In English
Hoppa till sidans innehåll

Skogskarlarna

VÄLKOMMEN

 

Välkommen till Värmlands Skogskarlars hemsida!

Vår klubb har många traditioner och traditionella uppfattningar vilket är en styrka. Nu har vi funnit att det är dags att etablera en hemsida, liksom flera andra skogskarlsklubbar . Vi hoppas att med detta medium nå en bättre kontakt med våra medlemmar.

Läs nyheter här:
https://www.svenskorientering.se/Distrikt/varmlandsorienteringsforbund/Arbetsrumslista/Skogskarlarna/Nyheter/

 

Nyheter

2019-10-27
Nu har Skogskarlarnas blot hållit i slaktmånaden anno 2019. Blotet avhålls i Skatt Kärr där karlarna i Karls Stads kretsen ordnat men ett trevligt och välarrangerat blot
 
2018-10-25
Inför årets blot har rådet diskuterat två förslag att lägga framför karlarna för beslut. det ena handlar om kretsindelning och det andra om inrättande av ett nytt stipendium.
 
2018-10-11
Karlar från Säffle / Grums och Rådet, budar Dig, Du Wermlendske Skogskarl, att komma till samling enligt nedan, för hållande av Blot. Blotet hålls lördagen den 27:e i oktober...
 
2018-04-30
Många karlar går fortfarande i trasiga strumpor vilket till del beror av att utskick om inbetalning via luftburen post ej nått karlarna förrän idag.
 
2017-11-30
Blot har i sedvanlig ordning hållit för klubben. I år gick det av stapeln i Kristine Hamn den 28 oktober.
Till svenskorientering.se

Länkar

EventorBanner150x35p


 

 
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: monika.wikstrom@ihva...

Annons