In English
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Joxerra Aihartza

Tjäder


Med tjädern förknippas den gamla och ”orörda” skogen, vårjakt av våra tidigare generationer och spelgalna tjädertuppar. Nu för tiden avhåller sig många jaktlag från att skjuta fågeln inom sina jaktarrenden – om det finns någon skogsfågel överhuvudtaget. Vad är fakta?

Tjädern, som är spridd från England i väster till Berings sund i öster, är en mycket märklig varelse med ett komplicerat liv och speciella krav på sina marker. Den är tillsammans med några få andra arter (4 st) så kallade arenaspelande fåglar– d.v.s. en bestämd plats under bestämda tider och med bestämda turer och ritualer under våren. Allt för att de bästa exemplaren just Detta  år  ska  få arten  att  fortleva.

Kulmen på vårens långa och ibland blodiga rangordnings- och revirstrider mellan tupparna nås sista veckan i april och första veckan i maj då de till synes ointresserade hönorna infinner sig på lekplatsen.

Årets parning sker då. Det är de äldsta och sålunda överlevande tupparna som lyckliggör hönorna. 30 % av tupparna beräknas dö under vintern. Hönorna drar sig åter undan ibland kilometervis från ”lyckoplatsen” för att i lugn och ro med skydd och mat kunna ta hand om ungarna i sinom tid. Tupparna fortsätter av bara farten ytterligare en tid. Varje år, mars – juni, upprepas kampen mellan de äldre och de yngre tupparna för att klara ut den nya rangordningen. Kampen sker inom en ganska begränsad yta, vars gränser är osynliga för de flesta människor men knivskarp för kombattanterna. Arenan utgörs sålunda av orörda och ostörda hällmarkstallskogar och kan ha använts i över 100 år. Tjädertupparna intar sitt revir, sin ”tårtbit”, vid 3 års ålder och stannar där livet ut. Tårtbiten kan ha ett djup på några kilometer och har följaktligen sin spets på lekplatsen. Inom en genomsnittlig populationsyta om 300 ha (diameter 1 km) ryms c.a 10 individer av vardera könet. Expertisen anger utan överdrift tjädern som en utpräglad stannfågel.

Framtid

Antalet tjädrar har alltid varierat och kommer tydligen alltid att variera – en regnig och kall sommar kan spoliera rekryteringen då kycklingarna helt enkelt fryser ihjäl. Den övergripande tendensen är dock helt tydlig. Under 1900-talet har bestånden minskat kontinuerligt, i såväl Sverige, Norge som Finland. Studier anger en halvering sedan 1940-talet i Finland. Över hela Sverige avverkas lekplats efter lekplats och tjädern hittar inga nya lämpliga lokaler för sin fortplantning. Därför anges nu tjädern somsårbar och betraktas som en rödlistad art = hotad till sin existens sett med såväl svenska som EU-ögon. Staten, genom Skogsstyrelsen, försöker genom utbildning och information få skogsägare att anpassa sitt moderna skogsbruk så att tjädern kan överleva som art – allt ifrån begränsad avverkning till ingen avverkning alls vid de så känsliga lekplatserna. Andra markägare kan ibland skapa naturreservat med stränga skogsvårdsföreskrifter för att därmed ge tjädern en fristad – Paradisets naturreservat är ett exempel.Men även det rörliga friluftslivet/turismen får sin släng av sleven i utförda studier.

Tjädern är en magnifik fågel som inte lämnar någon oberörd med sitt bullrande uppflog och som är ett måste i våra fina orienteringsmarker.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:12 Skribent: Anders Winell

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: orientering@sdfstock...

Se all info

Samarbetspartners

 

            OL-specialisten
                 Stockholms bästa butik

            
                Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

             25manna
                 Världens bästa klubb vinner

             
                 10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar