In English
Hoppa till sidans innehåll

Årsting 2016


SKOGSKARLARNAS KLUBB I UPPLAND

PROTOKOLL          Sammanträdesdatum
Årstinget 2016           2016-11-26

 

Tid                 Kl. 15.30–16.00
Plats             
Främjarstugan, Bredsand, Enköping
Närvarande
  35 gammelkarlar                                            

 

§ 1                 Öppnande

Talman Sten Johansson hälsade gammelkarlarna välkomna till tinget.

Före talmannens formella öppnande av årstinget, hölls parentation för de skogskarlar som avlidit under det gångna solvarvet och ett ljus tändes för var och en av de hädangångna medlemmarna som lämnat vår kamratkrets. Dessa var: Sven-Erik Mosén, född 1942, Birger Pettersson, född 1929, Birger Eriksson, född 1919, Bo Lindberg, född 1941 och Birger Johansson, född 1922. De avlidna hedrades även med en tyst minut.

Därefter förklarade Talmannen 2016 års årsting öppnat.

§ 2                 Godkännande av tingsordning

Föreslagen tingsordning godkändes.

§ 3                 Rådets årskrönika

Skrivaren Sven-Olov Norlin föredrog Rådets årskrönika för 2016. Efter ändring beträffande arrangören för lång-DM susade gammelkarlarna för godkännande.

§ 4                 Kassabevararens berättelse

Kassabevararen föredrog den ekonomiska berättelsen för den gångna årsrundan, som resulterat i ett överskott på 299 kronor.  Sammanlagt fanns på kistbotten (plusgirokontot) inklusive fordringar per den 31 oktober 2016, 32 555,65 kronor.
Gammelkarlarna susade för godkännande.

§ 5                 Granskarnas berättelse

Granskarnas berättelse föredrogs av kassabevararen och lades med ett godkännande sus till handlingarna.

§ 6                 Ansvarsfrihet för rådet
Gammelkarlarna susade för full och tacksam ansvarsfrihet för Rådet för den gångna årsrundan.

§ 7                 Val av talman för nästa årsrunda

Gammelkarlarna susade enhälligt för omval av Sten Johansson som talman för årsrunda 2017.

§ 8                 Val av övriga rådsledamöter

Gammelkarlarna susade för omval av Ulf Karlsson Rask som banmästare för 2 år, Sven-Olov Norlin som skrivare för 2 år och Bengt- Olov Törnqvist som skaffare för 2 år.  Posten som präntare är fortfarande vakant.

§ 9                 Val av granskare

Gammelkarlarna susade för omval av Torbjörn Lännevall och Curt Lindgren som ordinarie granskare. Till granskarsuppleant susades för omval av Rolf Andersson.

§ 10               Val av rådsfinnare inför årstinget 2017

Gammelkarlarna susade för omval av Kurt Boström, Sören Eriksson och Boris Andersson med Sören Eriksson som sammankallande.

§ 11               Strumpvärde för 2017

Gammelkarlarna susade för oförändrat strumpvärde om 50 kronor.

§ 12               Verksamheten under 2017

a)      Vårvandring
Inga förslag finns och idéer efterlyses.

b)      Klubbmatchen mot Helsingfors, Stockholm och Åland.
På grund av Alltinget i Danmark är denna match inställd

c)      Klubbmatch, den 66:e mot Gästrikland
Gästrikekarlarna arrangerar. Närmare information kommer. Som vanligt måste försöka få fler att delta då ju inte bara resultaten utan även antalet löpare är av betydelse. Rådet får till uppgift att åter dryfta frågan om reseersättningar.

d)      Årsting och blot.
Vi bör röra oss österut. Norrtäljekarlarna uppmanas fundera på frågan.

 

§ 13               Övriga frågor

a)      Utdelning av vandringspris
Den första inteckningen i det nya vandringspriset, skänkt av Lennart Åberg, togs av Tommy Lindberg med kvoten 0,82. Skrivaren överlämnar priset.

b)      Utdelning av silvermärken.
SKK Upplands silvermärke 2016 till ledande karl tilldelas Rune Thurén, Vallentuna/Össeby OL och för löpande karl Jonas Eklund, OK Rodhen.

c)      Hyllande av karlar som under 2016 fyllt/fyller jämna år
80 år: Georg Eriksson, Bengt Nordberg och Stig Roos. 85 år: Ragnar Andersson, Bertil Gustavsson och Sven Karlsson. 90 år: Tage Aronsson, Henry Johansson och Kurt Mattsson. 95 år: Lars Åhman. 100 år: Helmer Larsson.

 

§ 14               Avslutning

Talmannen Sten Johansson tackade gammelkarlarna för goda överläggningar och förklarade årstinget avslutat.

 

Vid runorna                                                                    Justeras

 

 

Sven-Olov Norlin                                                           Sten Johansson
Skrivare                                                                          Talman

Uppdaterad: 23 DEC 2016 11:07 Skribent: Björn Johansson
Epost: Adressen Gömd
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Upplands Orienteringsförbund
C/o Peter Hambäck, Plommonvägen 178
741 31 Knivsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Manage Preferences

Annons