In English
Hoppa till sidans innehåll

En utvecklande klubbmiljö


Bakgrund

Riksidrottsförbundet har en vision som säger att vi 2025 har en idrott där alla får plats utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Man vill på så sätt göra en förflyttning från triangel till rektangel.

Målet ska nås genom fem så kallade utvecklingsresor som vi inom idrotten ska genomgå.

 • En ny syn på träning och tävling
 • Den moderna föreningen engagerar
 • Inkluderande idrott för alla
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 • Ett stärkt ledarskap

 Svensk orientering vill i linje med detta sträva efter att

 • fler regelbundet är med på föreningens aktiviteter
 • fler stannar kvar längre
 • öka möjligheten till kompisrelationer
 • bygga en laganda i vår individuella idrott
 • minska trycket på att tävla
 • öka variationen, tekniskt och fysiskt
 • öka individens möjlighet att utvecklas

 En utvecklande klubbmiljö

Stockholms Orienteringsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna genomför för närvarande en kurs med ett knappt tjugotal deltagare från våra föreningar med målet att skapa en inkluderande socialt hållbar verksamhet som ingen ska vilja lämna av interna orsaker. Kursen är helt i linje med Riksidrottsförbundets och Svensk Orienterings intentioner i Strategi2025.

En utvecklande klubbmiljö syftar till att utveckla ledarskapet i våra föreningar i denna riktning. För att fler ska vilja hålla på längre krävs en mångfald av aktiviteter som handlar om att både producera och konsumera orientering men också att kunna träffas kring annat. Det behövs ett ledarskap som välkomnar och ser allas unika värde i verksamheten. Att fler stannar kvar i gemenskapen, oavsett hur, gagnar alla aktiva på alla nivåer och i alla funktioner, alltså även de som satsar på tävlingsresultat.

På lång sikt bör ledarskapet alltså stärkas och definieras i förhållande till tränarskap. En ledare utgår från de enskildas önskningar, ambitioner och känslor och bygger en social gemenskap kring en grupp i vilken alla känner trygghet. Ledaren planerar för aktiviteter i syfte att främja denna gruppgemenskap. Tränaren å sin sida planerar och genomför specifika aktiviteter i riktning mot att utveckla de aktiva som orienterare. Ledaren och tränaren är oftast samma person med tonvikt på den ena eller andra sidan. Det är viktigt att medvetandegöra i vilken grad man är det ena eller andra för att kunna ge och ta ansvar i en ledargrupp.

Vi kan se att vi i vår grenspecifika kultur tenderar att prioritera tränarskapet framför ledarskapet och att mycket skulle kunna vinnas – i synnerhet ur behållaperspektivet – med ett nytt mindset som förskjuter fokus från tränarskap mot ledarskap. Den nyligen genomförda undersökningen om barns tävlande ger vid handen att det är viktigt med tålamod för att slussa de yngsta orienterarna ut på tävling, vilket är att betrakta som en milstolpe i karriären. Det är dock långt ifrån självklart att det är tävlandet i sig som skrämmer, även om det tydligt gäller för några procent av ungdomarna som slutar. I vår sport är det en ovanligt krånglig procedur att bara komma fram till startlinjen. Att sänka denna tröskel är en pedagogisk uppgift för ledare i våra föreningar mer än en fråga om hur SOFT organiserar klassindelningen på tävling.

Kursdeltagarna i En utvecklande klubbmiljö ska ägna sommaren åt att i lärgruppsform ta fram konkreta aktiviteter i riktning mot att förflytta sin verksamhet mot den önskelista som beskrivs av Svensk Orientering i punktlistan ovan och som härstammar från den gedigna undersökning som nyligen genomförts av barns attityder till tävlande. Det anser vi är en av de viktigaste uppgifter vi har för framtiden.

Uppdaterad: 17 JUN 2019 11:53 Skribent: Per Forsberg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: orientering@sdfstock...

Se all info

Samarbetspartners

 

            
                 Stockholms bästa butik

            
                Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

             25manna
                 Världens bästa klubb vinner

             
                 10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar