In English
Hoppa till sidans innehåll

EU-direktiv GDPR


Här kommer information om GDPR och vad ni som förening behöver göra i och med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Nedanstående information finns även på svenskorientering.se
GDPR står för General Data Protection Regulation – eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska - och är en förordning som börjar gälla inom EU:s medlemsstater från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Målsättningen med den nya förordningen är att ge ett modernare dataskydd för individer mer anpassat för den digitala utveckling som skett de senaste åren.

Dataskyddsförordningen omfattar även föreningar vilket ställer högre krav på föreningar­nas personuppgiftshantering. Er förening ska därför:

  • Kartlägga var ni hanterar personupp­gifter och ta fram en rutin över hur ni hanterar dem.
  • Utse en personuppgiftsansvarig person och upprätta ett register om hur ni hanterar personuppgifter och vad de skall användas till.
  • Endast samla in och hantera personuppgifter om ni har en laglig grund.
  • Informera de personer vars uppgifter ni samlar in och upprätta en integritetspolicy .
  • Inte samla in fler personuppgifter än vad som behövs och se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade.
  • Se till att uppgifterna inte sprids till någon obehörig.
  • Radera personuppgifter som inte längre behövs.

Som stöd i ovanstående arbete har Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna tagit fram en tydlig och bra arbetsbok vilken ni hittar här.

Dokumentera sedan era rutiner för hur ni hanterar personuppgifter. Ta hjälp av mallar, planer och instruktioner som finns på RFs hemsida

RF har även tagit fram en uppförandekod för idrottsrörelsen vilken skall ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och ge vägledning till hur idrottsföreningar och förbund skall tillämpa dataskyddsförordningen i praktiken.
Uppförandekod för idrottsrörelsen hittar ni här

När det gäller hantering av personuppgifter i Eventor och övriga tävlingsrelaterade system
som Svenska Orienteringsförbundet äger kommer vi att säkerställa att de följer GDPR. Det innebär bland annat att texter i Eventor om hur personuppgifter hanteras kommer att uppdateras, till exempel vilken information om varje medlem som lagras i Eventor. Den informationen kommer medlemmen att se under ”Mina sidor”. Det handlar också om vilken information som är nödvändig att hämta till Eventor från IdrottOnline för att det ska gå att använda Eventor på ett ändamålsenligt sätt, till exempel att kunna anmäla sig till tävlingar eller att kunna bli nådd av arrangör.

En annan viktig del är vilka Eventor-roller som ska få tillgång till vilken information, samt vilken information som Eventor delar vidare till externa tävlingsrelaterade system. Här kommer SOFT att teckna avtal med leverantörer av de externa systemen som får tillgång till Eventors information. 

I dagsläget ser vi inte att ni som förening behöver vidta några åtgärder avseende Eventor och övriga tävlingsrelaterade system. Däremot kommer ni som förening att påverkas i och med vilken information som blir tillgänglig och hur denna får hanteras av er som förening.

Frågor och svar
Här samlar vi vanliga frågor och svar, där finns också länk till RF:s frågor och svar. 
SISU Idrottsutbildarna erbjuder också utbildningar i många distrikt för föreningar som har det behovet. För frågor - ta kontakt med ert eget SISU-distrikt.
Sök en utbildning hos något av våra SISU-distrikt  

Om ni vill fördjupa er i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) finns ytterligare information hos Datainspektionen

Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning
Introduktion till dataskyddsförordningen
Information om dataskyddsförordningen
Frågor och svar om dataskyddsförordningen

För frågor om uppförandekoden eller allmänna frågor om dataskydd, kontakta This is a mailto link

Har ni mer orienteringsspecifika frågor rörande GDPR kontaktar ni SOFT på This is a mailto link

Med vänliga hälsningar!

/Susanne Söderholm, förbundchef SOFT

Uppdaterad: 07 JUN 2018 13:36 Skribent: Per Forsberg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: orientering@sdfstock...

Se all info

Samarbetspartners

 

            
                 Stockholms bästa butik

            
                Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

             25manna
                 Världens bästa klubb vinner

             
                 10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar