In English
Hoppa till sidans innehåll

Vad händer


2020-04-06

O-Ringen 2025 i Stockholm – arbetsläget i april 2020!

Vid StOF årsmöte 2018 gavs StOF-styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna och verka för ett O-Ringen i Stockholm 2025.

Arbetet har pågått i flera år och utmynnat i slutsatsen att förutsättningar är mycket goda. Stockholms stad, markägare, SOFT och inte minst O-Ringen AB har ställt sig mycket positiva till ett O-Ringen i Stockholm 2025. O-Ringen AB uttryckte sig redan i höstas så här:” O-Ringen AB finner ett O-Ringen i Stockholm 2025 som intressant. Året är reserverat för Stockholm idag och tillsvidare”.

Uppdraget har nu gått tillbaka till klubbarna för ställningstagande och svar har begärts in till den 1 april 2020. Till dags dato har 12 klubbar sagt ja och två tackat nej.

Nu under pågående Coronakris har säkert klubbarnas agenda förändrats för att hitta vägar att hålla igång verksamheten med rådande restriktioner. StOF styrelse har därför beslutat att förlänga betänketiden till söndag 31 maj.

Vi har noterat att det bland distriktets klubbar varit lite olika uppfattningar om vem som ansvarar för vad, inför och under ett O-Ringen-arrangemang. Därför passar vi här på att försöka reda ut begreppen:

 • Det är O-Ringen AB som är arrangör - inte enskilda klubbar eller Föreningsrådet
 • Klubbarna bildar ett Föreningsråd som därefter tecknar ett avtal med O-Ringen AB
 • O-Ringen AB driver merparten av all planering och anställer en generalsekreterare för att leda projekt
 • O-Ringen AB svarar för alla basfunktioner, exv. avtal, ekonomi, logi, logistik, kartproduktion
 • En klubb tilldelas inte en funktion att ansvara för, utan medlemmar söker olika befattningar och roller
 • Utöver en garantisumma ges klubbarna ett belopp som sätts efter insamlade poäng styrd av kundnöjdhet
 • 80 % av alla funktionärs-insatser görs under sommaren 2025, endast ett fåtal behövs innan
 • StOF svarar för planering för övriga Stockholms tävlingar under 2024-26

Tillsammans med O-Ringen AB svarar Föreningsrådet för ta fram ett koncept för tävlingen som i grunden bygger på att vi får nöjda deltagare genom att erbjuda:

 • Bra tävlingar
 • Smidiga transporter och resor
 • God gemenskap

Och på samma sätt får vi nöjda funktionärer genom att skapa och erbjuda:

 • Vilja och engagemang
 • Ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart arrangemang

Några av de vanligaste frågorna som väcks når vi diskuterar ett O-Ringen i Stockholm är:

 • ”Varför blir det ingen O-Ringenstad?”
  -          Jo, visst ska vi kunna erbjuda en O-Ringenstad. Så här långt har vi skissat på en modell där Stockholmsmässan kommer att utgöra navet, O-Ringenstaden, tillsammans med flera större campingar där ambitionen är att låta klubbarna bo distriktsvis.
 • ”Vad händer med vår karta?”
  -          Respektive klubb medför sin karta till Föreningsrådet, O-Ringen AB reviderar och återlämnar kartan till Föreningsrådet efter genomförd tävling. Föreningsrådet beslutar därefter hur kartorna ska hanteras. Men i och med att Föreningsrådet är bildat endast för att genomföra O-Ringen finns det ingen anledning att behålla kartorna inom Föreningsrådet.
 • ”Går det att påverka det presenterade konceptet?”

-          Ja, absolut! Det arbete som hittills lagts ner har i första hand syftat till att kolla om det överhuvudtaget skulle kunna gå att genomföra ett O-Ringen i Stockholm – och det gör det! Men det är upp till Föreningsrådet att utarbeta det slutliga konceptet för tävlingen.

/Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund

-----------------------------------------------------

2019-11-10

Vid StOF-konventet besökte O-Ringen AB oss. Nedan lite material som förevisades. Nu är det upp till klubbarna att ta ställning till om man vill vara med och arrangera. Senast 1 april 2020 ska klubbarna meddela Stockholms Orienteringsförbund.

Rapport

Bilaga 1

O-Ringen AB på StOF-konventet 2019

-----------------------------------------------------

2018-11-10
I samband med StOF-koventetet informerades klubbarna av ordförande i nya utredningsgruppen, Lars Gärhardsson, Attunda OK om att arbete och samtal pågår med Stockholms stad och Sveriges olympiska kommitté om samverkan. Senast mars 2019 ska StOF ta ställning till om en ansökan ska lämnas in till O-ringen AB.

-----------------------------------------------------

2018-06-04
Vid StOF:s årsmöte den 12 mars beslutades att StOF ska jobba vidare med ett framtida O-Ringen i Stockholm. O-Ringen AB säger nu att Stockholm kommer få arrangemanget 2025, alltså 50 år sedan senast. Förutsätter så klart att vi har en hållbar lösning och att Stockholms Stad och eventuellt andra kommuner är med på noterna.

StOF-styrelsen har utsett Lasse Gerhardsson, Attunda OK tillsammans med idésprutan Kalle Högberg, OK Södertörn, att sondera frågan vidare för att senast våren 2021 ha ett koncept helt klart. Lasse och Kalle behöver fler personer i arbetsgruppen och detta efterlyses nu. Hör av er till StOF eller Lasse/Kalle. Tills vidare används e-postadressen, orientering(snabel-a)stockholmsidrotten.se

Vid StOF:s ordförandeträff den 4 juni visade Lasse denna PP.

----------------------------------------------------------------------------

Med start 2012 och mer intensivt under 2016 penetrerats O-Ringen i både StOF-styrelsen och på samlingar som StOF haft med klubbordföranden. Vid O-Ringen i Sälen 2016 deltog ett 30-tal klubbmedlemmar från ca 10 klubbar på ett informationsmöte som O-Ringen AB höll i. StOF arrangerade tillsammans med Stockholms Stad en träff på Stockholmsmässan i november 2016 för att diskutera ytterligare. O-Ringen AB har under arbetet sett sig tvungen att lägga ut O-Ringen på andra arrangörskonstellationer de år som Stockholm tänkt sig, varför det inte längre är aktuellt med alternativen 2020, 2021 eller 2022, utan numer är det 2025 som gäller.

Uppdaterad: 08 JUN 2018 12:25 Skribent: Lars Forsberg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: orientering@sdfstock...

Se all info

Samarbetspartners

 

            OL-specialisten
                 Stockholms bästa butik

            
                Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

             25manna
                 Världens bästa klubb vinner

             
                 10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar