In English
Hoppa till sidans innehåll

Studier och elitorientering


I Stockholm finns det möjlighet att kombinera studier och elitidrott både på gymnasienivå och eftergymnasiela nivå.

Nationell idrottsutbildning (NIU) på gymnasienivå

Läs mer på OLGY-sidan under utbildningsfliken

Riksidrottsuniversitetet (RIU) vid KTH och GIH

Genom att bli RIU-student ökar dina möjligheter att kombinera din satsning på idrott med en utbildning. Vi vill göra det enklare för dig att kombinera ditt elitidrottande med studier på akademisk nivå. Än så länge finns RIU Stockholm endast vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Gymnastik- och idrottshögskolan men det pågår arbete för att få med fler lärosäten i denna satsning.

Vad gäller för att söka till RIU

För att söka till RIU ska du vara antagen vid GIH eller KTH. Du ska ha påbörjat dina studier och kunna intyga att du är elitidrottare på landslagsnivå eller potentiell landslagsidrottare via ditt specialidrottsförbund. Du ska alltså senast den 15 april/15 oktober söka till GIH eller KTH på sedvanligt sätt genom antagning.se. För att bli RIU-student ska du sedan göra en särskild ansökan efter antagningsbeskedet.

För att bli RIU-student ska ditt specialidrottsförbunds krav vara uppfyllda. Det innebär att du ska vara potentiell eller aktuell landslagsidrottare.

Så söker du in till RIU vid GIH

1) Kontakta ditt specialidrottsförbund. Be om ett intyg där de intygar att du är aktiv idrottare. Hämta blankett längst ned på Riksidrottsförbundets webbsida.

2) Sänd intyget till This is a mailto link och i ämnesraden skriver du "RIU uttagning".

3) Kontakta utbildningsledaren för det program du är antagen till för en genomgång av RIU. Vid mötet undertecknar ni en överenskommelse där såväl dina som student och GIH:s rättigheter och skyldigheter tydliggörs.

Så söker du in till RIU vid KTH

  • Du kontaktar själv ditt förbund som intygar på en särskild blankett att du uppfyller kriterierna. Du hittar denna blankett under Riksidrottsförbundets hemsida: Ansökningsblankett (via Riksidrottsförbundet) 
  • Vid programstart när du påbörjat dina studier (registrerad på program) på KTH kontaktar du dubblakarriär-koordinatorerna, DK-koordinator, för att boka tid för ett informationsmöte.
  • Vid informationsmötet med DK-koordinator får du mer information om hur det är att vara RIU-student. Under detta möte överlämnar du ditt intyg från ditt specialidrottsförbund samt skriver under en överenskommelse. Överenskommelsen är mellan dig och KTH där det framgår att du är RIU-student för att tydliggöra respektive parts ansvar om anpassad studiegång, framförhållning och ekonomi.
  • I samband med att du blir RIU-student är det bra att du i ett tidigt skede meddelar din programstudievägledare att du är RIU-student på KTH. 

Förnya ditt RF-intyg (förbundet)

För att fortsätta vara RIU-student måste du vartannat år skicka in ett nytt RF-intyg som intygar att du uppfyller kriterierna. Ditt påskrivna intyg från ditt specialidrottsförbund gäller två år i taget. Det innebär att du vartannat år ska förnya ditt intyg från ditt specialidrottsförbund. Datum för inlämningen av nytt RF-intyg beror på när du blev RIU-student per termin d v s när du skrev på överenskommelsen.

Länkar

GIH - Elitidrott och studier

Riksidrottsuniversitetet | KTH

Broschyr.pdf (gih.se)

GIH - Riksidrottsuniversitet Stockholm

GIH har öppet hus den 11 mars 2021

https://gih.se/kampanj/oppet-hus/.

KTH har öppet hus den 20 mars 2021

https://www.kth.se/utbildning/traffakth/oppet-hus/oppet-hus-1.558794

Uppdaterad: 14 JUN 2017 11:08 Skribent: Per Forsberg

Kontaktinfo

 

Samarbetspartners

 

OL-specialisten
Stockholms bästa butik

MILA 2012
Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

25manna
Världens bästa klubb vinner


10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar