvis nytt upplägg, kommer man "känna igen" sig ändå?
- Syftet med ändringarna i upplägget är att de ska göra tävlingen mer intressant. Med gemensam start blir det lättare att se omkastningar och förhoppningsvis blir tävlingen mer spännande att följa för publik och vlande.Vad gäller nattsträckorna så är första sträckan i herr- och damklass rätt tuff, men samtidigt som kuperingen gör det hela ganska fysiskt finns det många öppningar för ”smarta” vägval. Förhoppningen är att det blir en tät stafett i alla klasser men det är roligast om tävlingen till slut avgörs i skogen.

Till sist, vad hoppas du få höra från de löpare som kommer i mål efter genomförd sträcka på Asa-Smålandskavle 2018?
- Att det har varit ett trevligt upplägg på Smålandskavlen, som kan bli ett bra koncept och ge en fin höstavslutning för orienteringssporten.

// INTERVIEW Course setter John Carlsson OK Norrvirdarna

How does it feel to be one of the course setter for Asa-Smålandskavle 2018?
- It feels great. I have been working together with Henrik Tryggesson to set the courses for this year’s Smålandskavle. We have some nice O-terrain to offer. It is suitable for both night orienteering and orienteering in daylight. Says John Carlsson, who himself is both an experienced Smålandskavle runner as well as course setter.  

Could you say a few words about the O-terrain awaiting the runners?
- Yes, the area consists of two separate types of terrain, partly a flat one close to the arena, typically the main area for the short legs, and partly a hilly one with moderate elevation for the longer courses. The area is a new one for orienteering, although maps for events in 1986 and 1990 covered some smaller parts.

What would you say about terrain runability?
- Vegetation mostly consists of spruce, varying in age, with some smaller parts of pine forest. There are no new cutting areas on the map, nor any major bogs, but there are more dense areas. Runability is for the greater part good, but height difference is rather big, in the range of 120m from the lowest point to the highest.

What specific challenges will your courses pose for the runners?
- Henrik and me have been trying to build the courses in an interesting way for the runner, with a variation of long legs and short control legs. Hence the flat and the hilly areas are used differently. More so, we can say that the idea of having shorter legs in the relay is to make more teams such as smaller clubs being able to set up teams and participate, nothing else.

Smålandskavlen has a history of being a tough night relay and concept is somewhat modified for this years event, will it still “feel” the same?
- With a mass start it is easier to notice transpositions. Hopefully this makes the competition more interesting to follow for audience and team members; at least this is the intent of the modifications. The first leg in men´s class and women´s class is still pretty tough physically, but there are many openings for smart route choices. Hopefully it will be a tight race but we think it for the best if a relay of this kind is eventually settled in the forest.

Last question, what do you hope to hear from the participants of Asa-Smålandskavle 2018 after completed legs?
- That the event had a nice set-up and that the competition concept can continue to develop and make a good season final for the Orienteering sport as such.

Skribent: Patrik Karlsson
E-post: This is a mailto link