In English
Hoppa till sidans innehåll

Valberedning


Policy för val av styrelse och valberedning för Stockholms Orienteringsförbund


Policyn har tagits fram under 2020 av en arbetsgrupp som utsågs av årsmötet. Policyn antogs vid årsmötet 2021.


Syfte med policyn:
• Säkerställa rekryteringen till StOFs styrelse.
• Skapa samordning för att möjliggöra en styrelse med bred representation (kön, ålder, kompetens).
• Fastställa modell för att bemanna valberedningen.
Val av styrelse:
• Ett rullande schema bland Stockholms klubbar införs, tre klubbar per år.
• StOFs valberedning för dialog med klubbarnas valberedningar och kommer med input om vilka profiler som efterfrågats (kön, ålder, kompetens).
• Valberedningen i de aktuella klubbarna nominerar en kandidat vardera, senast en månad före StOFs årsmöte, och anmäler kandidater till StOFs valberedning.
• För klubbar med över 100 medlemmar är det obligatoriskt att nominera en kandidat. För mindre klubbar är det önskvärt, men inte tvingande.


Val av valberedningen:
• Valberedningen väljs från ett rullande schema över Stockholms klubbar. Tre klubbar står på tur varje år.
• StOFs kansli ansvarar för att påminna aktuella föreningar att nominera kandidater.
• Styrelsen i de aktuella klubbarna ansvarar för att nominera varsin kandidat inför årsmötet (kandidaten måste inte sitta i styrelsen, men styrelsen får uppdraget att utse).
• För klubbar med över 100 medlemmar är det obligatoriskt att nominera en kandidat. För mindre klubbar är det önskvärt, men inte tvingande.
• Valberedningen ska bestå av 2 eller 3 medlemmar.
• Årsmötet väljer valberedningens ledamöter på ett år.


Valberedningens uppdrag:
• Stämma av med styrelsens ledamöter samt ordförande om de vill ställa upp för omval, senast 3 månader före årsmötet.
• Förmedla behovet av kandidater till de aktuella klubbarnas valberedningar (kön, ålder, kompetens).
• Föra dialog med de aktuella klubbarnas valberedning och koordinera förslagen mot behovet.
• Fånga upp intresseanmälningar från frivilliga kandidater samt förvalta en lista över självmant intresserade kandidater.
• Utse kandidater till årsmötet baserat på inkomna nomineringar, senast 2 veckor innan årsmötet.


Teknisk/praktiska frågor:
• Två listor ska upprättas (valberedning resp. styrelse). Listan för styrelse startar på A, listan för valberedning startar på J (mitt i alfabetet).
• Listorna över klubbarna sorteras i bokstavsordning, oavsett klubbstorlek och geografisk hemvist (bokstavsordning är första bokstaven i klubbnamnet, t.ex. OK Ravinen sorteras under ”O”).
• StOFs kansli ansvarar för att hålla de båda listorna uppdaterade.
• Om en klubb som står på tur på listan inte blir vald (kan bero på olika orsaker, t.ex. att en ledamot från den klubben redan finns representerad i styrelsen eller att klubben är så liten att den inte lyckats få fram en kandidat), börjar den klubben om på sin ”nya” plats i listan.
• Denna policy bör ligga utanför stadgarna men harmonisera med stadgarna. (Stadgarna behöver justeras när det gäller skrivningarna om valberedning).

Policy antagen på Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte mars 2021.

Policy för val av styrelse och valberedning för Stockholms Orienteringsförbund (pdf)

Föreningar inom Stockholms OF - valberedning, rullande schema (pdf)

Uppdaterad: 22 OKT 2021 20:34 Skribent: Per Forsberg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: orientering@sdfstock...

Se all info

Samarbetspartners

 

            OL-specialisten
                 Stockholms bästa butik

            
                Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

             25manna
                 Världens bästa klubb vinner

             
                 10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar