In English
Hoppa till sidans innehåll

Kartägarens roll


Kartan = Vår idrottsplats

Förutsättningen för vår sports utövande är tillgången till en modern karta över ett lämpligt terrängområde. Nedan följer en kort beskrivning av vad en kartframställning innebär.

Område

När man valt ett område, som medger både elit- och nybörjarverksamhet, gäller det att kontakta OF (kartkommittè eller kartkonsulent) för att kolla om området är ledigt. Om så är fallet ska det inmutas och man får ett registreringsnummer till kartan. Detta innebär att ingen annan klubb får rita karta här så länge vi ajourhåller den.

Samråd

Men detta är bara början på alla kontakter som måste tas innan eventuellt arbete med kartan kan påbörjas. Nu gäller det att få godkännanden från en rad personer i form av markägare, arrendatorer, jägare, väghållare och skogsförvaltare. De som disponerar marken är inte alltid den som äger den.

Sedan ska man tillfråga några myndigheter: Kommuner (kommunekologen) och Länsstyrelsens Naturvårdsenhet om ev. naturreservat och dess föreskrifter eller andra känsliga områden. Ornitologiska föreningar lämnar uppgifter om om-råden med känsliga fågelarter. Även Lantmäteriet om spridningstillstånd.

Vid alla dessa kontakter gäller det att samtidigt diskutera och fastlägga vilka arrangemang som är tänkta att genomföras på kartan. I princip kan du rita utan att kontakta markägare m.fl. men då riskerar du att inte kunna använda kartan för framtida arrangemang. Samråden kan bli avgörande för framtagande av en karta.

Flygfotografering & Kvalitetssäkring

Nästa steg blir att flygfotografera området för att få ett underlag till den stereooperatör som ska ta fram rekognoseringsunderlag. Därefter börjar det stora arbetet med fältgenomgång och rekognosering av området. Som grund har nu kartritaren operatörens underlag som nu måste kollas och kompletteras på varje meter av området. Efter hand läggs resultatet från fältarbetet in i datorn via t.ex. Ocadprogrammet.

När fält- och dataarbete är klart ger man kartan en snygg layout och lägger in ev. reklam/annonsörer. Till sist ska OF godkänna kartan – kvalitetssäkring.

Tryckning & utnyttjande

Man kan välja att göra en offsettryckning eller enbart en färgutskrift. Bäst kvalitet ger tryckning men det blir allt vanligare att inför tävling göra en färgutskrift med resp. bana på kartan. Den senare metoden är något dyrare men har fördelen att man kan lägga in förändringar på kartan löpande och även sent då utskriftsalternativet inte kräver så stor framförhållning.

Karträttsinnehavaren är den klubb som tagit fram kartan och hit ska man vända sig om man vill köpa eller disponera kartan. Man får uppgifter och ev. restriktioner som följer med upphovsrätten.

Till varje karta ska finnas en aktuell förteckning över markägare och jakträttsinnehavare. Denna utgör underlag för de samråd som ska ske före varje arrangemang.

All kopiering av en karta är förbjuden utan ägarens godkännande.

Sammanfattning

Som alla förstår är det inget hastverk att göra en orienteringskarta utan det krävs en lång framförhållning. En tumregel är att det krävs en tid av minst fyra år före första tävlingen på kartan.

Det jag nu har beskrivit gäller en karta över ett nytt område. Har man däremot en äldre karta som inte rekognoserats från flygunderlag eller där det skett stora förändringar i området behövs det i regel samma procedur för att få en bra karta. Vissa kontakter enligt ovan krävs även vid en ren revidering av en redan acceptabel karta. Samma krav finns när man tar fram lärkartor. Då är varken om-fattning eller arbetsinsats lika stor.

Vad kostar det? Lite beronde på detaljrikedomen i karterat område kan man räkna med omkring 250.000:- för en normalkarta omfattande c:a 10 km.

Kartägarens ansvar ur ett markperspektiv

Uppdaterad: 22 JAN 2020 09:56 Skribent: Ulf Eskilsson

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: orientering@sdfstock...

Se all info

Samarbetspartners

 

            OL-specialisten
                 Stockholms bästa butik

            
                Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

             25manna
                 Världens bästa klubb vinner

             
                 10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar