In English
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Anette

Elitmiljö Stockholm


Elit- och utvecklingsmiljö Stockholm-Södertälje

Inom Elit- och utvecklingsmiljö Stockholm-Södertälje (EMSS) kan du som tränar ambitiöst och målmedvetet hitta gemensamma aktiviteter som kan utgöra resurser att använda i din lång- och kortsiktiga träningsplanering. 

Varför finns Elit- och utvecklingsmiljö Stockholm-Södertälje?

Huvudstadsregionen äger de unika förutsättningar som delas med andra storstadsregioner – en hög densitet med avseende på många aktiva orienterare, klubbar och aktiviteter. Det finns också många mer eller mindre bra kartor i nära anslutning till var folk bor medan det på inte alltför långt avstånd finns storskogar med utslagsgivande terräng.

Huvudstadsregionen har dock, på grund av sin täta befolkning och bebyggelse, tidsmässigt långa reseavstånd – i synnerhet mellan norra och södra sidan. Detta ställer krav på samverkan lokalt inom regionen.

Målet med Elit- och utvecklingsmiljö Stockholm-Södertälje (EMSS) är att behålla, utbilda och utveckla målgruppen som består av alla ungdomar, juniorer och seniorer som vill utvecklas som orienterare, individer och samhällsmedborgare. En förutsättning för detta är att att vi bibehåller vår mångfald av erfarenheter från verksamheter i ett flertal klubbar.

Vi når målet genom

  • Kvalitativa klubbträningar med utmanande sparring
  • Att erbjuda utvalda klubbaktiviteter till en gemensam resursbank till gagn för målgruppen
  • Att främja kvaliteten på klubbverksamheten genom att garantera ett brett utbud av utbildningar för ledare och tränare inom regionen
  • Att erbjuda spetsutbildningar för juniorer på NIU
  • Att främja och stödja individuella satsningar på dubbla karriärer
  • Att skapa sociala kontakter över klubbgränserna genom särskilda aktiviteter för ungdomar och juniorer inom regionen
  • Att erbjuda utvecklande läger på alla nivåer förlagda både på hemmaplan och i andra terrängtyper
  • Att på individnivå förmedla kontakter med expertis på områden som prehab, rehab, mental träning och nutrition
  • Att administrera samverkan mellan klubbar, NIU, SOFT/landslaget, kommuner och markägare inom regionen.

Studier:

I Stockholm finns möjlighet att satsa på dubbla karriärer genom  nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) på gymnasienivå samt RiksidrottsUniversitet (RIU) och Sport Campus Sweden (SCS) på högskolenivå. RIU och SCS bildar tillsammans ett nätverk mellan högskolor, idrottsförbund, kommuner i syfte att underlätta för elitidrottande studenter på lärosätena KTH, Stockholms Universitet, GIH, Karolinska Institutet och Södertörns högskola. Sport Campus Sweden erbjuder resurser inom idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottspsykologi, möjligheter till anpassade studier med mera för elitsatsande aktiva.

Elit- och utvecklingsmiljö Stockholm-Södertälje (EMSS) kommuniceras genom

Uppdaterad: 09 MAR 2018 12:00 Skribent: Per Forsberg

Kontaktinfo

 

Samarbetspartners

 

OL-specialisten
Stockholms bästa butik

MILA 2012
Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

25manna
Världens bästa klubb vinner


10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar